Kanárské ostrovy – Tenerife

Anotace
Navštívíme ostrov Tenerife, největší a nejpestřejší z Kanárských
ostrovů, nabízející fantastické přírodní scenérie: na severu
rozsáhlá zelená údolí, na jihu polopouštní krajinu s kaktusy a
sukulenty, v centru úchvatné borovicové lesy, členité kaňony,
národní park a na pobřeží černé-vulkanické nebo saharské pláže.
Vyjedeme na zelený ostrůvek La Gomera s vavřínovými lesy v NP
Garajonay, palmová údolí a pohledy k bílé špičce vulkánu Pico del
Teide, nejvyšší kótě nejen Tenerife, Kanárských ostrovů, ale i
celého Španělska.

Puerto de la Cruz – Playa Jardín – Lago Martiánez – NP Las
Caňadas – Pico del Teide – Los Gigantes – Masca – Garachico – Icod
de los Vinos – La Orotava – poloostrov Anaga – Santa Cruz – Las
Teresitas – Taganana – La Laguna – La Gomera – San Sebastian – NP
Garajonay

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet z Prahy na ostrov TENERIFE, největší a
nejznámější z Kanárských ostrovů, transfer a ubytování v
hotelu.

2. den zájezdu
Dopolední informační schůzka s průvodcem, odpoledne procházka
příjemným historickým centrem PUERTO DE LA CRUZ,
„tenerifská šedá eminence“ jíž se turistika dotýkala už koncem 19.
stol. a v současné době jedno z nejkrásnějších turistických
letovisek na ostrovech. Individuální návštěva botanické zahrady
Jardín Botánico, zahrad Casina
Taoro
nebo zahrady orchidejí. Odpočinek na vulkanické
pláži PLAYA JARDÍN se subtropickou zahradou nebo
koupání ve slavných přímořských bazénech s gejzíry LAGO
MARTIÁNEZ
.

3. den zájezdu
Celodenní výlet do Národního parku LAS
CAŇADAS
(UNESCO) s měsíční krajinou a nejvyšším vrcholem
Španělska Pico del Teide (3718 m n.m.). V případě
pěkného počasí lze vyjet fakult. lanovkou pod vrchol kráteru, odkud
je nádherný pohled na Tenerife a okolní ostrovy. Průjezd kaňonem v
Gigantických monumentálních skalách (LOS GIGANTES)
s půvabnou horskou vesničkou MASCA, obklopenou
mohutnými skalami horského masivu TENO. Prohlídka
lávou zničeného města GARACHICO, výlet zakončíme v
ICODU DE LOS VINOS u údajně tisíciletého
dračince.

4. den zájezdu
Pobyt u moře a polodenní výlet místní dopravou
(2,10 €/jeden směr) do koloniálního města LA
OROTAVA.
Procházka kouzelným historickým centrem kolem
radnice, kostelů, zahrad, návštěva kostela a zastavíme u slavných
„balkónových domů“. Město se právem řadí k nejpůvabnějším na
Tenerife a k jednomu z nejvíce „kanárských“ míst na ostrově.

5. den zájezdu
Celodenní výlet na poloostrov ANAGA. Výlet
zahájíme delší procházkou městem LA LAGUNA
(UNESCO), původní hlavní město ostrova, jedinečně dochovaná
středověká architektura. Přes vavřínové lesy projedeme poloostrovem
Anaga a pokračujeme klikatou horskou silnicí prudce klesající
klesající k vyhlídce na TAGANANU v zeleném a
rozsochatém pohoří. Nenecháme si ujít nejkrásnější pláž Tenerife
LAS TERESITAS (možnost koupání), která se svým
světlým saharským pískem a množstvím palem připomíná karibské
pláže. Den zakončíme návštěvou hlavního města Tenerife
SANTA CRUZ, pulzující, typicky španělská metropole
s moderní výstavbou. Navštívíme náměstí Plaza de Espaňa s vládní
budovou, množstvím nákupních zón a moderním přístavem.

6. den zájezdu
Pobyt u moře
nebo fakultativní celodenní výlet trajektem
na sousední ostrůvek LA GOMERA, malý kulatý ostrov
plný přírodních krás. Pro vazby na slavného objevitele se mu také
říká Isla Columbina neboli Kolumbův ostrov. V rámci výletu
navštívíme městečko SAN SEBASTIAN, prohlídka
historického jádra. Uvidíme dům, kde se ubytoval Kryštof Kolumbus
cestou do Nového světa i kostel, kde se modlil za zdar výpravy.
Přes vyhlídky na palmová údolí pokračujeme do Národního
parku GARAJONAY
(UNESCO), jedinečné vavřínové lesy.
Seznámíme se se specifickým místním nářečím (pískacím
jazykem
) během oběda, který je zahrnut v ceně výletu.

