Gruzie – Země plná historie a úžasné přírody

Popis zájezdu

Program zájezdu:

1.den: Odlet v ranních hodinách přímým letem z Prahy do Kutaisi,
ubytování v hotelu.

2.den: Po snídani odjezd do Kachetie, největší vinařské oblasti
Gruzie. Nejdříve navštívíme klášter Alaverdi (zdejší mniši jsou
známí svou produkcí medu a výrobou klášterního vína), a poté i
známé vinařství, kde ochutnáme několik druhů místního vína. V
městečku Telavi se podíváme na místní tržiště a poté navštívíme
klášter Bodbe, kde jsou uloženy ostatky apoštolky svaté Niny,
městečko Signagi („město lásky“), a na závěr povečeříme v typické
gruzínské restauraci při poslechu místní hudby a národních
písní.

3.den: Prohlídka města Tbilisi klidným tempem s přestávkou na
oběd, katedrála Sameba, park Evropa, kostel Metechi, lanovkou na
pevnost Narikala ze 4. století se sochou Matky Gruzie, mešita ve
starém městě, Abanotubanie – zóna jedinečných tureckých lázní,
vodopád Legvtakhevi, arménský kostel sv. Jiří, synagoga í chrám
Sioni, procházka ulicí Šarden se spoustou kavárniček, restaurací a
obchůdků, skleněný most Míru s výhledem na prezidentský palác, a na
závěr výjezd lanovou tramvají na Mtacmindu – Svatou horu s
nádherným výhledem na celé Tbilisi. Večeřet budeme v restauraci s
gruzínskou kuchyní a bohatým národopisným programem.

4.den: Volný den v Tbilisi – pro zájemce výlet za příplatek –
celodenní putování Kavkazem. Po snídani odjezd starou vojenskou
Gruzínskou cestou, Aragvskou soutěskou okolo Oblouku vítězství až
ke Křížovému hřebenu ve výšce 2395 m.n.m do vesnice Stepancminda.
Odtud se vydáme terénními vozy 4×4 do Gergeti, kde se nachází
symbol celé Gruzie – gergetský chrám Svaté Trojice s nádhernými
výhledy na majestátní Velký Kavkaz, ale především na dechberoucí
výhled na třetí nejvyšší horu Gruzie – Kazbeg. Je to 2750 let
vyhaslá sopka, která nás ohromí svou výškou 5047 m.n.m. Na zpáteční
cestě navštívíme zámek Ananuri (UNESCO) ze 17. století u přehrady
Žinvali.

5.den: Klášter Džvari ze 6.-7. století (UNESCO) s nádherným
výhledem na soutok řek Aragvi a Kury, město Mccheta se středověkou
katedrálou Sveticchoveli, místem korunovace i pohřebištěm
gruzínských carů. Přejezd do města Gori, kde si prohlédneme rodný
dům zdejšího světoznámého rodáka J.V.Džugašviliho (Stalina) i s
jeho osobním pancéřovaným vagónem, ve kterém mimo jiné cestoval do
Jalty na Jaltskou konferenci. Odjezd do lázeňského města Bordžomi
(Borjomi), ubytování, večeře.

6.den: Volný den k prohlídce Bordžomi – pro zájemce celodenní
výlet za příplatek – unikátní jeskynní město Vardzia z 12. století
(UNESCO), vytesané ve skále. Obdivuhodné dílo důmyslné a řemeslné
zručnosti zdejších předků, kteří ve skále dokázali vytesat celé
město včetně skalního kláštera, chrámu s originálními freskami,
vinných sklepů, lékárny či skalní studny. Následuje pevnost Rabat
ve městě Acchalciche, kde se na jednom místě nacházejí objekty
všech církví – nejen pravoslavné, arménské a katolické, ale i
synagoga a mešita. Návrat do Bordžomi. Dle časových možností
procházky po lázeňském parku s ochutnávkou jedinečné zde vyvěrající
minerální vody.

7.den: Odjezd do druhého největšího města Gruzie – Kutaisi. Zde
navštívíme postupně Gelati (UNESCO) – vzdělávací a klášterní
komplex, jehož součástí je chrám Panny Marie z roku 1106 s
originálními freskami a kostely sv. Jiří a sv. Mikuláše. Je zde
pohřbeno celkem 23 gruzínských carů. Poté největší gruzínská
krasová jeskyně Prométeus (pěšky + loďkou). Odjezd do hlavního
přímořského letoviska Gruzie – Batumi. Po ubytování a večeři se
projdeme po nábřežní kolonáděs tančící fontánou.

8.den: Dopolední prohlídka Batumi – náměstí Pjacca, Abecední
věž, socha Medynesoucí zlaté rouno, Batumský bulvár, lanovkou na
nejvyšší bod Batumi s nádherným výhledem na celé město.

9.den: Individuální volno na koupání a nákupy.

10.den: Po snídani vyklizení pokojů, následně odjezd na letiště,
cestou se ještě zastavíme v Parku miniatur, zde uvidíme věrné kopie
všech hlavních památek Gruzie a můžeme si tady porovnat, co jsme
viděli při našem putování. V odpoledních hodinách odlet přímým
letem do Prahy.

V ceně zájezdu je: letenky Praha – Kutaisi a Kutaisi – Praha
(odbavená zavazadla 20 kg), 9x ubytování v 3* hotelech – 2 lůžk.
pokoje s kompl. soc. zařízením, 9x snídaně, 9x večeře, transfer z
letiště na hotel a zpět, veškerá doprava na místa, která jsou v
programu zájezdu, kromě výletů za příplatek, český průvodce CK,
pojištění úpadku CK.

V ceně není: Vše, co není uvedeno v ceně, vstupy do jednotl.
objektů – 1200,- Kč, výlet džípy do Gergeti – 1.800,- Kč, skalní
město Vardzia – 1.900,- Kč, povinné cest. pojištění vč. storna –
zrušení zájezdu z váž. důvodů.

Slevy: nákup do 5 měsíců před termínem – 1000 Kč/os. + stálý
klient 5x a více s námi – 250 Kč/os. Aktuální ceny najdete na
www.ckaztour.cz.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...