Kouzlo Staré Provence

Anotace

Nemáte rádi velká města? Neradi se tlačíte v ulicích a říkáte
si, kam se poděla veškerá romantika krajů z knížek a filmů s duchem
Jeanna od Florety, Manon od pramene a milostných scén, kde Russell
Crowe vyznává lásku Marion Cotillard? Potom se pojeďte nadechnout
ještě stále skutečné, trochu se schovávající Provence kraje
Vaucluse, obemykající vápencový masív Luberonu. Krajiny vinic,
sedláků na traktorech, kamenných vesnic, z nichž každá je klenotem,
krajiny makových polí a levandule, kterými se stále toulá
impresionistický duch Eduarda Maneta a Paula Cézanna. Cikády,
cypřiše, žluté melouny a sklenka růžového v rukou místních již od
dopoledne napoví, že v rámci jihofrancouzského savoir-vivre, je
nespěchat a prostě si užívat v pořádku.

Zájezd provází Petr Horák, garance malé skupiny.


Roussillon – Goult – Ménerbes – Lacoste – Gordes – Abbaye de
Sénanque – Village des Bories – Mines de Bruoux – Apt – Saigon –
Bonnieux – Lourmarin – Cucuron – Ansuis –
Fontaine-du-Vaucluse

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy do Marseille, transfer na ubytování do
Roussillonu, provensálský hotel v samém srdci stále „skutečné a
pravé“ Provence.

2. den zájezdu
Filmaři oblíbená vesnice
GORDES, fotogenické kamenné městečko s podzemními
prostorami paláce Saint Firmin, kavárna z filmu
„Dobrý ročník“, tradiční trh, duch noblesní
Provence. Cisterciácké opatství ABBAYE DE SÉNANQUE
s komentovanou prohlídkou, v němž je dosud funkční mužský klášter
zabývající se pěstováním levandule a výrobou medových produktů.
Návštěva vesnického seskupení typických kamenných pra-osídlení
luberonských zemědělců VILLAGE DES BORIES.

3. den zájezdu
ROUSSILLON a Okrová stezka – SENTIER DES
OCRES
(cca 2 km), procházka k okrovým skalám, které hrají
17 odstíny barev od sytě goghovsky žluté po vínovou, nás nenechá na
pochybách o významu lomů, které užívali již Římané. Prohlídka
městečka s výhledy do údolí, v místních obchůdcích možnost
ochutnávky výrobků nejen z lanýžů, třešní a levandule. Krátký
přejezd do skalní vesnice GOULT s větrným mlýnem a
pitoreskními kavárničkami, poté MÉNERBES,
městečko, kde žil a tvořil spisovatel Peter Mayle, dům Picassovy
múzy Dory Maarové – muzeum současného umění. Přejezd do
LACOSTE, malebná vesnice s ruinami hradu Markýze
de Sade. Na závěr návštěva vinného sklepa s
výkladem s ochutnávkou.

4. den zájezdu
MINES DE BRUOUX
, staré okrové lomy s podzemními prostorami
až 12 m vysokých barevných chodeb, rarita regionu Gargas. Živé
městečko APT s tržním duchem staré římské obchodní
křižovatky. Kontrastem k němu bude výjezd do kopců a návštěva
kamenného a ospalého SAIGNONU s vůní bylin a
barvami Provence. V kopcích se zastavíme na komentovanou prohlídku
rodinné levandulové destilerie
LES AGNELS.

5. den zájezdu
BONNIEUX
, místo na kopci s krásnými výhledy, které Peter
Mayle miloval a které figurovalo v mnoha jeho příbězích. Vyhlídková
jízda přes masív Luberonu nás přivede do
LOURMARINU s načančanými uličkami. V Maylových
příbězích budeme pokračovat i při návštěvě
CUCURONU. Na Place de Étang si v kavárnách s
barevnými fasádami, kolem filmově proslulého jezírka, můžeme při
sklence oživit romantické scénky z „Dobrého ročníku“ nebo vyšplhat
na vyhlídku k věži Donjon. Nedaleké maličké ANSUIS
na vyvýšeném místě, obrostlé vínem i fíkovníky s extravagantně
malovaným interiérem kostelíku jen potvrdí, že kouzlo staré
Provence je živé.

6. den zájezdu
Cesta za Petrarcou: FONTAINE-DE-VAUCLUSE, kouzelné
místo, kde pod 200m vysokou skálou pramení smaragdová řeka Sorgue a
jde o jeden z nejsilnějších pramenů na světě. Petrarca tu snil pod
platany o své Lauře a jeho sonety ukrývá malé tiché muzeum se
silnou atmosférou. Městečko, kam se budete chtít vrátit. Transfer
na letiště v Marseille, odlet s průvodcem do Prahy.

