Cesta po Izraeli a Palestině s pobytem u Rudého moře

Zjistit termíny a ceny
Popis
CAESAREA • HAIFA • BAHAJSKÉ ZAHRADY (UNESCO) • AKKO (UNESCO) •
GALILEJSKÉ JEZERO • KAFARNAUM • NAZARET • SAFED • GOLANSKÉ VÝŠINY •
JERICHO (UNESCO) • JERUZALÉM (UNESCO) • BETLÉM • MRTVÉ MOŘE •
MASSADA (UNESCO) • EILAT • (FAKULTATIVNĚ PETRA) • CORAL BEACH
MASTESH RAMON • TEL AVIV • JAFFA
Cena zahrnuje
• let Praha-Tel Aviv a zpět • letištní taxy a palivový příplatek •
odbavené zavazadlo • transfery z/na letiště v Tel Avivu • dopravu
klimatizovaným autobusem dle programu • 9× ubytování ve 2lůžkových
pokojích ve 3* hotelech a kibucích (pobřeží Středozemního moře,
severní část Izraele, Betlém, Eilat) • 9× snídani a 8x (9x) večeři
– dle letového řádu • vstupy dle programu (včetně ochutnávky vína,
lanovky na Massadu, plavbu lodí po Galilejském jezeře) • služby
česky mluvícího průvodce
Cena nezahrnuje
• vstup na pláž u Mrtvého moře • 4 noci v hotelu vyšší kategorie 4*
v Betlémě 1.090 Kč • jednolůžkový pokoj
11.560 Kč , příplatek jednolůžkový pokoj za 4 noci
v hotelu vyšší kategorie 4* v Betlémě 2.150 Kč
pojištění léčebných výloh a storna do 80.000 Kč 2023
• spropitné pro řidiče a průvodce 55
/os/pobyt • Připojištění Extra k základnímu balíčku pro
rizika spojená s COVID 19 Svět 590 Kč
Připojištění Extra Covid + k základnímu balíčku pro rizika spojená
s COVID 19 Svět 1.090 Kč
1. den
Odlet z Prahy (z Vídně na vyžádání za příplatek) do Tel Avivu. Po
příletu setkání s místním česky mluvícím průvodcem, transfer do
hotelu na pobřeží Středozemního moře, večeře a nocleh.
2. den
Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až
6 000 let jako právě v Izraeli, který je jediným židovským státem
na světě. Naše poznávání zahájíme na severu Izraele, kde se nachází
původně starověké město Caesarea. Uvidíme zde mimo
jiné divadlo a hippodrom, které se dochovaly z doby římské a
byzantské, ale najdeme zde také památky z doby křižácké. Naší další
zastávkou bude Haifa, přístavní město s
impozantním pohledem na Středozemní moře. Snad největším lákadlem
jsou úchvatné a dech beroucí Bahajské zahrady,
které jsou právem zapsány na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Historické centrum starobylého města Akko (UNESCO) je
jedním z nejzachovalejších v celém Izraeli a oplývá neopakovatelnou
atmosférou. Navštívíme zde kromě shuku (tržnice) také křižáckou
pevnost. Odjezd na nocleh do oblasti Galileje, večeře.
3. den
Po snídani se vydáme ke Galilejskému jezeru, které
je hlavním zdrojem pitné vody pro celý stát a je nejníže položeným
sladkovodním jezerem na světě. Čeká nás plavba lodí po někdy také
nazývaném Genezaretském jezeře, v jehož okolí se údajně odehrála
většina z putování a zázraků Ježíše Nazaretského. Zastavíme se ve
městě Kafarnaum, kterému se také říká Ježíšovo.
Prohlédneme si zde synagogu a dům svatého Petra, u kterého Ježíš
bydlel. Biblické město Nazaret je místem, kde
podle Nového zákona došlo ke zvěstování Panny Marie a narození
Ježíše Krista. Nejvýznamnější památkou je bazilika Zvěstování,
která je dominantou města a jejíž kopule do výšky mnoha metrů ční
nad Nazaretem a malý, komorní kostel svatého Josefa s jeskyní Svaté
rodiny. V horní Galileji navštívíme nejvýše položené město v
Izraeli, Safed na hoře Kanaán, které je jedním ze
čtyř svatých měst judaismu a kde vznikla mystická kabala. Návrat na
ubytování, večeře, nocleh.
