Bernské Alpy s návštěvou Jungfrau

Zjistit termíny a ceny

Program zájezdu 1.den: Odlet z Prahy do Curychu a následně vlakem do Bernu, hlavního města konfederace – města podloubí a kašen. Možnost procházky historickým centrem, které se může pochlubit nádherným orlojem či muzeem Alberta Einsteina. Přejezd do okolí Interlakenu. Nocleh.   2.den: Po snídani odjezd do …

Zjistit termíny a ceny

Gotthardskou drahou k horským velikánům

Zjistit termíny a ceny

Program zájezdu 1. den: V poledních hodinách odlet do Švýcarska. Návštěva největšího města Konfederace, Curychu, ležícího na stejnojmenném jezeře. Uvidíme mohutný dvouvěžový Münster, kostel Sv. Petra s největším hodinovým ciferníkem na světě, Frauenmünster s Chagallovými vitrážemi i řadu jiných zajímavostí a projdeme se noblesní Bahnhofstrasse, která …

Zjistit termíny a ceny