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha – Marseille – Praha vč. letištních tax
  a poplatků,
 • transfer z/na letiště, dopravu místním minibusem,
 • 5x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. klim. pokoje s
  příslušenstvím,
 • 5x snídani formou bufetu,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné, ochutnávky, fakult. služby a vše ostatní, co není
  uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 8900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 490
  Kč,

  V závislosti na změně letového řádu může být
  zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude účtován
  povinný příplatek 650 Kč / os za přidaný nocleh se
  snídaní.

Nástupní místa
10.07. – 15.07. Odjezd L1
Podnadpis
INSPIRACE PETERA MAYLA
Podnadpis2
PROVENCE LETECKY 2023, KRAJ VAUCLUSE
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel***
Ikony pro web
tip@ubytovani
Doprava
Letecky Praha – Marseille – Praha, dále na území Francie je doprava
zajištěna dálkovým klim. autobusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
5x snídaně formou bufetu. Ostatní
strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z
r.2022

– Roussillon – okrová stezka 3 €, skupina
(min. 15 os.) 2 €
– Degustace ve vinném sklepě
– Gordes – podzemní prostory paláce Saint Firmin 6 €, skupinové +
studenti a senioři nad 65 let 5 €
– Gordes – opatství Sénanque komentovaná prohlídka 8 €, studenti
18-25 let 5 €
– Village des Bories 6 €, děti 12-17 let 4 €, skupinové (min. 10
os.) 5 €
– Okrové lomy Mines de Bruoux 9,50 €
– komentovaná prohlídka levandulové destilerie Les Agnels (60min) 6
€, skupinové (min. 10. os.) 5 €
– Muzeum Francois Petrarque 5 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek,
doporučujeme cca 60 €. Není podmínkou všechny památky navštívit.
Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených
objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u
výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena
zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ

– Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou
turistickou obuv a turistické oblečení.
– Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé
bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty,
nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s
pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích,
hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu).

MĚNA A KURZ
EURO (značení €)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY

Síťové napětí ve Francii je, jako v České
republice 220 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice, a
proto není třeba žádného adaptéru.

VELVYSLANECTVÍ A
KONZULÁTY

Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou
pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Paříž – Ambassade de
la République tchèque
15, Avenue Charles Floquet, 75007
Paris
Telefon: +331/40651300, sekretariát vv. 40651301, sekretariát dipl.
40651303, obchodní oddělení 40651315
Fax sekret.dipl.: +331/40651313, OEÚ-40651316,
sekret.vv-40651332
Nouzová linka: +33/607764394
E-mail: paris@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 09.00 – 13.00, 13.30 –
17.30
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 09.00 – 13.00, 13.00 –
17.30

Konzulární oddělení velvyslanectví Paříž
18,
rue Bonaparte, 75006 Paris
Telefon: +33/144 320 200
Fax: +331/44 320 212
Nouzová linka: +33/607 764 394
E-mail: consulate.paris@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 8.30 – 17.00
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, úterý, středa, pátek 09.30 –
12.30, čtvrtek zavřeno

Honorární konzulát Marseille
4 rue d’Angkor de
Vauban, 13 006 Marseille
Telefon: +33 / 9 63 40 16 77
Fax: +33 / 4 91 81 81 67
E-mail: marseille@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: departementy Hautes-Alpes,
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône,
Gard, Lozere, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Vaucluse,
Haute-Corse, Corse-du-Sud
Provozní hodiny úřadu: pondělí 09:00-13:00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA

První pomoc: 15
Policie – pohotovostní služba: 17
Požárníci: 18
Evropské číslo pohotovostní služby:
112
Směrové číslo z Francie do ČR: 00420
Směrové číslo z ČR do Francie: 0033

DOPORUČENÍ PRO
TURISTY

DROZD – Registrace občanů při cestách do
zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Jestliže cestujete z jedné země Evropské unie do jiné, můžete si s
sebou vzít tabákové a alkoholové výrobky určené k osobní spotřebě,
nikoliv však k dalšímu prodeji.
Do Francie lze pro osobní spotřebu z jiné země EU
dovézt:
800 cigaret, 400 doutníčků, 200 doutníků, 1 kg
tabáku, 10 litrů destilátů, 20 litrů, alkoholizovaného vína, 90
litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína), 110 litrů
piva.
Do Francie je zakázáno
dovážet:
Materiály s pedofilní tématikou, produkty
osahující nebezpečné látky, narkotika a psychotropní látky,
kojenecké lahve obsahující sloučeninu bisfenol A, výrobky osahující
azbest, do Francie se též nesmí dovážet některá bojová plemena
psů.
Devizové předpisy:
Všechny osoby
překračující francouzské hranice mají povinnost ohlásit dovoz i
vývoz finančních prostředků přesahujících 10 000 EUR celním
orgánům.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ
PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...