Hory a ostrovy severního Vietnamu

Popis zájezdu

Změna ubytování a programu vyhrazena.

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY DO HANOJE

2. den PŘÍLET DO HANOJE
Přílet do Hanoje, transfer do hotelu. Relaxace v hotelu, zbytek dne
individuální volno, nocleh v Hanoji.

3. den HANOJ
Snídaně. Celodenní okruh po hlavním městě Vietnamu s návštěvou
Konfuciánského chrámu literatury (první university ve Vietnamu
založené 1075) a Pagody jediného sloupu. ProhlídkaHo Či Minova
Mauzolea (zvenčí), buddhistické pagody Tranc Quoc a taoistického
chrámu Quan Thanh, oběd v hanojském stylu. Po obědě projížďka na
rikšách po starém městě, návrat do hotelu, nocleh v Hanoji.

4. den NA STŘECHU INDOČÍNY
Brzká snídaně, odjezd do Sapy – malebného horského městěčka, bývalé
francouzské kolonie, která je známá především spoustou rýžových
teras ve svém okolí a výhledy na majestátní hory a hluboká údolí.
Oběd v místní restauraci, ubytování v hotelu, krátká chvíle k
odpočinku. Odpoledne odjezd k nejvyšší hoře Vietnamu i celé
Indočíny Fan Si Pan (3143 m n.m.), která je často nazývána Střechou
Indočíny. Výjezd na vrchol této hory nejdelší lanovkou na světě
zapsanou do Guinessovy knihy rekordů (6,2 km). Návrat do hotelu,
nocleh v Sapě.

5. den HORSKÉ KMENY A RÝŽOVÁ POLE
Snídaně. Odjezd nádhernými přírodními scenériemi údolí Ban Khoang
až do horské vesničky Lu Khau, která je domovem horských kmenů
Hmongů a Červených Dao. Přejezd do údolí Ta Giang Phinh, oběd v
místní restauraci. Po cestě zpět do Sapy panoramatické výhledy na
horské vesničky zasazené mezi rýžovými poli a zastávka u domorodých
kmenů. Nocleh v Sapě.

6. den TRH V SAPĚ
Snídaně. Návštěva vyhlášeného trhu v Sapě, který svými barvami a
vůněmi útočí na všechny lidské smysly. Oběd v místní restauraci,
transfer zpět do Hanoje, nocleh.

7. den SAFARI
Snídaně, odjezd do jedné z posledních rezervací tropického pralesa
na světě, do NP Cuc Phuong, který poskytuje domov stovkám druhů
zvířat a rostlin. Oběd v místní restauraci, po obědě seznámení se s
NP a prohlídka jeskyně s pozůstatky prehistorického osídlení.
Večerní safari s místním rangerem k pozorování nočních tvorů.
Večeře a nocleh v NP Cuc Phuong.

8. den PLAVBA JESKYNĚNI
Snídaně, dvouhodinová procházka Národním parkem až k tisíciletému
stromu, oběd formou pikniku přímo v NP. Na závěr prohlídka 200
miliónů staré fosílie a odjezd do unikátní krasové oblasti Ninh
Binh zahrnuté pod UNESCO. Průjezd majestátními jeskynními komplexy
na loďkách, během plavby prohlídka jednoho z buddhistických chrámů.
Nocleh v Ninh Binh.

9. den LODÍ DRAČÍ ZÁTOKOU
Snídaně, odjezd do Ha Longu, po příjezdu ubytování na lodi, oběd na
lodi v rámci plavby mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce
zahrnuté mezi světové dědictví UNESCO. Večeře a nocleh na lodi.

10. den HANOJ
Možnost ranního cvičení taj-či na palubě lodi, snídaně. Pokračování
v plavbě krasovou oblastí zpět do přístavu, vylodění, transfer zpět
do Hanoje k finálnímu odletu do Prahy.

11. den PŘÍLET DO PRAHY

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu na trase Praha – Hanoj – Praha s
  přestupy
 • letištní taxy
 • 7x ubytování v hotelu 3* se snídaněmi
 • 1x ubytování na lodi během plavby Dračí zátokou
 • 7x oběd a 2x večeři
 • program, transfery klimatizovanými minibusy a vstupy dle
  itineráře
 • poplatky za lanovku
 • česky mluvícího průvodce (min.12 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • vízum do Vietnamu 950,- Kč
 • pojištění léčebných výloh
 • fakultativní výlety
 • spropitné cca 30 USD/osoba + 5 USD/osoba na lodi
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...