Gotthardskou drahou k horským velikánům

Program zájezdu

1. den: V poledních hodinách odlet do Švýcarska. Návštěva největšího města Konfederace, Curychu, ležícího na stejnojmenném jezeře. Uvidíme mohutný dvouvěžový Münster, kostel Sv. Petra s největším hodinovým ciferníkem na světě, Frauenmünster s Chagallovými vitrážemi i řadu jiných zajímavostí a projdeme se noblesní Bahnhofstrasse, která je výkladní skříní a to nejen tohoto města. Ubytovaní v oblasti Erstfeldu.
2. den: Snídaně. Odjezd vlakem do Luzernu, odkud vyjedeme a lanovkou na slavný vrcholek Pilatus do výšky přes 2000 m. Zde se můžeme vydat nenáročnou cestou na dvě zajímavé vyhlídky či se jen kochat nádhernými horskými sceneriemi. V odpoledních hodinách sjedeme nejstrmější ozubnicovou drahou na světě, která překonává klesání 48% do Alpnachstadu, odkud pokračujeme červenobílými vagónky Centralbahn přes Hergiswill do městečka Stans. Odtud vyjedeme napřed pozemní lanovkou na mezistanici a dále pak patrovou kabinou lanovky Cabriolet, jejíž horní kabina je otevřena, na vyhlídku Stanserhorn, po návratu krátká prohlídka Luzernu se slavným Kapličkovým mostem. Návrat do místa ubytování. Nocleh.
3. den: Po snídani podjedeme hlavní hřeben Alp nejdelším tunelem na světě, skoro 57 km dlouhým Gotthard Basistunelem a pokračujeme do Lugana. Odtud nás úzkorozchodná trať dopraví do Ponte Tresa a dále pak pokračujeme panoramatickou jízdou lodí po Lago Lugano zpět do Lugana. Možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Monte San Salvatore. Během návštěvy města jistě nevynecháme příležitost k návštěvě chrámu P. Marie, kde se nachází zajímavá freska „Poslední večeře“ od Bernarda Luiniho, žáka slavného Leonarda da Vinci. Město však nabízí i řadu dalších zajímavostí a památek. Návrat zpět slavnou Gotthardskou drahou, která prochází pod stejnojmenným průsmykem 14,8 km dlouhým tunelem z roku 1882. Návrat do místa ubytování. Nocleh.
4. den: Po snídani pojedeme trasou slavného Voralpen-Expressu do St. Gallen, města arkýřů, kterému vévodí nádherný chrám a v místním klášteře se nachází knihovna, která je na seznamu UNESCO. V odpoledních hodinách odjezd na letiště v Curychu a odlet do Prahy.

Fakultativní služby

příplatek za jednolůžkový pokoj 2 290 Kč

Informace

Swiss TRavel Pass garantuje přepravu zdarma v síti SBB a některých lokálních drahách, MHD v některých městech a lodní dopravu na některých jezerech. Na privátních či poloprivátních drahách je garantována pouze sleva. V případě uzávěry horských průsmyků, omezení provozu některých lanovek nebo dalších neovlivnitelných skutečností změna programu vyhrazena (např. výluky na železnici) Vzhledem k přestupům a nutnému přenášení zavazadel není zájezd vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí. Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 12 osob.

Cena zahrnuje

leteckou dopravu Praha – Curych – Praha vč. tax a příplatků   
4 denní skupinový Swiss Travel Pass 
3 noclehy v hotelu** se snídaní 
služby průvodce 

Cena nezahrnuje:
vstupy, úschovny zavazadel  cca. 80 CHF

Tipy pro správnou volbu

NOVINKA 2020

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...