7. den zájezdu
Pobyt u moře nebo fakult. výlety
katamaránem za velrybami, trekking pohořím Teno
nebo návštěva vyhlášeného Loro Parku, kouzelná
botanická a zoologická zahrada čítající přes 2000 papoušků,
delfinárium, vystoupení kosatek, akvária s podmořskou faunou a
flórou, tunelem se žraloky, iglů s největším umělým ostrovem
tučňáků a dalšími zvířaty z celého světa.

8. den zájezdu
Snídaně, individuální volno dle odletu z Tenerife. Transfer na
letiště a odlet do republiky.

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha -Tenerife – Praha,
 • letištní taxy, transfer z/na letiště,
 • dopravu klim. autokarem program 3. a 5.den,
 • 7x ubytování v hotelu**** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • 7x polopenzi formou bufetu,
 • služby českého průvodce
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • fakult. výlety,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 5800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • pokoj s výhledem na mořskou stranu 2600 Kč/7 nocí/os.
 • komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu 570 Kč
 • fakultativní výlet lanovkou na Pico del Teide – cena cca 40€,
  platba na místě, nutná rezervace v CK měsíc před odletem
 • fakultativní výlet na La Gomeru – cena cca 110€, platba na
  místě, nutná rezervace v CK měsíc před odletem
Nástupní místa
12.05. – 19.05. Odjezd L1, L2
22.09. – 29.09. Odjezd L1, L2
.
Ubytovaní

Hotel Be Live Adults Only**** v
Puerto de la Cruz, v blízkosti pláže Playa Jardín (cca 300 m) –
2lůžk. pokoje s příslušenstvím, TV/sat., klimatizace, fén, telefon,
lednička a balkon. Venku bazén, vířivka, snack bar a terasa na
slunění s lehátky a slunečníky zdarma. Za poplatek wifi připojení
(v prostoru recepce zdarma), welness cenrum – vířivka, hydromasážní
vany včetně nabídky nejrůznějších procedur, masáží a péče o
obličej. Najdete zde také kadeřnictví a billiár. Hotel je pouze pro
hosty starší 18 let.

Změna hotelů vzhledem k současné situaci
vyhrazena.

Podnadpis
S VÝLETEM NA OSTROV LA GOMERA
Podnadpis2
POBYT U MOŘE S VÝLETY, DOVOLENÁ TENEFIRE 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel****
Ikony pro web
oblíbené@ubytovani
Doprava
letecky na trase Praha -Tenerife – Praha, po destinaci se budeme
pohybovat klim. autobusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
– 7x ubytování v hotelu **** ve 2lůžk. pokojích s
příslušenstvím
Hotel Be Live Adults Only**** v Puerto de la Cruz, v blízkosti
pláže Playa Jardín (cca 300 m) – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
TV/sat., klimatizace, fén, telefon, lednička a balkon. Venku bazén,
vířivka, snack bar a terasa na slunění s lehátky a slunečníky
zdarma. Za poplatek wifi připojení (v prostoru recepce zdarma),
welness cenrum – vířivka, hydromasážní vany včetně nabídky
nejrůznějších procedur, masáží a péče o obličej. Najdete zde také
kadeřnictví a billiár. Hotel je pouze pro hosty starší 18 let.
– CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných
smluvních podmínek.
– Poznámka: Do hotelové restaurace, prosíme, docházejte ve
slušnějším oblečení, adekvátním jako ke slavnostnější večeři, u
večeře jsou po pánech vyžadovány dlouhé kalhoty.

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních
zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020)
– ceny v EUR (€)

Puerto de la Cruz – Botanická zahrada 3 €; otevřeno 9-18:00 hod
Puerto de la Cruz – Loro Parque 38 €, děti od 5 let 26 €, děti do 5
let zdarma; otevřeno čt-po 9:30-17:30 hod
Puerto de la Cruz – Lago Martianez 5,50 €, děti do 10 let 2,50 €,
slunečník 2,50 €
Lanovka na Pico del Teide 37 € / zpáteční, děti 3-13 let 18,50

