Arménie – rajská země Noemova

Popis
Pojeďte s námi do země, jež se podobá rajské zahradě. Země, kde se
bujará zeleň, zahrady překypující nejexotičtějšími plody, životem
kypící řeky a jezera kloubí s vyprahlými skalisky a nekonečnými
pastvinami. Všudypřítomný pohled na posvátnou horu Ararat vás
přitom bude uklidňovat a vzrušovat zároveň. Budete kráčet místy,
kde v nejstarších dobách kvetla bohatá civilizace, a kde si
nejstarší křesťanští poustevníci zvolili ta nejúžasnější místa pro
své cely a svatyně. V jeskyních, soutěskách i nepřístupných skalách
hledali samotu a zanechali nám překrásné skvosty klášterní
architektury a bezpočet malebných kamenných chačkarů – zdobených
stél se znamením kříže. Poznejte s námi příběh národa starobylého,
moudrého a vzdělaného. Národa, který si mnohé vytrpěl, ale který
nám stále má co sdělit a předávat. Věřte, nebude se vám odsud chtít
odjet.
Zájezd zahrnuje
zpáteční letenku Praha – Jerevan, veškerou dopravu pronajatým
autokarem a hromadnou dopravu dle programu, 7x ubytování v hotelu
ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 6x večeři, 6x
snídani, průvodce
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč(820.000000
CZK), 1/1 pokoj – zde povinný při nedoobsazení(4500.000000 CZK)
Program
Den 1
Odlet z Prahy. Přílet do JEREVANU a přesun na ubytování.Den
2

Dopoledne se přesuneme malebným kaňonem ke klášteru GEGHARD
(UNESCO) s jeskynními chrámy z doby gruzínské nadvlády a na
protější straně navštívíme antický chrám GARNI z 1. století n. l.
Pak přejedeme do provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP s vězením
ŘEHOŘE OSVÍCENCE, kde nás čeká úchvatný pohled na horu Ararat.
Odpoledne zamíříme do malebné soutěsky k turisty oblíbenému
klášteru NORAVANK. V nedalekém ARENI, kde bylo v jeskyních v roce
2011 objeveno nejstarší vinařství na světě (6100 let), navštívíme
vinařské závody a ochutnáme místní víno. Dva noclehy ve městě
SISIAN.Den 3
po snídani se vydáme údolím řeky Vorotan ke klášteru VOROTNAVANK s
nádhernými reliéfy a nedalekým pohřebním monumentem ve vesnici
AGHITU. Za Sisianem navštívíme megalitické pole KARAHUNDŽ
připomínající díky kruhovým útvarům anglickou Stonehenge a budeme
pokračovat do HALIDZORU, odkud se nejdelší lanovkou na světě (5,7
km) dostaneme ke klášteru TATEV obehnaného mohutnými hradbami.
Odpoledne se ještě zastavíme v legendární osadě CHNDZORESK s kdysi
obývanými skalními jeskyněmi a u malebných skalních útvarů za
městem GORIS.Den 4
Ráno vyrazíme na sever do Selimova průsmyku (2 410 m) se zbytky
SELIMOVY KARAVANSERAJE, nejlépe zachované v Arménii. Z průsmyku
pokračujeme k Sevanskému jezeru, kde si v lokalitě NORATUS
prohlédneme rozsáhlé pole CHAČKARŮ. Na břehu se pak zastavíme u
kláštera SEVANAVANK s nádhernými výhledy na jezero. Odpoledne
navštívíme komplex kláštera HAGHARCIN a klášter GOŠAVANK, vedle
něhož budeme spát v hotelu.Den 5
Dopoledne navštívíme klášter MAKARAVANK s překrásnými reliéfy a
výhledem na údolí řeky AGHCEV. Pak přejedeme přes hory podél
gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT (UNESCO) s chrámem svatého
Kříže a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii. V sousedním
areálu SANAHIN (UNESCO) shlédneme několik mauzoleí, významnou
akademii a knihovnu. Poslední zastávkou bude malebná katedrála v
ODZUNU s unikátním pohřebním pomníkem. Na nocleh se přesuneme
soutěskou řeky Debed do města VANADZOR.Den 6
Po zastávce u památníku obětem zemětřesení v SPITAKU zamíříme k
nejvyšší arménské hoře ARAGAC (4 090 m). Vyšplháme se k JEZERU KARI
(3 190 m), kde se nachází stanice výzkumu kosmických paprsků, a
sjedeme k pevnosti AMBERD. Odpoledne navštívíme trosky kláštera
ZVARNOC (UNESCO) a EČMIADZIN (UNESCO), duchovní centrum Arménie,
kde si prohlédneme sídlo katholikose, chrámy sv. Ripsimy a sv.
Gajané. Nocleh v Jerevanu .Den 7
Brzy ráno se v JEREVANU vydáme na prohlídku památníku a muzea
genocidy. Po návštěvě muzea starých manuskriptů MATENADARAN si
prohlídneme hlavní památky JEREVANU : katedrálu sv. Řehoře, Modrou
mešitu, chrám sv. Sarkise, Náměstí republiky, Operu, Kaskády a
některá z muzeí. Krátký nocleh v Jerevanu .Den
8

Brzy ráno odlet z Arménie a během dne přílet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...