Bhútán ze západu na východ

Popis zájezdu

Poznejte zemi, kde se měří „národní štěstí“! Tajemný Bhútán,
jenž se po staletí nacházel v naprosté izolaci od okolního světa v
údolích nejvyššího Himálaje, se poprvé otevřel světu v roce 1974 a
je považován za jednu z turistických lahůdek. Za více než 1500 let
izolovaného vývoje se totiž v této těžce dostupné oblasti vyvinula
jedinečná kultura, která je unikátní jak svou architekturou, tak i
místními tradicemi. Právě díky způsobu života Bhútánců a vládě, jež
vede aktivní politiku ochrany přírody a zachování unikátního rázu
země, je Bhútán ze 72 % své rozlohy pokryt lesy a veškerá moderní
výstavba se tu podřizuje tradičnímu vzhledu staveb.

Velikost skupiny:

6-16 účastníků.

Poznámka:

Víte, co je HNŠ? V Bhútánu nevykonávají politiku jako snahu o co
největší HDP (hrubý domácí produkt), ale měří tzv. hrubé domácí
štěstí. Základní premisou je, že ekonomický růst sám o sobě o ničem
nevypovídá, dokud ho nedoprovází zlepšování kvality života a
spokojenosti obyvatel.

Jednolůžkový pokoj pro jednotlivce je u tohoto zájezdu povinný.
Máte-li zájem o doobsazení pokoje, označte to na smlouvě. Bude-li k
dispozici další zájemce stejného pohlaví, příplatek za jednolůžkový
pokoj vám vrátíme.

Jarní termín se koná v klimaticky nejvhodnější, tudíž turisticky
nejexponovanější sezoně, bhútánská strana má tedy pro toto období
státem stanoveny mnohem vyšší ceny na veškeré služby.

Program
1.-2. den:

Praha – Dillí – Bagdógra – Phuentšoling: přílet
do Dillí a vnitrostátní přelet na nejbližší indické letiště u
bhútánských hranic, přejezd pronajatou dopravou k hranicím a
večernívstupdo
Bhútánu
.

3. den:

PhuentšolingParo: gompa
(klášter) Kharbandi – první setkání s bhútánským
buddhismem a také nádherný
výhlednanekonečnéindickénížiny;
stoupání krajemlesů, hor a údolí
po historicky první bhútánské silnici – cestou množství vodopádů,
řek a malebných vesniček; po příjezdu do Paro návštěva
pevnostíTadzong
(dnes Národní muzeum) a
Rimpongdzong, kde se natáčel film
Malý Buddha.

4. den:

Taktsang: dopoledne výšlap k
nejznámějšímu bhútánskému
klášteru
Tygříhnízdo„, jenž je přilepen
ke skále ve výšce 3120 m; vyjížďka směrem k tibetské hranici a
pevnostiDrukgyeldzong,
po staletí střežící starou obchodní cestu do Tibetu; nejstarší a
nejsvětější bhútánská
svatyněKjičulhakhang
ze 7. stol.

5. den:

Paro – Thimpu: dopolední přejezd
hlubokýmizelenýmiúdolími
do hl. města – památný čorten, obrovská moderní
sochaBuddhyDordenma
nad městem, manufaktura na výrobu látek, toulky jediným skutečným
městem Bhútánu, stylové domy a obyvatelé v tradičních krojích.

6. den:

Thimpu – Punakha: dopoledne prohlídka města a
jeho okolí – vyhlídkovývrch nad
městem, působivý
chrámČangangkhalhakhang
z 15. stol.,
ženskýklášterDubthob
s vyhlídkou na nejrozsáhlejší bhútánskou
pevnostTašičho (dnes sídlo
vlády), archiv Národní knihovny s kolekcí starověkých
buddhistických textů a Zorig Chusum – 13 tradičních uměleckých
řemesel; po obědě
přessedloDočula
(3050 m) s
výhledynasedmitisícovky,
kterým vládne nejvyšší bhútánská hora Gangkar Punsum (7570 m), do
Punakhy – bývalého hl. města země.

