Gruzie a Arménie

Popis zájezdu

Gruzie a Arménie jsou odedávna křižovatkou a místem střetu řady
civilizací. Bývají řazeny do zemí Evropy, Asie i Blízkého východu,
přičemž ani v jednom případě se nejedná o chybu. Nalezneme zde
totiž nesmazatelné stopy každé z těchto kultur.

Gruzie je země s bohatou historií sahající k
řeckým Argonautům, s raně středověkými křesťanskými kláštery a
pevnostmi, s vynikajícím vínem a nádhernou přírodou. Bílé vrcholky
Kavkazu kontrastují s modrou oblohou a zelenými pastvinami
malebných nižších hřebenů. Navštívíme i odlehlou Horní
Svanetii
, asi nejkrásnější oblast celého Kavkazu, sevřenou
pěti a čtyřtisícovými hřebeny ze severu i jihu a obývanou
národnostní menšinou Svanů. Jejich vesnicím středověkého původu i
vzhledu dominují kamenné obranné věže, do nichž se dříve vstupovalo
tajnými podzemními chodbami.

Symboly Arménie, která jako první země na světě
přijala křesťanství, jsou jezero Sevan a bájná hora Ararat, jejíž
vrchol sice dnes leží na turecké straně společné hranice, ale
vytváří neodmyslitelnou mohutnou horskou kulisu hlavního města
Jerevan. Během cesty podnikneme několik nenáročných pěších výletů s
krásnými výhledy na Kavkaz a navštívíme celkem devět památek
zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO (). Vše navíc podtrhuje místní vyhlášená kuchyně, mimořádná
pohostinnost a nepředstíraná otevřenost místních lidí.

Velikost skupiny:

10-14 účastníků

Poznámka:

Ubytováni budeme ve 2lůžkových pokojích v hotelích a u místních
rodin (zde v sezoně i vícelůžkové pokoje). Zejména při ubytování v
rodinách bývají sociální zařízení velmi prostá a společná pro více
pokojů. Podrobnější informace najdete v sekcích Ubytování
a Stravování.

Upozorňujeme, že v případě zkrácené varianty (pouze Gruzie bez
Arménie) absolvují klienti cestu zpět sami, bez doprovodu.
Průvodce, a obvykle i většina klientů, se přesouvají na
prodlouženou variantu rovnou až do Jerevanu. Doprava z Achalciche
do Tbilisi na letiště bude zajištěna.

Ubytování a stravování (viz dále) v Gruzii patří k tomu nej, co lze
v této zemi zažít. Bydlet budeme přímo v gruzínských domech
(agroturistika), takže budeme mít možnost autentického poznání
běžného života na Kavkaze. Pokoje jsou většinou 2-4lůžkové,
základně vybavené, avšak s čistým povlečením. V každém domě je k
dispozici koupelna se sprchou (obvykle s teplou vodou).
Program
Základní varianta:

GRUZIE

1.-2. den:

Letecky Praha – Tbilisi, přílet v noci,
ubytování; druhý den procházka křivolakými uličkami starého
města
, bulvár Rustaveli, Náměstí svobody a prohlídka
pevnosti Narikala.

3. den:

Středověké památky Kachetie; vinice v
Telianské dolině – nejlepší vinařská oblast
Gruzie, ukázka tradičního zpracování vína v
Kvareli a samozřejmě jeho ochutnávka; nádherný klášter
Alaverdi
; večerní prohlídka městečka
Signagi.

4.-5. den:

Přejezd na sever Gruzie horskou silnicí přes hlavní
hřeben Kavkazu
(Křížový průsmyk – 2370 m) do
Kazbegi – cestou návštěva starobylé
pevnosti Ananuri; pěší výlet ke klášteru
Cminda Sameba
s vyhlídkou na dominantní horu
Kazbek (5033 m) a k vodopádu.

6. den:

Mccheta – duchovní centrum a bývalé hlavní město Gruzie s
katedrálou Sveticchoveli a klášterem Džvari;
Uplisciche – jeskynní město z 1. st. př.Kr.; Gori
Stalinův rodný dům a rozporuplné muzeum;
Kutaisi – prohlídka historického centra,
katedrála Bagrati z 11. stol.

7. den:

Zlaté mozaiky ve starobylém klášteře Gelati a klášter
Mocameta na skalním ostrohu nad řekou Rioni;
průjezd údolím divoké řeky Inguri ze Zugdidi do
Mestie – centra Horní Svanetie .

8. den:

Mestie – pěší výlet v okolí městečka, úchvatné
výhledy na pětitisícové vrcholky Tetnuldi a
krásnou dvojvrcholovou Ušbu, která je spolu s
Elbrusem symbolem Kavkazu.

9. den:

Horské osady s typickými obrannými věžemi
obklopené nádhernými velehorskými panoramaty, přejezd přes horské
sedlo Ugyr až do nejodlehlejší osady Ušguli ; vycházka pod
nejvyšší vrchol Gruzie – majestátní
Šcharu; fakultativně možnost projížďky na
koních.

10. den:

Návrat přes Zugdidi do přímořského letoviska
Batumi
(moderní „Dubaj Kavkazu“) – odpočinek na plážích
Černého moře, nebo návštěva centra Batumi.

11. den:

Přesun do města Achalciche s dominantním
opevněním Rabat.

12. den:

Časně ráno odjezd do Tbilisi a odlet do Prahy (zkrácená
varianta).

Prodloužení:

ARMÉNIE

12. den:

Prohlídka nádherného skalního klášterního komplexu
Vardzia
a odjezd do Arménie; nocleh v Dilijanu.

13. den:

Horské jezero Sevan v nadmořské výšce 1900 m s
dominantním klášterem Sevanavank; starobylý
hřbitov Noratus s více než 800 zachovalými
chačkary; antický chrám Garni a klášter
Geghard
; ubytování v Jerevanu.

14. den:

Jerevan: prohlídka města – muzeum genocidy
Tsitsernakabert, Modrá mešita, široké bulváry,
Náměstí Republiky a Svobody s budovou opery.

15.-16. den:

Brzy ráno návštěva kláštera Chor Virap na úpatí
bájné hory Ararat; nejvýznamnější chrám arménské
církve – katedrála Ečmiadzin ; archeologické
naleziště Zvartnoc ; letecky zpět do Prahy.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...