Jordánsko – Pouštní Krásky Petra A Wadi Rum

Anotace
Poznávací zájezd do Jordánska spojený s pobytem u moře. Čekají nás
antické, biblické i islámské památky, Mrtvé moře, Rudé moře –
ideální kombinace poznání Jordánska a relaxace.
Od počátku historie bylo Jordánsko zemí, kudy prošli proroci jako
Abrahám, Mojžíš, Ježíš, Jan Křtitel, Mohammed. Jejich víra se
odráží na mnoha místech, kde kázali a konali zázraky. V Jordánském
hašimovském království budete procházet místy dávných biblických
příběhů i křižáckých válek. K naší návštěvě Jordánska
neodmyslitelně patří starodávné pouštní město – nabatejská Petra,
antický Jerash, pojedeme i po stopách Lawrence z Arábie do
přírodních scenérií Wadi Rum, místo kde se zastavil beduínský čas.
Právě Wadi Rum a Petra jsou chloubou země a patří k okázalým
zajímavostem Blízkého východu. Pro romantické duše nabízíme i
možnost přenocování v poušti Wadi Rum, západy a východy slunce jsou
zde nepřekonatelné.

Ammán – Jerash – hrad Ajlun – Madaba – hora Nebo – Královská cesta
– hrad Kerak – Petra – Wadi Rum – Aqaba

Poznávací zájezd do Jordánska
provází Petr Horák, garance malé
skupiny.

Program zájezdu
1. den zájezdu:
Odlet s průvodcem do Jordánska – Ammánu, transfer do hotelu a dle
časových možností procházka městem s průvodcem.
AMMÁN patří k nejkrásnějším městům
Blízkého východu, je vystavěn na několika
pahorcích a najdeme o něm zmínku i v Bibli, jako o „městě dětí
Ammónových“.

2. den zájezdu:
Ráno prohlídka jordánského hl. města AMMÁN,
starověká část, ammánská citadela na kopci nad
městem, římské divadlo z 2. stol., Archeologické muzeum a krátce i
nový Ammán s moderní a upravenou podobou. JERASH
pokud existuje jedno římské město, kde si návštěvník živě dokáže
představit, jak vypadal život ve 2. stol. n. l., tak je to právě
Jerash, rozkládající se na svazích návrší Gilead.
Dějiny města započaly s výboji Alexandra Velikého a vrcholu dosáhly
v době, kdy se tato oblast stala součástí římského impéria,
nejvýstavnější sídlo Blízkého východu – oválné náměstí tzv. Agora,
zachovalé cesty lemované sloupovím, “ šeptající sloupy“,
amfiteátry, římské lázně, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyně
Artemis, původní Cardo s obchody. Pokud jste fanoušci Top Gearu,
tak Jerash je přesně to místo, kde mezi sebou Jeremy Clarkson,
Richard Hammond a James May závodili ve svých upravených
kabrioletech. Projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými
háji do městečka AJLUN – zde se v lesnaté krajině,
na vrcholu Jabal Auf nachází jeden z
nejvýznamnějších pouštních hradů – HRAD AJLUN,
islámská pevnost postavená r. 1184-85 na obranu proti vojenským
nájezdům křižáků, hrad střežil důležitý úsek jižního údolí Jordánu,
železné doly města Ajlun a obchodní cesty mezi Jordánskem a Sýrií a
ve své historii nebyl nikdy dobyt. Krásné výhledy na Jordan valley,
do Sýrie, Libanonu i Izraele. K večeru návrat na ubytování.

