Izrael a Palestina

Počet dní
Velký okruh s kvalitním českým průvodcem a ubytování v ubytovacích
zařízeních kat.*** s polopenzí a všemi vstupy v ceně!
Popis
Tel Aviv – Jaffa – Caesarea Přímořská – Haifa – Akko – Galilejské
jezero – Kafarnaum – Hora Blahoslavení – Nazaret – Safed – Jericho
– Judská poušť – Olivová hora – Getsemanská zahrada – Betlém –
Jeruzalém – Massada + koupání v Mrtvém moři
1. den
odlet z Prahy do Tel Avivu, kde nás bude čekat naše akreditovaná
česká průvodkyně nebo průvodce. Přivítání se Svatou zemí transfer
do hotelu, ubytování, večeře a první nocleh v Izraeli.
2. den
po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží
Středozemního moře prohlídkou starověkého přístavu Caesarea
Přímořská, kde uvidíme také divadlo. Další cesta nás zavede do
přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO).
Odpoledne navštívíme historické město Akka (UNESCO), kde přivoníme
k historii v křižácké pevnosti, navštívíme shuku (tradiční tržiště)
a další nádherná místa. Návrat do hotelu a večeře.
3. den
posilněni snídaní se vydáme na odpočinkovou, romantickou plavbu po
Galilejském jezeře, poté nás cesta zavede do Kafarnaumu se
synagogou a domem Sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat o
Izraelské přítomnosti, způsobu denního života i o historii této
fantastické země. Odpoledne procházka po Nazaretu s prohlídkou
Baziliky Zvěstování a kostela Sv. Josefa. V podvečer navštívíme
židovské město Sefad, kde se projdeme malebnými uličkami plnými
galerií místních umělců a navštívíme místní synagogu, kde si povíme
o židovských zvycích a tradicích a učení Kabala. Večer se přesuneme
do hotelu, kde povečeříme.
4. den
Po snídani se vydáme do oblasti Golanských výšin. Údolí řeky Jordán
nás dovede až do Jericha – nejníže položeného města na světě s
pohledem na Horu Pokušení. Cestou zastávka ve vinařství s
ochutnávkou výborných Izraelských vín. Odpoledne se Judskou pouští
přesuneme až do Jeruzaléma. Dle časových možností zastávka s
výhledem na údolí Vadi Quelt a ortodoxní klášter sv. Jiří. Večer se
ubytujeme se v Betlémě, kde také povečeříme.
5. den
Po vydatném odpočinku a snídani budeme dnes objevovat ta
nejkrásnější místa Svaté Země – Jeruzalém a Betlém. Nejprve
navštívíme vyhlídku na Olivové hoře a poté se přesuneme do
biblických Getsemanských zahrad s bazilikou Všech Národů a
ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie. Přes údolí Kidron vystoupáme
do starého města po křížové cestě Via Dolorosa (která prochází
orientálním trhnem s voňavým kořením, mistrovsky tepaným nádobím a
výborným jídlem…) k Chrámu Božího Hrobu na Golgotě. Odpoledne
budeme mít možnost prozkoumat Chrám Narození Páně a Baziliku Svaté
Kateřiny… Vrátíme se do hotelu v Betlémě na večeři a nocleh.
6. den
Po snídani budeme pokračovat v prohlídce hlavního města Izraele.
Průvodkyně nás zavede do Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími
památkami – Cardo, Menora a Zdí Nářků, navštívíme i muzeum
holokaustu Yad Va Shem. V Jeruzalémě budeme mít možnost vidět i
další zajímavá místa. Večer se vrátíme do našeho hotelu k večeři a
noclehu.
7. den
Po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), kterou
nechal postavit král Herodes a na kterou nás pohodlně vyveze
lanovka (v ceně programu). Massada nabízí krásné výhledy na
bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Cestou k Mrtvému
moři navštívíme dle časových možností a aktuálnímu počasí Qumran
(místo, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře). Odpoledne budeme
relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na plážích
Mrtvého moře. Večer se přesuneme zpět do hotelu poslední večeři a
noclehu tohoto nezapomenutelného zájezdu.
8. den
po snídani projížďka centrem Tel Avivu (UNESCO), procházka po
malebné Jaffě (jedno z nejstarších přístavních měst na světě),
transfer na letiště a odlet do Prahy.
Poznámka
Při vstupu na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území
musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně šest
měsíců v den předpokládaného opuštění Státu Izrael.
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha včetně odbaveného
zavazadla 23 kg a příručního zavazadla, přepravu klimatizovanými
minibusy/autobusy, 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích
kvalitních ubytovacích zařízeních kat. 3*** s polopenzí (6-7 x
snídaně- 6-7 x večeře dle letového řádu), vstupy do všech
navštívených objektů (uvedených v programu), plavbu lodí po
Galilejském jezeře, výjezd lanovkou na Massadu, veškeré místní taxy
a poplatky, služby zkušeného česky mluvícího průvodce po celý okruh
v Izraeli, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
komplexní cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně
pojištění storna a připojištění COVID + 123,- Kč/den, vstupné na
pláž u Mrtvého moře, nápoje u večeří, spropitné řidičům a průvodcům
(platí se na místě hotově)
Poznámka k ceně
Zájezd je možné zajistit také s odletem z Vídně, Krakova nebo
Wroclavi – na vyžádání
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...