Egypt , Izrael A Jordánsko

Program zájezdu

DEN 1: Odlet z Prahy do Taby; transfer do hotelu v oblasti Taba nebo Nuweiba, ubytování, večeře.

DEN 2: Mrtvé moře – Masáda
Snídaně; ranní přejezd egyptsko-izraelské hranice a odjezd k Mrtvému moři.
Mrtvé moře přitahuje zájem návštěvníků už po tisíce let. Na tomto místě se ukrýval Král David, bylo to jedno z prvních léčebných míst na světě a zdroj mnoha produktů používaných v různých oblastech od mumifikace v Egyptě až po hnojiva.
Výjezd lanovkou do Masady, to je starověká pevnost na vrcholu skalního útesu. Pevnost byla postavena Herodem Velikým v 1. století př. n. l., během první židovské války se Masada stala posledním místem odporu židovských povstalců proti Římanům.
Odjezd do Betléma; ubytování a večeře v hotelu.
Fakultativně za příplatek: „Noční Jeruzalém“

DEN 3: Betlém – Jeruzalém
Snídaně; prohlídka Betléma – místa narození Krista včetně návštěvy Baziliky Narození Páně; následně návštěva Jeruzaléma, posvátného města tří náboženství – Olivová hora s nejstarším židovským doposud používaným hřbitovem na světě; nejposvátnější křesťanské místo na zemi – Chrám Božího hrobu; nejposvátnější místo judaismu Zeď nářků; Chrám Božího hrobu; Via Dolorosa aneb Křížová cesta; místo Poslední večeře Páně – Hora Sion.Návrat do hotelu; večeře.

DEN 4:  – Caesaera – Akko – Haifa – Nazaret
Odjezd na prohlídku přístavu Caesarea, jehož největší doba slávy byla za vlády Heroda Velikého. Zachovaly se zde zříceniny starobylých budov, včetně ohromného amfiteátru, kde se dodnes konají představení, a také  krásný akvadukt ze 2. st ležící u Středozemního moře.Dále prohlídka přístavu Akko, jednoho z nejstarších mořských přístavů na světě. Návštěva Citadely a procházka po starém městě.Přejezd do Haify.
Následně Nazaret – prohlídka památek: kostel sv. Josefa a bazilika Zvěstování Panny Marie – největší křesťanská bazilika na Blízkém východě.Ubytování v hotelu v blízkosti Galilejského jezera,; večeře.

DEN 5: Jerash – Amman
Snídaně; odjezd do Jordánska přes hraniční přechod Sheikh Hussein Bridge; návštěva města Jerash (Gerasa), „Pompejí Východu“, jednoho z nejzachovalejších měst Římské říše.Přejezd do hlavního města Jordánska – Ammanu spojený s jeho návštěvou – římské divadlo, muzeum a citadela s výhledem na město.Ubytování; večeře v hotelu.

DEN 6: Madaba – Petra
Snídaně; přejezd tři tisíce let starou „královskou cestou“, která je nyní jednou z hlavních silnic v Jordánsku; prohlídka Madaby s kostelem sv. Jiří, kde se nachází nejstarší dochovaná byzantská mozaika – Mapa z Madaby složená téměř se dvou milionů kamínků.
Přejezd do Petry a prohlídka tohoto starodávného nabatejského města vytesaného do skal, zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. Město původně vzniklo jako pohřebiště v dokonale krytém místě, kde se setkávají tři údolí. Nejznámější dominantou Petry je budova Pokladnice, která se nachází hned po východu ze soutěsky Sík. Nejvíce hlavních památek se nachází do jednoho kilometru od Pokladnice – hrobky, amfiteátr, Hadriánova brána či pozůstatky byzantského kostela s velkým množství skvěle dochovaných fresek.Ubytování; večeře v hotelu.

DEN 7: Wadi Rum – Akaba – Taba
Odjezd do přírodní rezervace Wadi Rum. Geograficky je součástí Arabské pouště s nejruději zabarveným pískem na světě.Přejezd do Akaby; volno, poté následuje ubytování v hotelu v oblasti taba nebo Nuweiba,večeře a nocleh. 
Fakultativně za příplatek: Jeep safari 4×4 během kterého lze obdivovat obrovské okrové skalní hory, krásně tvarované atmosférickými podmínkami.Přejezd do Akaby, volný čas.
Přejezd trajektem nebo autokarem přes Izrael do Taby; večeře,nocleh.

DEN 8:
Individuální program; transfer na letiště; odlet do Prahy. Pro klienty kteří si prodlužují pobyt u moře, transfer na letiště a na hotel.

Fakultativní služby

Noční Jeruzalém – cca 35 USD

Jeep Safari v poušti Wadi Rum 4×4 – cca 45 USD 

Příplatek za jednolůžkový pokoj

Informace

Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.
Povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci, hraniční poplatky, vstupní a výstupní taxy: cca 370 USD
Spropitné cca 5 USD/denně
Změna programu vyhrazena
Izraelská strana zakazuje zrcadlové fotoaparáty se zoomem 75x

Cena zahrnuje

– 7 ubytování v hotelu *** v pokojích s příslušenstvím dle programu
– 7 polopenzí dle progamu
– Leteckou přepravu Praha – Taba – Praha včetně tax a poplatků
– Transfery dle programu
– Česky mluvící průvodce

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...