3. den zájezdu:
Královská cesta – starověké město Nabatejců
MADABA, byzantské a umajlovské umění. Město
proslulé svými mozaikami. Nejznámější a z historického hlediska
nejdůležitější je Madabská mozaiková mapa v
kostele sv. Jiří., pochází z období kolem r. 560 a zobrazuje mapu
Palestiny a Dolního Egypta. Následuje posvátná hora
NEBO
(802 m n. m.), kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku
z Egypta, aby odtud ukázal „Zemi zaslíbenou“ a kde se pravděpodobně
nachází i Mojžíšův hrob – byzantský kostel, nádherná mozaika.
Otevře se nám překrásný výhled na údolí řeky
Jordán
, ale i na velkou část Jordánska, Izraele a
Palestiny. Na závěr navštívíme nejznámější křižácký HRAD
KERAK
z 12. století, nejlépe zachovalý hrad na Blízkém
Východě o kterém se zmiňuje i Bible, jelikož Kerak byl hlavním
městem království Moab. Návrat na ubytování.

4. den zájezdu:
MRTVÉ MOŘE – nejníže položené místo planety,
nachází se mínus 430 metrů pod mořem, neuvěřitelná koncentrace
soli. Koupání, relaxace, zdejší vody vyléčí nejeden kožní
problém.

5. den zájezdu:
Celodenní prohlídka fascinujícího „růžového“ skalního
města
PETRA (UNESCO), unikátní komplex
nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal, vysokých až
100 m, jeho stáří se odhaduje na 2500 let. Město je přístupné pouze
úzkou skalní soutěskou SIG (1200 m), na jejímž
konci je mnoho chrámů, klášterů, paláců vytesaných do skal,
zdobených složitými sochami, poukazující na zručnost Nabatejců –
Pokladnice, Vítězný oblouk, antické divadlo, královské hrobky a
klášter, mystické pohřebiště aj. Ubytování v poušti WADI
RUM
– večeře a nocleh pod hvězdami v beduínských stanech.
Odměnou romantickým duším bude úžasný západ a východ
slunce
, který okolní stolové hory a skály zbarví do
oranžova a ruda.

6. den zájezdu:
Východ slunce v poušti WADI RUM (UNESCO), snídaně
a 2 hod. projížďka terénními vozy údajně nejhezčí pouští na světě,
známé také jako The Valley of Moon. Čekají nás vyhlídky na místní
monumentální stolové hory, skalní věže z narůžovělého pískovce,
oranžové písečné duny, skalní mosty podobné těm v Utahu, rokle a
soutěsky, místa spojené s legendárním Lawrencem z Arábie. Krásnou
pouštní krajinou u hranic se Saudskou Arábií pod horou Džabal Ram
dojedeme k Rudému moři – letovisko AGABA.
Ubytování a pobyt u moře, dle zájmu prohlídka Agaby s
průvodcem.

7. den zájezdu:
RUDÉ MOŘE – pobyt a relaxace, volný den v
přímořském letovisku Aqaba, které se nachází na úplném jihu
Jordánska, na samotné hranici s Izraelem, Egyptem a Saudskou
Arábii. Kromě koupání je také ideálním místem k potápění v
křišťálově čistých vodách Rudého moře.

8. den zájezdu:
Dopoledne dle let. řádu transfer na letiště do Ammánu a odlet do
Prahy (Vídně).

