Indie – Rádžasthán – Sultánovy paláce

Popis zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Dillí.

2. den DILLÍ – MANDAVA
Přílet do Dillí v ranních hodinách. Přejezd do Mandavy, tržního
městečka založeného v 18. století v regionu Šekhavati. Ubytování,
nocleh.

3. den MANDAVA – BÍKÁNÉR
Snídaně. Dopoledne prohlídka Mandavy, známé rodinnými sídly
předních indických průmyslníků a kupců. Tyto rozlehlé starobylé
havélí, které vznikaly od konce 18. do začátku 20. století, se
vyznačují bohatou freskovou výzdobou na zdech. Po obědě následuje
přejezd do Bíkánéru, založeného v roce 1486 a známého jako
velbloudí město Rádžasthánu. Město nejvíce prosperovalo díky
strategické poloze na pozemní obchodní karavanní cestě do Střední
Asie a Číny. V pozdním odpoledni prohlídka města včetně pevnosti
Džúnágarh a chrámu Karni Mata, kde jsou uctívány tisíce posvátných
krys. Nocleh.

4. den DŽAISALMÉR
Snídaně. Odjezd do Džaisalméru neboli Zlatého města, podle barev
hradeb při zapadajícím slunci. Ubytování. V pozdním odpoledni
gurmánská procházka městem s možností ochutnávek místních
specialit. Nocleh.

5. den DŽAISALMÉR
Snídaně. Následuje prohlídka města. Navštívíte místní pevnost z 12.
století postavenou rádžputským vládcem Džajsalou. Následuje krátká
zastávka u jezera Gadi Sagar. Po obědě následuje výlet do Velké
Thárské pouště s krátkým safari na velbloudech po písečných dunách.
Speciální večeře s tradičním tanečním vystoupením. Nocleh.

6. den DŽÓDHPUR
Snídaně. Odjezd do Džódhpuru, známého též jako modré město
Rádžasthánu. Ubytování. Po obědě prohlídka města včetně pevnosti
Mehrángarh, považované za nejmohutnější rádžasthánskou pevnost,
tyčící se na 125 m vysoké skále nad městem. Okázalé královské
komnaty této pevnosti též slouží jako muzeum. Následuje prohlídka
mramorového pomníku Džasvant Tháda, vystavěného mahárádžovi
Džasvantu Singhovi II, který se zasloužil o přívod vody do této
původně vyprahlé oblasti a tím přinesl městu rozkvět a bohatství.
Nocleh.

7. den UDAJPUR
Snídaně. Odjezd do Udajpuru. Cestou zastávka v bišnojské vesnici s
ukázkou tradičního způsobu života původních kmenů. Další zastávka
nás zavede do Ranakpuru, který je jedním z největších džinských
chrámů v Indii. Stavba tohoto komplexu započala počátkem 14.
století. Příjezd do Udajpuru. Ubytování, nocleh.

8. den UDAJPUR
Snídaně. Prohlídka Udajpuru, romantického města též nazývaného
Benátky Východu. Město s mnoha umělými jezírky je známé svými
luxusními královskými residencemi. Prohlídnete si Městský palác,
největší palácový komplex v Rádžasthánu. Výlet lodí na ostrov
Džagmandir, s návštěvou ostrovního paláce. Návrat na hotel.
Nocleh.

9. den PUŠKAR
Snídaně s následným odjezdem do Puškaru, který je znám jako centrum
obchodu s dobytkem, koňmi a velbloudy. Každoročně na podzim se toto
město přemění na obrovské tržiště a přivítá tisíce poutníků,
obchodníků a turistů připravených zhlédnout tuto podívanou a
rozroste se o nové kempy a stanoviště. Trh je dnes považován za
největší svého druhu v Asii. Název města vznikl spojením slov
květina a ruka a dle legendy je vznik připisován Stvořiteli
Bráhmovi, jenž ze svých rukou upustil okvětní plátky do místních
jezer. Život v Puškaru se dnes soustřeďuje kolem místních bazarů,
ghátů a údajně až 400 chrámů. Po obědě prohlídka města s návštěvou
Bráhmova chrámu, považovaného za jeden z mála chrámů na světě
zasvěcených Bráhmovi. Zastávka u posvátného Puškarského jezera s
přilehlými gháty, kde zbožní hinduisté vykonávají alespoň jednou do
roka očistnou koupel od svých hříchů. Nocleh.

10. den DŽAJPUR
Snídaně. Následuje odjezd do hlavního města státu Rádžasthán,
známého jako Růžové město díky růžové barvě domů historického
centra, jež bylo vybudováno dle zásad staroindické Silp ašástry,
prvního světového architektonického kodexu. Ubytování. Po obědě
prohlídka města s návštěvou pozoruhodné astronomické observatoře
Džantar Mantar, kterou nechal zhotovit osvícený mahárádža Džaj Sinh
II. v 18. století, Paláce větrů Hawa Mahal, sídla džajpurských
maharaní a Městského paláce s muzeem. Nocleh.

11. den DŽAJPUR
Snídaně. Snídaně. Vyjížďka na slonech do pevnosti Ámbér, prohlídka
tohoto bývalého sídla rádžasthánských mahárádžů se Zrcadlovou síní
a dalšími artefakty rádžasthánské architektury. Nocleh v
Džajpuru.

12. den ABHANERI – FATÉHPÚR SÍKRÍ – ÁGRA
Snídaně. Odjezd do Ágry. Cestou zastávka u stupňovité rádžasthánské
studny z 12. století v Abhaneri. Původní pojmenování tohoto
městečka Abha Nagri neboli města jasu se díky špatné výslovnosti
změnilo na současný název. Další zastávka je v bývalém sídelním
městě největšího z Mughalů – sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí,
prohlídka Páteční mešity a sultánského paláce z červeného pískovce,
kde se nachází známé pavilóny Paňč Mahal a Díváníchás. Příjezd do
Ágry. Ubytování, nocleh.

13. den ÁGRA – DILLÍ
Brzy ráno prohlídka skvostu světové architektury, mauzolea Tádž
Mahal, které z bělostného mramoru nechal postavit sultán Šáhdžahán
pro svoji milovanou ženu Mumtáz Mahal. Stavba, popírající
perspektivu, je považována za zamýšlenou repliku Božího trůnu.
Přilehlé zahrady symbolizují ráj, do kterého Mumtáz po své smrti
vstoupila. Po snídani návštěva Červené pevnosti s mramorovými
pavilóny, představujícími jeden z vrcholů stavitelství Velkých
Mughalů. V pevnosti navštívíte Síň veřejných audiencí, Perlovou
mešitu, Harémovou mešitu a Soukromý palác Chás Mahal, sloužící
první císařově manželce. Odpoledne návrat do Dillí. Ubytování,
nocleh.

14. den DILLÍ
Snídaně. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické
muslimské svatyně – Páteční mešity, zastávka u Červené pevnosti,
která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu – místa
zpopelnění Máhatmy Gándhího, prohlídka areálu Kutub mínár s
pověstným nerezavějícím železným sloupem ze 4. století a
zříceninami mešity. Večer transfer na letitě. Odlet do Prahy.

15. den PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

  • leteckou přepravu Praha – Dillí – Praha s přestupem
  • letištní taxy
  • 12x nocleh se snídaní dle programu v hotelech 3* – 4*
  • 12x oběd
  • transfery a program dle itineráře včetně vstupů
  • průvodce ESO travel (minimálně 16 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

  • vstupní vízum do Indie 1.100,- Kč
  • fakultativní výlety nad rámec programu
  • bakšišné 30,- USD
  • cestovní pojištění
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...