Gran Canaria – ostrov věčnosti

Popis
Vydejte se s námi na třetí největší ostrov z Kanárských ostrovů, do
svěžích borovicových lesů, nad kterými ční už jen prastaré sopečné
hory. Gran Canaria patří spolu s Tenerife k největším lákadlům a je
přezdívána jako „malý kontinent“. Divoké dvoutisícovky v dokonalém
souladu s jedinečnou flórou, které se táhnou od silnice po trase
vedoucí až do malebného městečka Fataga. Písečné pláže kam jen oko
dohlédne, horské masívy i „saharské písečné duny“. Zažijte s námi
výjimečnou dovolenou, která je kombinací odpočinku a opalování s
poznáváním přírody a zajímavých míst!
Zájezd zahrnuje
let. přeprava Praha – Gran Canaria – Praha, letištní taxy a
poplatky, transfer z / na hotel, doprava klim. autobusem na
program 4. a 5. den, 7x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s
přísl.), 7x polopenzi, průvodce
Zájezd nezahrnuje
vstupné, fakultativní výlety
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč(620.000000
CZK), 1/1 pokoj – zde povinný při nedoobsazení(4900.000000
CZK), výlet na ostrov Tenerife cca 100 € – nutná rezervace v CK
nejpozději měsíc před odletem – platba na místě
Program
Den 1
Odlet z Prahy na Gran Canaria , přílet v odpoledních hodinách,
transfer na ubytování do hotelu v Playa del Inglés, letovisko se
známou světlou písečnou pláží PLAYA DEL INGLÉS.Den
2

Přesuneme se do hlavního města LAS PALMAS, prohlídka historické
části včetně Kolumbova muzea, procházka historickou nákupní čtvrtí
a přejezd do centra LPA s parkem Doramas. Uvidíme historický hotel
Santa Catalina s kouzelným areálem kanárských budov Pueblo Canario,
kde se každou neděli v poledne pořádá folklorní představení tanců a
zpěvů v kanárských krojích. Poté přejedeme do přístavu SANTA
CATALINA, procházka po promenádě u městské pláže Las Canteras nebo
návštěva nejmodernějších akvárií na světě Poema del Mar. Podle
časových možností pokračujeme k vyhlídce a k největšímu kráteru
ostrova CALDERA DE BANDAMA. Návrat na ubytování.Den
3

Informační schůzka s průvodcem, pobyt u moře, individuální volno,
možnost koupání.Den 4
Celodenní výlet středem ostrova, navštívíme rokli FATAGA, projedeme
kanárským Gran Caňonem a zastavíme na vyhlídce, kde spatříme
dunovou pláž a palmové oázy. ROQUE NUBLO, vyhlídka na skálu, která
je symbolem ostrova. Pokračujeme do centra ostrova CRUZ DE TEJEDA,
srdce královských cest s nádhernými výhledy. Fakultativní oběd v
místní restauraci. Serpentinovou silnicí se dostaneme do jednoho z
nejkrásnějších měst ostrova TEROR, kultovní místo s bazilikou a
balkónovými domy. Na závěr dne pokračujeme do města pramenité vody
FIRGAS, která kaskádovitě protéká městem a je doprávázena nádherným
souborem sevilských dlaždic. Podle časových možností se na závěr
dne zastavíme v údolí obydlených jeskyní Guayadeque.Den
5

Polodenní výlet kombinující místní autobusovou a lodní dopravu
(loď+autobusy cca 16 €). Dopoledne odjezd do kouzelného přístavu
„Kanárských Benátek“ PUERTO MOGAN, procházka a fakultativní možnost
ponoru se žlutou ponorkou. Příjemná plavba lodním taxi podél
západního pobřeží do turistického letoviska PUERTO RICO, odkud se
přesuneme linkovým busem na jih ostrova k historickému majáku v
MASPALOMAS. Procházka po promenádě kolem dun až k jezírku v
chráněné rezervaci. Individuální volno, možnost posezení v
hospůdkách. Návrat do hotelu možný autobusem nebo pěší procházkou
po dunách (cca 6,5 km podél pobřeží).Den 6
Pobyt u moře, individuální volno, možnost koupání na plážích PLAYA
EL VERIL, zlatohnědá pláž, která je lemována kolonádou nebo na
pláži PLAYA DEL INGLÉS, která se pozvolně mění v pláž Maspalomas a
táhne se v délce dlouhých šesti kilometrů, 6 km zlatých písečných
dun. Fakultativní výlet do Loro Parku na ostrově
Tenerife.Den 7
Pobyt u moře, individuální volno nebo fakultativní výlet lodí na
ostrov TENERIFE, výjezd po hřebenové cestě s vyhlídkami k národnímu
parku s nejvyšším vrcholem Španělska Pico del Teide (3718 m) a
návštěva místního muzea, sjezd na severní část ostrova do
nejúrodnějšího údolí Valle de Orotava. Oběd v místní restauraci
zahrnut v ceně. PUERTO DE LA CRUZ nebo LA OROTAVA, procházka
příjemným historickým centrem jednoho z měst, dle časových
možností. Návrat na ubytování.Den 8
Snídaně, individuální volno, transfer na letiště a odlet do
republiky.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...