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Vídeň (Praha) – Ammán a zpět (v případě
  odletu z Vídně CK zajistí transfer na letiště a zpět),
 • letištní taxy,
 • transfer na hotel a zpět,
 • dopravu klim. minibusem dle programu,
 • výlety a vstupy dle programu,
 • výlet jeepy 4×4 v poušti Wadi Rum,
 • 6x ubytování v hotelu***/**** – 2lůžk.pokoje s
  příslušenstvím,
 • 1x v pouštním campu***,
 • 7x polopenzi,
 • z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech
  dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude
  zabezpečen svoz z/na letiště.
 • jordánské vízum,
 • místní průvodce,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • spropitné,
 • v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V
  takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován
  povinný příplatek 650,- Kč/os.
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 6800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a
  případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 650 Kč
Nástupní místa
25.04. – 02.05. Odjezd L2
03.10. – 10.10. Odjezd L2
Ubytovaní
Hotely s klimatizací, 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – 3x hotel 3*
v Ammánu, 1x hotel 4* u Mrtvého moře, 2x hotel 4* v Agabě a 1x v
beduínském campu Písečných růží v poušti Wadi Rum – 2lůžk. Deluxe
pokoj s klim. a vl. příslušenstvím.
Podnadpis
BIBLICKÉ PAMÁTKY + MRTVÉ A RUDÉ MOŘE + KŘIŽÁCKÉ HRADY
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO JORDÁNSKA 2023, DOVOLENÁ MRTVÉ A RUDÉ MOŘE
Ikony pro web
tip
Vstupní vízum
 • jednorázové turistické vízum do Jordánska je zahrnuto v ceně
  zájezdu a o potřebných formalitách vás budeme informovat.
Doprava
Letecky, po destinaci se budeme pohybovat klim. minibusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
– 6x ubytování v hotelu***/**** –
2lůžk.pokoje s příslušenstvím
– 1x v pouštním campu***
Hotely s klimatizací, 2lůžk. pokoje s
příslušenstvím – 3x hotel 3* v Ammánu, 1x hotel 4* u Mrtvého moře,
2x hotel 4* v Agabě a 1x v beduínském campu Písečných růží v poušti
Wadi Rum – 2lůžk. Deluxe pokoj s klim. a vl. příslušenstvím
– CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo
ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a
prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v USD
($)

(Aktualizujeme)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Částka na vstupy činí __ USD ($) – je nutné mít nachystanou tuto
částku přesně předem cash, ihned po příjezdu bude odevzdána
průvodci a dále se o vstupné bude starat místní průvodce. Stejně
tak bude průvodce vybírat __ USD/osoba na spropitné, které je v
Jordánsku zavedeným zvykem. Očekávají je řidiči i průvodci,
pokojské i hoteloví nosiči a dá se říct, že dát spropitné je všude
nutností!!!

1 jordánský dinár (JOD) je asi 35 Kč.
Při odjezdu ze země se dále platí odjezdová taxa ve výši cca 10
JOD.

MĚNA A KURZ
Jordánský dinár – JOD
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/prevodnik-men/JOD-CZK/

Americký dolar – USD ($)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/USD-americky-dolar/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Důležité upozornění: Při vstupu na
území státu Jordánsko musíte mít strojově
čitelný cestovní pas platný minimálně šest měsíců ode dne
vstupu
. Podmínkou pro vstup je i turistické
vízum
.

Razítka některých států v regionu (zejména
Sýrie, Libanon, SAE nebo Írán)
mohou být důvodem k
důkladnějšímu pohovoru při vstupu do země. V případě pochybností
ohledně Vašeho předchozího pobytu v arabské/islámské zemi se
obraťte na Velvyslanectví státu Izrael a Jordánska v Praze.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo
zrušeno.

Podle nařízení evropského parlamentu a rady (es) č. 444/2009 a
podle zákona č. 197/2010 sb., skončilo dnem 1. Července 2011
zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí
v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. Června 2012,
po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním
dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do
občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v
cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních
dokladů rodičů.

Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

VSTUPNÍ VÍZUM
Jednorázové turistické vízum do
Jordánska je zahrnuto v ceně zájezdu a je zajištěno CK.

OČKOVÁNÍ
Při vstupu do Jordánska není vyžadováno žádné očkování.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN
Časové pásmo v Jordánsku je UTC+2.
Časový posun od ČR je standardně celoročně +1 hodina, jelikož zde
také dochází ke změnám času na letní a zimní.

