Jihovýchodní Kréta – polopenze

Popis
CHRISSI • KRITSA • PRINA • KALAMAFKA • LITHINES • SITIA • MONI
TOPLOU • VAI • SPINALONGA • KOLOTHIA • AGIOS NIKOLAOS • KNOSSOS A
HERAKLION (FAKULTATIVNĚ)
Cena zahrnuje
• let Brno/Praha-Heraklion a zpět • letištní taxy a palivový
příplatek • transfery a výlety dle programu v místě pobytu • 10×
ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš. v hotelu 3* • 10×
polopenzi (formou švédských stolů) • průvodcovské služby
Cena nezahrnuje
• pobytová taxa v hotelu 1,50 €/pokoj/noc (platba
na místě) • fakultativní výlet Knossos a Heraklion 1.490
, dítě do 12 let 750 Kč • komplexní
pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna 590
• připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika
spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč
1. den
Odlet z Brna, Prahy do Heraklionu, transfer do hotelu 3* s bazénem
(South Coast, Naiades Almiros River), ubytování.
2. den
Volný den ke koupání a odpočinku.
3. den
Lodí odjedeme z nejjižněji položeného krétského města
Ierapetra na chráněný panenský ostrov
Chrissi nazývaný také Oslí ostrov (cca 1 €) v
Libyjském moři, který je jen 5 km dlouhý a 1 km široký. Tento
neobydlený ostrůvek nám učaruje téměř exotickou krásou – cedrové
lesy, nádherné písečné i jemné štěrkové pláže, tyrkysové moře a
purpurové lastury. Ostrov, nazývaný Karibikem Kréty, je rájem pro
milovníky překrásné přírody a současně ideálním místem pro strávení
příjemných chvil plných relaxace, koupání a šnorchlování. Návrat na
ubytování, nocleh.
4. den
Celodenní výlet nás zavede do míst, která jsou na míle vzdálená
turistickým centrům. Navštívíme nejkrásnější horské vesničky
Kritsa, Prina, Kalamafka abychom si mohli vychutnat tradiční
atmosféru řeckého venkova a života místních obyvatel. Nejprve nás
také čeká prohlídka olivové farmy (cca 2 €), kde
si vyslechneme výklad o tom, jak se tyto plodiny zpracovávají a
využívají. Kritsa a Prima, malá
městečka ležící na úpatí hor, jsou překrásnou ukázkou tradiční
Krétské architektury, malé bílé domky se choulí jeden k druhému a
vytvářejí tak spleť křivolakých uliček a romantických zákoutí.
Obyvatelé, žijící převážně tradičním způsobem života a zachováním
starých zvyků, se proslavili mimo jiné nádhernými ručními
výšivkami, jejichž tvorbě se věnuje většina místních žen. Výlet
zakončíme ve vesnici Kalamafka, zastavíme se v
typické krétské taverně, kde můžeme poobědvat a ochutnat některé z
místních pokrmů. V odpoledních hodinách návrat na ubytování.
5. den
Volný den k odpočinku a koupání.
6. den
Tento den se zúčastníme výletu do nejvýchodnější části Kréty.
Nejprve navštívíme malebnou vesničku Lithines s
typickou krétskou architekturou a několika kostely, z nichž
nejznámější je kostel Panny Marie z 15. stol. Uvnitř kostela
najdeme několik ikon, včetně ikony Panny Marie, o které se říká, že
dokáže léčit lidi. Poté zamíříme do přímořského města
Sitia s krásnou přístavní promenádou, benátskou
pevností a významnými archeologickými památkami a muzei. V tomto
městě také zažijeme atmosféru krétského trhu a můžeme se tak nechat
zlákat k nákupům nejrůznějších řeckých výrobků. Zastavíme se u
jednoho z nejkrásnějších a nejvýznamnějších krétských klášterů,
Moni Toplou (cca 4 €) ze 14. století s nádhernými
freskami, kde dodnes žijí mniši. Náš okruh pak zakončíme koupáním
na proslulé pláži Vai, oáze poseté palmami a pásem
bílého písku, místem s jedním z posledních „palmových lesů“ na
Krétě. Návrat na ubytování.
7. den
Autobusem se dopravíme do přímořského letoviska Elounda. Po
příjemné plavbě z přístavu nás loď zaveze na malebný ostrůvek
Spinalonga s podmanivou krajinou. Celému ostrovu
dominuje benátská pevnost (cca 8 €) z 16. stol. Zvláštní kouzlo s
mrazením v zádech jí propůjčuje stará turecká vesnice, která
vyrostla v jejích zdech a v letech 1903 až 1954 sloužila jako
záchytná stanice pro malomocné z celé Kréty. Od roku 1957 je však
ostrov neobydlený. Poplujeme lodí na poloostrov
Kolothia, kde budeme mít v kouzelné laguně čas na
koupání. Z Eloundy se autobusem dopravíme do Agios
Nikolaos
, příjemného lázeňského přístavního městečka
ležícího ve svahu nad zálivem Mirabello, kterému se říká Záliv
bohatých. Jednou ze zvláštností města a také hlavní turistickou
atrakcí je jezero Voulismeni, ve kterém se podle pověstí koupávala
sama bohyně Athéna. Návrat na ubytování.
8. den
Volný den ke koupání a odpočinku.
9. den
Volný den, fakultativně možnost výletu, během kterého budeme mít
příležitost objevit skrytá tajemství starověkých mýtů a poodhalit
život a kulturu minojské civilizace. Navštívíme palác
Knossos (cca 15 €), postavený na začátku druhého
tisíciletí př. n. l., který svou velkolepostí a rozlohou (22 000
m²), ale taktéž svou historií, vyvolává ještě dnes obdiv všech
návštěvníků. Procházka úzkými chodbami labyrintu, kde se podle
starověkých mýtů procházel strašlivý lidožravý netvor Minotaurus,
je bezesporu zajímavým zážitkem. V paláci uvidíme trůnní sál,
kterému dominuje originální kamenný trůn, nejstarší v Evropě, velké
schodiště s jedinečnou architekturou, komnatu královny zdobenou
freskami, královskou cestu a divadlo, královské sklepy s desítkami
minojských amfor a spoustu dalších. Po prohlídce této unikátní
stavby odjedeme do nedalekého Heraklionu, hlavního
a největšího města Kréty. Své putování minojskou civilizací můžeme
zakončit návštěvou jednoho z nejznámějších muzeí na světě,
Archeologického muzea. Za skly jeho vitrín je uchováno mnoho
unikátů této kultury, které svědčí o vyspělosti a jedinečnosti této
civilizace – fresky, drahocenné šperky, pečetidla, tabulky s
minojským písmem (doposud nerozšifrovaným), keramika, kovové
nástroje, sochy z mramoru či kamene, sarkofágy. Ti z nás, kteří
muzeum nebudou chtít navštívit, mohou svůj volný čas využít k
nákupům a procházce městem.
10. den
Volný den ke koupání a odpočinku.
11. den
Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...