Čínská mozaika

Zjistit termíny a ceny
Popis
Projdete se po Velké čínské zdi i Zakázaným městem, uvidíte
terakotovou armádu a poznáte nejrychleji se rozvíjející zemi světa.
Rychlý přehled
12denní zájezd vstupy dle programu v ceně
Počet dní
12denní zájezd
strucna_trasa
Peking • Velká čínská zeď • Si-An • Luoyang • klášter Shaolin •
Suzhou • Tongli • Šanghaj
1. den
Odlet z Prahy do Pekikgu s přestupem.
2. den
Přílet do Pekingu, transfer na hotel. Nocleh.
3. den
Prohlídka Letního paláce čínských císařů. Pokračování k Velké
čínské zdi (UNESCO). Volno na focení, dle zájmu na kratší či delší
výstup na tuto unikátní stavbu. Den zakončíte procházkou po
mystické Cestě duchů, po které procházel pohřební konvoj do údolí a
která je lemovaná obrovskými kamennými sochami postav a zvířat.
Cestou zpět krátká zastávka u olympijských stadionů. Večer
ochutnávka pekingské kachny. Nocleh.
4. den
Návštěva největšího náměstí na světě – náměstí Nebeského klidu,
prohlídka císařského komplexu Zakázaného města a Chrámu nebes. Dle
časových možností návštěva místního trhu. Po večeři transfer na
nádraží a přejezd vlakem do Si-Anu. Nocleh ve vlaku ve 4lůžkovém
kupé.
5. den
Příjezd v ranních hodinách. Prohlídka města, buddhistického chrámu
Pagody divokých husí, kde je za dobrého počasí z centrální pagody
dobře vidět stará i nová část města, městské hradby, muslimská
čtvrť. Večer fakultativní možnost vyzkoušet si čínské tradiční
masáže. Nocleh.
6. den
Prohlídka jedné z nejvýznamnějších čínských památek, Terakotové
armády, kde se v areálu nachází hliněné sochy vojáků, koní a
vojenských povozů k ochraně panovníka v jeho posmrtném životě.
Přejezd do města Luyoang. Nocleh.
7. den
Návštěva unikátních Longmenských jeskyní (UNESCO ) s více než 100
000 sochami Buddhů různých velikostí vytesaných do skalního masivu
na břehu řeky. Poté přejezd čínským vnitrozemím do legendárního
Šaolinského kláštera, proslaveného neuvěřitelným uměním místních
mnichů. Možnost vidět umění kung-fu na vlastní oči. Přejezd do
Čeng-čou. Nocleh.
8. den
Transfer na nádraží a odjezd rychlovlakem do Suzhou (cca 5 hodin),
starobylého města známého především svými nádhernými vodními
zahradami, přezdívaného „Benátky Orientu“. Plavba lodí po Velkém
kanálu, další megalomanské historické stavbě Číny, která propojila
plavebně jih a sever země. Nocleh.
9. den
Prohlídka Zahrady mistra rybářských sítí (UNESCO). Exkurse do
továrny na zpracování hedvábí. Návštěva romantického vodního
městečka Tongli a pokračování do Šanghaje. Nocleh.
10. den
Celodenní prohlídka města – nábřeží Bund, výhled na starou část
města a na moderní mrakodrapy v nově vznikající části města na
druhé břehu řeky. Procházka po obchodní třídě Nanjing, která je
výkladní skříní města. Fakultativní možnost plavby lodí v centru
města. Nocleh.
11. den
Pokračování v prohlídce města – chrám Smaragdového Buddhy, kde se
nachází unikátní socha z Barmy a prohlídka zahrady Ju ve staré
části města. Fakultativně možnost vyhlídky z některého z moderních
mrakodrapů. Transfer na letiště, odlet.
12. den
Přílet do Prahy.
Poznámka
Při koupi zájezdu je nutné ihned uvést čísla pasů cestujících. V
Číně se s velkým předstihem kupují lístky na vlakové spoje a nákup
je možný jen na základě čísla pasu, kterým se pak cestující i na
nádražích prokazuje. Pro sjednání a vyřízení víz je nutná osobní
návštěva každého účastníka zájezdu v Čínském vízovém centru v
Praze. Zde každý žadatel o vízum poskytne otisky prstů a odevzdá
formulář, zvací dopis a další podklady nutné pro poskytnutí
vstupního víza v předem dohodnutém termínu.
Cena zahrnuje
8 nocí v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 1 noc v
lehátkovém vlaku v kupé pro 4 osoby, 9 snídaní, 7 obědů, 1 večeři,
leteckou přepravu s přestupem Praha-Peking, Šanghaj-Praha, dopravu
na místě a vstupy dle programu, průvodce.
Cena nezahrnuje
Komplexní pojištění, spropitné cca 50 USD.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...