PODNEBÍ
V říjnu panují v Jordánsku stále letní teploty okolo 25-28°C,
doporučujeme lehké turistické oblečení, na večer lehký svetr či
bundu, opalovací krém s vysokým faktorem, pokrývku hlavy.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
Napětí: 230 V, Frekvence: 50 Hz
H – typ H je často označován jako „izraelský typ“.
Používá se výhradně na území v Izraeli a na umízemí palestinské
autonomie (Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu) . Existují 2
varianty: starší je tvořena třemi plochými kolíky uspořádanými do
tvaru písmene Y. Nová varianta, která se nejvíce používá je tvořena
kulatými kolíky, které jsou na stejném místě jako u starší verze.
Novější zásuvky jsou upraveny na použití obou variant. Zemnění je
dole uprostřed, fázový vodič je vpravo.
Tento typ se většinou nevyskytuje v univerzálních adaptérech
(redukcích), protože se používá pouze na malém území. Do novější
varianty zásuvky (v Izraeli převažuje) lze bez problémů použít
plochou zástrčku typu C. Ačkoli by bylo možno do zásuvky typu H
zapojit i zástrčku typu E/F, nedoporučuje se to dělat, protože v
tomto případě nebude fungovat zemnění, což může být velmi
nebezpečné!
C – zástrčka typu C je tvořena 2 hroty (tzv.
eurozástrčka), které mají průměr 4 mm (typ CEE
7/16) nebo 4,8 mm (typ CEE 7/17). Vidlice typu C se používají pro
přístroje, které mají dvojitou izolaci a nevyužívají zemní vodič.
Tento typ zástrčky lze použít také do zásuvek typu E, F, H (novější
varianta), J, K a L (úzká varianta). Tyto zástrčky mají podle typu
různé tvary – plochý šestiúhelník (max. odběr 2,5 A) nebo kulatý
tvar (max. odběr 16 A). Tyto zástrčky jdou kromě Velké
Británie a Irska použít v celé Evropě.

V hotelech se však nejčastěji vyskytují zásuvky jako u nás, nebo v
Itálii – tři kolíčky vedle sebe v lince, nebo jako v Anglii se
středovým kolíkem, který zmáčkne pojistku v zásuvce. Pokud by bylo
potřeba, adaptéry mívá většina hotelů zdarma k zapůjčení na
recepci.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas
nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo
konzulátem.

Velvyslanectví Ammán – Embassy of the Czech
Republic

Halab street 34, Abdoun, 11181 Amman
P.O.Box 2213
Tel: +962/65927051-2
Fax: +962/65927053
Nouzová linka: +962/797301990
E-mail: amman@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: neděle – čtvrtek 08.30 – 17.00
úřední hodiny pro veřejnost: neděle, úterý, čtvrtek 09.00 –
12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
+962 tel. kód
Jordánska
+962 6 tel. kód Ammánu
911 Centrální pohotovost (policie, dopravní
nehody, zdravotní pohotovost, hasiči/požárníci)
190 Dopravní nehody
191 Policie
193 Zdravotní pohotovost
196 Dotazy na telefonní čísla
199 Hasiči/Požárníci
196 Imigrační policie (vízové a pobytové náležitosti)
+962 6 5343402 Dopravní policie
+962 6 4010000 ext. 0 letiště Queen Alia International Airport –
informace

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Místní měnou je
jordánský dinár, 1 JOD (1000 filsů, resp. 100 piastrů) = cca 31,5
Kč. Kurz JOD vůči Kč se vyvíjí v návaznosti na vývoj kurzu USD, na
který je JOD navázán (100 USD = 70,8 JOD).
Bezcelně lze do Jordánska dovézt osobní věci v objemu přiměřeném
předpokládané délce pobytu, max. 1litr alkoholického nápoje, 200 ks
cigaret. K proclení je nutno přihlásit předměty obchodního
charakteru.
Je zakázáno dovážet zbraně, střelivo, výbušniny, všechny druhy jedů
a narkotik, pornografické publikace a zboží.
Povinná směna valut při návštěvě Jordánska neexistuje. Zbylé JOD je
možno před odjezdem směnit na volně směnitelnou měnu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...