Indie a Nepál

Popis zájezdu

Nejoblíbenější zájezd po „klasické“ Indii, obohacený o Nepál, na
vás čeká! Pojeďte zažít slávu sultánů a rádžů do nádherných paláců
někdejších mocných říší. V duchovnem naplněné zemi poznáme kontrast
archaických tradic a moderního života, navštívíme hinduistická,
buddhistická i islámská posvátná místa. Z Indie se vydáme do
Nepálu, země, která vás okouzlí nejen nádherou svých památek, ale
především krásou přírody a zejména majestátními vrcholky
Himálaje.

V ceně nezahrnuto:

nepálské vízum – 30 USD

Velikost skupiny:

6-16 účastníků

Poznámka:

Nepálští hinduisté i buddhisté uctívají dívku
Kumárí
jako ztělesnění hinduistické bohyně Durgy. Jedná se
o dívku velmi mladou, která titulu Kumárí (dívka, panna) a s ním
spojené funkce pozbývá s příchodem první menstruace. Funkce Kumárí
je především obřadní, dívka hraje významnou roli hlavně při
náboženských slavnostech, jinak ze svého domu prakticky nevychází.
Možná ji ale zahlédneme za vyřezávaným oknem jejího paláce na
náměstí Darbar v Káthmándú.

Zájezd lze prodloužit individuálním programem v
Bhútánu
– více informací v kanceláři.

Jednolůžkový pokoj pro jednotlivce je u tohoto zájezdu povinný.
Máte-li zájem o doobsazení pokoje, označte to na smlouvě. Bude-li k
dispozici další zájemce stejného pohlaví, příplatek za jednolůžkový
pokoj vám vrátíme.

Program
1.-2. den:

Praha – Dillí: největší indická mešita
Džámí masdžid s výhledem na Červenou
pevnost
, místo zpopelnění Mahátmy Gándhího – Rádžghát;
Humájúnova hrobka , symbol vítězství islámu Kutub Mínár
,
kaligrafie v kameni – mešita Kuvvatul islám, záhadný
železný nerezavějící sloup.

3. den:

Dillí – Džajpur: návštěva sikhské
gurudváry
Bangla Sáhab; přesun do „růžového
města“

(nový zápis UNESCO v r. 2019) státu Rádžasthán – večer individuální
volno na uličky a bazary starého města.

4. den:

Džajpur – Ámbér: středověká astronomická observatoř
Džantar Mantar
, sídlo rádžů City Palace (Městský
palác), symbol města Havá Mahal – tzv. „palác
větrů“; jantarová pevnost Ámbér – fakultativní
možnost projížďky na slonech.

5. den:

Džajpur – Ágra: přes jedinečnou stupňovitou studnu baórí
v Abhanérí
do Fatéhpur Síkrí – nádherně dochovaného
hlavního města císaře Akbara s posvátnou hrobkou
světce Salíma Čištího; večer dojezd do Ágry.

6. den:

Ágra: svítání u nejslavnější hrobky lásky
Tádž Mahalu , bývalé sídlo indických panovníků tzv.
Červená pevnost , téměř neznámá předchůdkyně Tádž Mahalu – hrobka
Itimád-ud-daula.

7. den:

Ágra – Khadžuráho: dopoledne přesun do vesničky
Órčha – prohlídka nádherných zapomenutých paláců a
chrámů
někdejšího hlavního města Bundélkhandu; večer
dojezd do Khadžuráha.

8. den:

Khadžuráho – Satna: prohlídka proslulého chrámového komplexu s
erotickými výjevy – tzv. „Kámasútra vytesaná do
kamene“;
odpoledne přesun do Satny a následně noční vlak
do Váránasí.

9. den:

Váránasí – Sarnáth: návštěva poutního
místa prvního kázání Buddhy; křivolaké uličky a
nejposvátnější místa hinduistů – koupací a spalovací
gháty
; večer impozantní hinduistické obřady
áratí
na březích Gangy.

10. den:

Váránasí: ranní projížďka lodičkou po
Ganze
– náboženské rituály na březích probouzejícího se
města; toulky křivolakými bazary fascinujícího starého města s
jedinečnou atmosférou – projížďka cyklorikšou
pulzujicími ulicemi.

11. den:

Váránasí – hranice – Lumbiní : ranním vlakem
do Górakhpuru a dále na indicko-nepálskou hranici a do
Lumbiní – jedno ze čtyř velkých poutních míst
buddhismu, místo narození Buddhy.

12. den:

Lumbiní – Pókhara: hluboká údolí, terasovitá
rýžová políčka, nedozírné lesy – fotogenická cesta podhůřím
Himálaje
do druhého největšího města Nepálu.

13. den:

Pókhara: odpočinkový den ve stínu himálajských
velikánů – fakultativně na loďkách po jezeře
Phéva
, krátký výstup k pagodě Míru a dále po hřebeni k
soutěsce Déví – vše s výhledy na krásnou horu
Mačhapučhre
(tzv. „Rybí ocas“) a masiv
Annapúren
.

14. den:

Pókhara – Káthmándú: celodenní přejezd do hl.
m. Nepálu, „opičí chrám“ Svajambhunáth – symbol
Nepálu; večer návštěva historického jádra města náměstí
Darbar

s palácem dětské žijící bohyně Kumárí.

15. den:

Káthmándú: celodenní okruh po Káthmándské
kotlině – starobylé hlavní město Bhaktapur s náměstím
hrnčířů, nejstarší nepálská pagoda Čángu
Nárájan

ležící na horském hřebeni, hinduistické centrum
Pašupatináth na březích řeky Bagmatí.

16.-17. den:

Káthmándú – Praha: ráno fakultativně možnost
letu k Mt. Everestu; dopoledne volno na
nákupy suvenýrů; odlet do ČR, přílet 17. den.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...