Galicie – z Čech až na konec světa

Popis
VIGO – ISLAS CIES – POIO – COMBARRO – PONTEVEDRA – CAMBADOS –
SANTIAGO de COMPOSTELA – FINISTERRE – MUXIA – LA CORUŇA – FERROL –
LUGO – CAŇON DE SIL – ORENSE GALICIE – to je především úplně jiné
Španělsko. Je to země silně zakořeněných keltských tradic, země
mýtů a legend. Je to také jedno z mála míst v Evropě, kde se
dochovala původní autochtonní flóra, a kde můžete obdivovat
úchvatná ústí řek se spoustou ostrovů a ostrůvků. K tomu přidejte
zdejší architekturu v podobě pazos, pallozas a horreos, a v
neposlední řadě jedinečnou gastronomii doplněnou lahodnými víny.
Celkový obraz je hotov a je dokonalý.
Cena zahrnuje
• leteckou dopravu • letištní taxy • 7× ubytování ve 3*-4* hotelech
• 7× snídani • dopravu autobusem dle programu • průvodcovské služby
Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 5.700 Kč • 5x večeře (mimo 2.
a 7. den) 2.000Kč • Komplexní pojištění ERV včetně
léčebných výloh a storna 590 Kč • fakultativní
výlet Loď Islas Cíes – nutná rezervace dopředu cca 24
• fakultativní výlet Loď/katamarán Ribeira Sacra – nutná
rezervace dopředu cca 12 € • ochutnávka vín v
Cambados cca 12 eur a v Ribeira Sacra cca
12 eur • Připojištění Extra k základnímu balíčku
pro rizika spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč
Připojištění Extra+ k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID
19 Evropa včetně osobní karantény 540 Kč
Předpokládaná částka na vstupy cca 45 €
1. den
Odlet z Prahy do Porta. Transfer na ubytování do Viga.
2. den
Ráno odjezd lodí z přístavu Viga a ostrovy Cíes,
které jsou jediným národním parkem v Galicii a jsou proslulé svými
bělostnými plážemi, nedotčenou přírodou a příjemnými turistickými
stezkami. V podvečer návštěva historického centra a vršku Monte do
Castro se zbytky kelstského osídlení a středověkého opevnění ze 17.
stol. Z přilehlého parku jsou nádherné výhledy na celé ústí ría de
Vigo a ostrovy Cíes.
3. den
Po snídani odjezd do dalšího ústí Rías Baixas, do Ria de
Pontevedra. Nejdříve zastávka v Pontevedře, po
Santiagu nejvýznamnějším historickém celku v Galicii s proslulým
svatostánkem Panny Marie poutnice a řadou kozelných historických
náměstíček. Další zastávka bude v klášteře San Xoán de
Poio
, který má svůj původ již v 10. stol. Součástí jsou
dvě rajské zahrady, jedno z největších horreos a muzeum českého
rodáka A. Machourka s mozaikami, které představují francouzskou
cestu do Santiaga de Compostela. Po té návštěva jedné z
nejpůvabnějších a nejtypičtějších vesnic v Galicii,
Combarro , kde je asi třicet sýpek-horreos doslova
zavěšených nad mořem. Dohromady tak vytvářejí jeden z
nejmalebnějších souborů galicijského pobřeží. Odjezd na ubytování.
4. den
Dopoledne návštěva půvabného městečka Cambados v
ústí Ria de Arousa, vyhlášeného centra vinařské oblasti produkující
vína albariňo. Návštěva vinného sklepa s ochutnávkou v renesančním
paláci pazo de Fefiňáns ze 16. stol. Pokračování do
Santiaga de Compostela, cíle všech poutníků, kteří
se přicházejí pomodlit k hrobu sv. Jakuba. Procházka historickým
jádrem s proslulou katedrálou, vyhlídka z parku Alameda. Volno k
návštěvě muzeí, typických barů a zákoutí. Ubytování v Santiagu.
5. den
Po snídani odjezd směrem k západnímu pobřeží, do
Finisterre, do nejzápadnějšího cípu Španělska, a
dále do přímořského městečka Muxía, kde se dle
legendy zjevila apoštolu Jakubovi Panna Maria. Přejezd do
La Coruňi, procházka kolem původního římského
majáku Torre Hercules, symbolu města, a po pobřežní promenádě,
která nabízí výhledy na oceán, ale i dokonalou směsici moderní,
secesní a středověké architektury města. Románsko-gotický kostel
sv. Jakuba, kolegiátní kostel S. María a klášter S. Barbara tvoří
dohromady velmi malebný celek.Ubytování v La Coruňi.
6. den
Ráno pokračování do Ferrolu, rybářského města s
přírodním přístavem, který je považován za jeden z nejkrásnějších
na světě. Přístav a ústí bývalo chráněno dvěma hrady – La Palma a
San Felipe. V samotném městě se pak nachází el Arsenal, impozantní
vojenský komplex z 18. stol. s loděnicemi a námořním muzeem, který
evokuje dávnou slávu královské armády. Odpoledne přejezd do
Luga. Procházka po jediných kompletně dochovaných
římských hradbách, které jsou dnes pod ochranou UNESCA. Prohlídka
katedrály, biskupského paláce, radnice, vyhlídka na římský most a
lázně. Ubytování v Lugu.
7. den
Ráno přejezd do Orense. Po cestě zastávka ve vinařské oblasti
Ribeira Sacra v kaňonu řeky Sil s úchvatnými
meandry lemovanými vinicemi. Plavba po řece mezi příkrými svahy s
původními lesy a mediteránskou flórou nebo pěší túra po vršcích
svahů s uchvacujícími vyhlídkami na kaňon z ptačí perspektivy.
Návštěva vinného sklepa s ochutnávkou vína Ribeira Sacra a
úchvatnýmí výhledy na kaňon řeky Sil. Ubytování v Ourense, městě
termálních pramenů, které vyvěrají podél řeky Miňo. Po příjezdu a
ubytování procházka po historickém centru Orense,
s románsko-gotickou katedrálou sv. Martina s Kristem z Finisterre,
s prameny As Burgas, římským mostem a mostem Milenio a středověkými
uličkami.
8. den
V určený čas odjezd na letiště, odbavení a odlet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...