Výlet do města La Orotava místní dopravou 2,10 € / 1 směr
Fakult. výlet na La Gomeru vč. oběda 69 €
Fakult. výlet – Katamarán – velryby 55 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 200 €, není podmínkou všechny objekty
navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do
navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na
ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v
odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou
turistickou obuv a turistické oblečení.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN
Kanárské ostrovy jsou posunuty o
jednu hodinu zpět oproti středoevropskému času.
Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Elektrické napětí je dle evropské normy 220 V. Výjimkou jsou
některé starší hotely, které mají stále ještě 125 V. Někde vás může
překvapit i jiný typ zásuvek. V každém obchodě s domácími potřebami
lze zakoupit adaptér.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s
velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Madrid – Embajada de la República
Checa
Avda. Pío XII, 22-24, 28016 Madrid
Telefon: +34 91 353 1880, sekretariát-91 353 1882, KO-91 353
1896-7
Fax: +34 91 353 1885, OEÚ – 91 353 1888, KO – 91 353 1898
Nouzová linka: +34 69 998 2307
E-mail: madrid@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.00 – 12.30, 13.00 –
16.30
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí, úterý, čtvrtek 10.00 –
12.00, středa 10.00 – 14.00

Honorární konzulát Tenerife
Calle Roques del
Salmor 1, 38670 Costa Adeje, Tenerife, Kanárské ostrovy, 38670
Tenerife
Telefon +34 606 670 225
E-mail tenerife@honoraryconsulate.es
Konzulární působnost Kanárské ostrovy
Provozní hodiny úřadu středa 9.30 – 13.30

České centrum Madrid
Avda. Pío XII, 22-24,
28016 Madrid
Telefon: +34 91 353 0623, 91 353 0622
Fax: +34 91 353 0624
E-mail: ccmadrid@czech.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.00 – 16.30

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba: +34
Tísňové telefonní číslo: 112
Občanská garda (Guardia Civil): 062
Národní policie (Policía Nacional): 091
Záchranná služba (Samur): 092

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, nicméně určitou
výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá spotřební
dani. Bez dodatečných poplatků je možné převážet v rámci zemí EU
limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu. Pro obecné
množstevní vymezení osobní spotřeby byly pro Španělsko stanoveny
tyto limity:
800 ks cigaret, 400 ks krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg
tabáku, 10 l lihovin (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktů se
středním obsahem alkoholu (aperitivů), 90 l vína ( z toho max. 60 l
šumivého vína) a 110 l piva.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ
PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Ohlasy klientů
9.7.2022
Dobrý den, sice trochu opožděně, ale dovolím
si Vám poslat hodnocení zájezdu Tenerife + La Gomera, který se
uskutečnil ve dnech 6. 5. – 13. 5. 2022:

1. Odlet z ČR naprosto v pořádku, kde nás
očekávala delegátka CK /žádné zpoždění letadla/.

2. Ubytování – super – v krásném městečku
Puerto de la Cruz, k oceánu 150 m

3. Stravování – bez výhrad, jídlo velmi
pestré, dokonce se střídaly různé druhy kuchyní. Kuchyň uspokojila
i velmi náročné „jedlíky“.

4. Program – návštěva ostrova La Gomera se
uskutečnila. Ostrov Gomera je nádherný, krásná příroda a vegetace,
opravdu stojí za to ho vidět. Jsem ráda, že se nakonec CK podařilo
toto realizovat . I ostatní dny se bylo na co těšit, program byl
pestrý. Jediné co nás asi všechny mrzelo, ale za to nikdo nemůže,
pouze „přírodní živly“, že jsme nemohli kvůli vichřici vyjet
lanovkou na vrchol hory Teide. Paní průvodkyně nám to však
vynahradila dalšími prohlídkami v této oblasti.

5. Koupání – Zde na severu ostrova to asi
není o koupání, ale o poznávání přírody. Počasí příjemné, očekávala
jsem však daleko větší teplo. U oceánu lávový černý písek, místy
romantické skály.
6. Služby paní průvodkyně Lucie Vikové – bez
výhrad, milá, přátelská, ochotná. Dostalo se nám plno informací nad
běžný rámec, protože paní průvodkyně žije v této oblasti, a tak
jsme se jí mohli ptát na cokoliv ze života lidí, ze školství, z
hospodářství, z politiky apod. Perfektní organizace, nikde žádný
„zádrhel“. Vyzdvihuji její pomoc při vážním zranění spolucestující
na túře.

Závěr: Velice vydařený zájezd, splnil má
očekávání. Děkuji.
S pozdravem Alena K.

1.7.2022
Dobrý den.
Byl jsem s Vaší CK v květnu na Tenerife a Gomeře. Zájezd se mi
velmi líbil a byl výborně zorganizován. Naší průvodkyní zde byla
paní Lucie Viková. Chtěl bych ji touto formou pochválit za vzornou
práci. Vynikne zejména při porovnání s některými jinými průvodci,
se kterými jsem se setkal při jiných zájezdech – jezdím na
poznávací zájezdy často, letos již třikrát. Oceňuji zejména velmi
příjemné vystupování, znalost jazyka a života na Kanárských
ostrovech.
S pozdravem
Václav B.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...