4. den
Dnešní den začneme výjezdem na Golanské výšiny,
nejsevernější a nejzelenější region přezdívaný „zahrada Izraele“ s
množstvím vinic, sadů jablek, stády krav a s úchvatnými přírodními
scenériemi. Důkazy o výrobě vína v oblasti Golanských výšin
existují již před 2 000 lety a právě to je důvodem, proč Golanské
výšiny dostaly své druhé jméno „Země vína.“ Také my se zde necháme
zlákat k ochutnávce kvalitních izraelských vín. Poté pojedeme
Jordánským údolím do prastarého Jericha, nejníže
položeného města na světě a také nejstaršího souvisle osídleného
města na světě. Nad Jerichem se vypíná z jordánské nížiny
„Hora Pokušení“. Judskou pouští vystoupáme až do
Jeruzaléma, který již několikrát v historii povstal z popela a
který je nejposvátnějším městem na světě s neuvěřitelnou směsicí
náboženství a kultur. Nejobdivuhodnější částí je tzv. Staré město
je obehnáno hradbami a nachází se zde jedenáct bran. Večeře a
nocleh v Betlémě.
5. den
Po snídani si prohlédneme Jeruzalém – nejhezčí
pohled na Staré město se nám naskytne z Olivové hory, kde se
nacházejí prastaré olivovníky a také největší židovský hřbitov na
světě. Na úpatí nalezneme Getsemanskou zahradu s
bazilikou Všech národů s Kamenem utrpení, kde se modlíval Ježíš, a
pravoslavným kostelem s údajným hrobem Panny Marie. Přes hluboké
údolí Cedron se dostaneme do Starého města, jehož centrem prochází
Via Dolorosa neboli „Cesta bolesti“ – křížová cesta sledující
poslední útrpné kroky Ježíše Krista až ke chrámu Božího hrobu na
vrcholu Golgoty, nejvýznamnějším křesťanském
poutním místě. V Betlémě, rodišti Ježíše
Nazaretského, si prohlédneme dominantní stavbu a nejvýznamnější
památku – baziliku Narození Páně, která je jednou z nejstarších
křesťanských svatyní, a kostel sv. Kateřiny, který byl založen na
místě augustiniánského kláštera z 12. století. Večeře a nocleh v
Betlémě.
6. den
Po snídani budeme pokračovat v dalším prozkoumávání Jeruzaléma –
Yad Va Shem, památník věnovaný více než 6 milionům
obětí holokaustu, projdeme se židovskou čtvrtí
Starého města, která byla během své existence několikrát zbořena a
následně znovu vystavěna. Cardo, hlavní jeruzalémská ulice v době
byzantské (6. století) s honosnou Kolonádou se sloupořadím,
Zeď nářků, nejposvátnější památka judaismu, kam
chodí židovští poutníci vkládat své modlitby zapsané na papírcích
mezi kameny. Večer se vrátíme na večeři a nocleh do Betléma.
7. den
Tento den strávíme v oblasti Mrtvého moře. Navštívíme tajemstvím
opředenou pevnost Massada (UNESCO) na izolovaném
skalním útesu. Herodes Veliký ji nechal opevnit a vybudoval z ní
svůj úkryt pro případ útoku (výjezd lanovkou). Poté budeme
relaxovat u pozoruhodného, strmými skalními stěnami obklopeného
Mrtvého moře. Jeho hladina je více než 400 metrů
pod úrovní moře, obsahuje 6× více soli než voda v oceánu a jeho
voda je na dotek jemně mazlavá. Marně byste v ní hledali nějakého
živočicha – až na pár mikrobů je voda skutečně „mrtvá“. „Koupání“ v
Mrtvém moři je zážitek, který by měl vyzkoušet alespoň jednou ve
svém životě každý cestovatel. Poté odjedeme na ubytování k Rudému
moři do letoviska Eilat.
8. den
Volný den v Eilatu, koupání, fakultativně možnost
návštěvy podmořské observatoře, koupání s delfíny nebo plavba lodí.
Možnost zakoupení celodenního výletu do jordánské Petry cca 370
USD, česky mluvící průvodce od 15 PAX.
9. den
Dopoledne návštěva Národního parku Coral Beach,
kde se budeme koupat v průzračné vodě Rudého moře. Uvidíme
podmořský svět plný korálů a různobarevných ryb. Za poplatek
šnorchlování. Odpoledne přejedeme přes ojedinělý geologický útvar
Machtesh Ramon do oblasti Tel Avivu, Večeře a
nocleh na pobřeží Středozemního moře.
10. den
Po snídani přejedeme do Tel Avivu, projížďka
historickým centrem s nádhernou eklektickou a funkcionalistickou
architekturou (BAUHAUS – UNESCO) a prohlédneme si také malebný
přístav Jaffa, který patří k nejstarším na světě. (Program se
uskuteční první nebo poslední den zájezdu dle letového řádu). Odlet
z letiště Tel Aviv-Ben Gurion do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...