Jordánsko

Popis
Připravili jsme pro vás podrobné putování po Jordánském království.
Jordánsko nabízí obrovské množství památek z dlouhého období lidské
civilizace, která se v těchto oblastech rozvíjela a zanechala zde
velkolepé památky. Najdete zde jak přírodní zajímavosti v pouštních
krajích Wádí Rum a u Mrtvého moře, místa spojená s putováním
Mojžíše z Egypta, tak zejména světoznámou perlu pouště, růžové
skalní město Petra. Zájezd připravila Mgr. Lucie Leikepová.
Zájezd zahrnuje
letecká přeprava Praha – Ammán – Praha vč. tax, transfery
klimatizovaným minibusem nebo autobusem, 10x ubytování v hotelích
3*, 9x polopenze, český a místní průvodce, terénní auta ve Wadi
Rum, vyřízení jordánského víza
Zájezd nezahrnuje
vstupy v Jordánsku (zajišťujeme formou Jordan Passu, info rozesílá
CK cca měsíc předem), bakšišné, V závislosti na změně letového
řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude
rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný
příplatek 650 Kč / os.
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč(1015.000000
CZK), 1/1 pokoj – zde povinný při nedoobsazení(6200.000000 CZK)
Program
Den 1
Let Praha – Ammán , přílet do Ammánu , ubytování.Den
2

Polodenní výjezd k pouštním hradům a zámečkům východně od Ammánu .
Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček
umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-KHARANA – hrad
postavený Umájjovci v r. 711, který sloužil jako rezidence chalífů.
Odpoledne prohlídka AMMANU – Citadela, římské divadlo pro 6000
diváků, moderní mešita krále Abdullaha I.Den 3
Údolí Jordánu a místo křtu Ježíše v BETÁNII ZAJORDÁNSKÉ (UNESCO),
rozlehlý areál na hranicích s Izraelem, jedno z nejvýznamnějších
míst pro křesťanství, místo, kde působil Jan Křtitel, kde v řece
Jordán křtil zástupy z Judska a kde pokřtil i Ježíše. Odpoledne
odpočinek u MRTVÉHO MOŘE .Den 4
Přejezd tzv. Královskou silnicí. Zastávka u největšího jordánského
údolí WÁDÍ AL-MUJIB. Prohlídka největšího a nejlépe dochovaného
křižáckého hradu v Jordánsku KERAK a menšího, ale velice pěkně
umístěného křižáckého hradu SHOBAK. Dojezd do Petry na
nocleh.Den 5
Celodenní putování unikátním skalním městem PETRA (UNESCO): hlavní
město Nabatejského království. Putování krásnou krajinou, mezi
stavbami ve skalách i ve volné krajině – soutěska Síq dlouhá 1200
metrů, Pokladnice, divadlo, nádherné fasády hrobek, volně stojící
chrámy, dva byzantské kostely, z toho jeden s krásnými mozaikami.
Odehrával se zde i závěr filmu Indiana Jones a poslední křížová
výprava.Den 6
Terénními auty výlet mezi jedinečné pouštní útvary (červenavé,
fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUM (UNESCO) – místo spojené s
legendárním Lawrencem z Arábie, uvidíme bizarní skalní útvary i
malé písečné duny, skalní mosty, kaňon Khazali se starými nápisy a
skalními rytinami. Přejezd do Aqaby na nocleh.Den
7

Celodenní pobyt v AQABĚ u Rudého moře. Fakult. možnost lodního
výletu – prosklené dno, pozorování podmořského života korálových
útesů Rudého moře, koupání.Den 8
Přejezd pouštní dálnicí z Aqaby zpět na sever. UMM AR-RASAS
(UNESCO) – bývalý římský vojenský tábor (castrum) a od 5.st. město.
Celkem zde stálo 16 kostelů a v některých se dochovaly nádherné
mozaikové podlahy. MADABA s byzantskými mozaikami (slavná mapa
Svaté země z r. 560) a další významné památky z rané doby
křesťanství, množství mozaik i dalších zajímavostí. Dojezd do
Ammánu.Den 9
JERASH (Gerasa) – nejvýznamnější archeologická lokalita z dob
Římské říše v Jordánsku, dobře dochované starověké stavby –
divadla, několik lázní a chrámů, sloupové kolonády, oválné fórum.
Ajjúbovský hrad AJLUN v krásné lesnaté krajině s dalekými výhledy
do kraje, který je jedním z mála muslimských hradů postavených na
obranu proti křižákům. Další antická lokalita a druhé město tzv.
Decapole UMM QAIS (Gadara) – výhledy do tří států – Jordánska,
Izraele a Sýrie (na Galilejské jezero, Golanské výšiny, údolí řek
Yarmuk a Jordán).Den 10
Putování po stopách Mojžíše i raně křesťanských poutníků: HORA
NEBO, odkud se Mojžíš díval do země zaslíbené a kde také zemřel.
Pamětní Mojžíšův kostel s mnoha nádhernými mozaikami. Dokončení
prohlídky Ammánu.Den 11
Let Ammán – Praha.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...