7. den:

Punakha: prohlídka pevnosti –
zimníhosídlanejvyššíhoopata,
stojící nad soutokem Pho a Mo (Mužské a Ženské řeky); nenáročný (45
min.) výšlap k
čortenuKhamSumYuelleyNamgyel,
nabízejícímu úžasnou vyhlídku do kraje; odpoledne procházka ke
klášterubláznivéhomnichaDrukpyKinleje,
kde se žehná dřevěným falusem.

8. den:

Punakha – Phobdžikha: kolem
Wangdue – někdejší pevnosti, jež kopíruje strmý
okraj pahorku vysoko nad řekou, do zapadlého ledovcového údolí
Phobdžikha v Černýchhorách – sem
každoročně z Tibetu přilétají vyvést mladé tisíce
chráněnýchjeřábůčernokrkých;
pěší výlet usedlostmi místních obyvatel;
noclehna statku a možnost
vyzkoušet tradiční koupel s horkými kameny.

9. den:

Phobdžikha – Trongsa: Gangtej
– významná gompa nejstarší buddhistické
školy
Ňingmapa; přejezd přes průsmyk Pile
La (3500 m) malebnými vesničkami a hlubokými údolími do Trongsy;
odpoledne
pevnostTadzong,
střežící vstup do východní části země a zasvěcená mytickému
hrdinovi Gesaru z Lingu.

10. den:

TrongsaBumthang: bývalá
strážní věž přebudovaná v královské muzeum; přes
sedloJutong La (3425 m) do
Bumthangu – náboženskéhosrdce
celého Bhútánu; obchody, družní a pohostinní lidé, restaurace a
místní atmosférické bary.

11.den:

Bumthang: souhrnný
název4 údolí ve výšce 2600-4000 m
tvarovaných ledovcem –
soutěskaHořícíjezero
a dech beroucí panoramata, výrobna „švýcarského“ sýra; chrám
Kurdžej lakhang, kde podle tradice meditoval guru Rinpoče;
Džambajlhakhang, který v 7. stol.
nechal vystavět sjednotitel Tibetu Songtsen Gampa; bhútánský
pivovar a jeho pivo Červená panda.

12. den:

Bumthang – Mongar: přes
nejvyššíbhútánskésedloThormsingLa
(3800 m) do tajuplného východního Bhútánu, který se pro turisty
otevřel teprve v r. 2018; nekonečné zelené lesy, neprostupná
džungle, na jaře
záplavarozkvetlýchrůžových
i rudýchrododendronů, vodopády a
hluboká údolí –
nejkrásnějšícestavcelém
Bhútánu
, nabízející jednu úchvatnou přírodní scenérii za
druhou.

13.den:

Mongar – Trašigang: přejezd do největšího města
a správního centra východního Bhútánu –
skvostnýdzong vypínající se na
ostrohu, strážící soutok dvou řek a nazývaný
Pevnostžehnajícíhory;
toulky uličkami atmosférického starého města.

14. den:

Trašigang: celodenní
výletpookolí
starobylý chrámGom Kora (8.
stol.), uchovávající podle tradice
otisktělaguruRinpočeho;
působivá pevnost TrašiJangtse z
15. stol., která je domovem mnoha desítek buddhistických mnichů;
proslulý čortenKora – největší v
celé zemi postavený v klasickém nepálském stylu; Národní institut
tradičních umění.

15. den:

Trašigang – Samdrupjongkhar: celodenní
sjezdnajih k
indické hranici přes řadu údolí, po jejichž úbočích se silnice
neustále klikatí,
překrásnévýhledy a rozloučení s
pohádkovým vysokohorským královstvím;
poslednínoc v Bhútánu.

16.-17.den:

Samdrupjongkhar – Gauhátí – Dillí – Praha: přechod hranic a
přejezd nížinami přes řeku Brahmaputru do hl.
města Ásámu – chrám Kámákhja, zasvěcený bohyni
Kálí a důležité centrum tantrického kultu; večerní vnitrostátní let
do Dillí a noční let do Prahy, přílet 17. den.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...