Bulharsko – velký okruh

1. den
Odlet z Prahy nebo Brna (dle výběru) do Burgasu, transfer do hotelu
na Slunečném pobřeží, ubytování. Individuální volno, možnost
koupání, případně navštívit starý Nesebr (památka UNESCO).
2. den

Po snídani vyrazíme do Veliko Tarnovo, je to
jedno z nejstarších měst v Bulharsku, jeho počátky sahají do 3.
tisíciletí před Kristem a v druhém bulharském císařství bylo
hlavním městem. Rozkládá se na čtyřech kopcích u řeky Jantry a je
jedním z nejkrásnějších bulharských měst. Prohlídku začneme na
vrcholku Carevec, pokračovat budeme v kostele Čtyřiceti sv.
mučedníků z roku 1230, mezi jinými památkami uvidíme i historické
tržiště s dílnami řemeslníků Samovodská čaršija. Odjezd do městečka
Drjanovo, ubytování, individuální volno, případně procházka
po městě a prohlídka historického mostu mistra Kolji Fičeta a
kostela sv. Nikolaje.

3. den

Po snídani odjezd, prohlídka Drjanovského kláštera,
dále Gabrovo, někdejší centrum textilního průmyslu na řece
Jantra, dějiště mnoha bulharských anekdot. Etnografické muzeum Etar
(skanzen). Dále projedeme přes průsmyk Šipka, který proslul jako
místo obrany před tureckými vojsky v rusko-turecké válce v letech
1877-8 a prohlédneme si památník, který zde byl postaven na počest
této události. Také si prohlédneme chrám Narození Krista,
vybudovaný podle vzoru ruských pravoslavných chrámů českým
architektem Antonínem Tomiškou. Následovat bude návštěva
Kazanlaku, jehož hlavní atrakcí je thrácká hrobka, památka
UNESCO. Prohlédnout si můžeme také místní muzeum růží. Odpoledne se
podíváme do malebného městečka Koprivčica, kde si
prohlédneme malebné starobylé domy. Poté odjedeme do Sofie,
ubytování.

4. den

Dopoledne prohlídka Sofie: katedrála sv.
Alexandra Něvského, postavená jako výraz vděku ruskému carovi, díky
němuž získalo Bulharsko v roce 1878 nezávislost, Národní galerie v
bývalém carském paláci, Národní divadlo Ivana Vazova, rotunda sv.
Jiří ze 4. století s cennými freskami uprostřed římského fóra aj.
Odpoledne odjezd ze Sofie, po cestě návštěva Bojanského kostela,
památky UNESCO. A pak už budeme pokračovat do Rilského kláštera,
památky UNESCO. Prohlídka největšího kláštera pravoslavné církve v
Bulharsku z 10. století. Odjezd na ubytování.

5. den

Po cestě zastávka v lázních Saperava Baňa,
jeden z nejteplejších pramenů v Evropě (103 ˚C), pokračujeme do
města Samokov, ležícím 950 m.n.m. v kotlině mezi pohořími
Rila a Vitoša. Prohlídka mešity Bajrakli džamija. Pokračování cesty
směr Plovdiv, po cestě krátká zastávka v Borovci, centru
zimních sportů. Příjezd do Plovdivu, jednoho z nejstarších měst
vůbec a centra bulharských veletrhů. Prohlédneme si staré město,
jež stojí na sedmi kopcích, s jeho křivolakými uličkami s domky
obchodníků, starověké thrácké opevnění, starověký stadion, antické
fórum ve středu města, velkolepý římský amfiteátr aj. Ubytování v
Plovdivu.

6. den

Odjezd na prohlídku Bačkova a hlavně
Bačkovského kláštera. Pokračujeme do Perperikonu,
archeologické lokality na kopci s památkami již z doby neolitu.
Pokračování v cestě do Chaskovských minerálních lázní, ubytování,
odpočinek, případně návštěva lázní přímo v hotelu.

7. den

Odjezd směrem na Slunečné pobřeží, cestou krátké
zastávky v Chaskovu a Staré Zagoře. Příjezd kolem 17. hodiny,
ubytování.

8. den

Odlet z Burgasu do Prahy a Brna (dle výběru).

Cena zahrnuje – univerzum

7 ubytování

7 snídaní

leteckou přepravu – Praha nebo Brno do Burgasu a
zpět

letištní taxy a poplatky

transfer do/z hotelu

dopravu autokarem během programu

služby českého průvodce

zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje – univerzum

Předpokládaná částka na vstupy 150 Leva (asi 75
Eur)

Obecný popis

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ •VELIKO TARNOVO • DRJANOVO• GABROVO•
ŠIPKA• KAZANLAK •KOPRIVČICA • SOFIE • RILSKÝ KLÁŠTER • SAPAREVNA
BAŇA • PLOVDIV• BAČKOVSKÝ KLÁŠTER• CHASKOVO• STARA ZAGORA

Program v nabídce také s pobytem u moře

Ubytovaní

Ubytování je zajištěno v hotelech *** ve 2lůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3.osoby na přistýlce.

Stravování
Snídaně
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...