Krásy Gruzie a Kavkazu

Popis zájezdu

Gruzie je zemí mimořádných přírodních krás, kulturních i
historických hodnot a tradičně pohostinných obyvatel. Její severní
hranicí s Ruskem tvoří velkolepé hřebeny Velkého Kavkazu, a
především k nim zamíříme na tomto zájezdu. Horské oblasti Gruzie
bývaly synonymem odolnosti vůči vnějším vlivům i nepřátelům, právě
sem po staletí Gruzínci často ukrývaly cenné křesťanské památky.
Nejvýraznějším symbolem nezdolnosti místních obyvatel jsou
středověké obranné kamenné věže, které jsou součástí tradičních
obytných domů a dodnes se o ně jednotlivé rody starají. Přívětivé
gruzínské klima zatlačuje na jižních svazích Kavkazu bílé ledovce
do vyšších poloh, takže malebně zelené horské doliny i níže
položené hřebeny nabízejí ideální podmínky pro pěší turistiku, v
našem případě velmi nenáročnou. A po návratu z výletu nás svérázní
horalé pohostí místními sýry, plackami kubdari s masem a horskými
bylinami, skopovou pečení i čačou, gruzínskou pálenkou z vinné
révy.

Postupně navštívíme tři národnostně i kulturně odlišné oblasti
Velkého Kavkazu. Nejprve Horní Svanetii, dříve nejobtížněji
dostupnou část země v srdci centrálního Kavkazu, obklopenou čtyř až
pětitisícovými hřbety včetně gruzínského nejvyššího vrcholu Šchary,
v jejíchž kamenných vesničkách jako by se zastavil čas. Do druhé
oblasti pronikneme vyhlídkovou horskou silnicí přes Křížový
průsmyk, ležící na pomezí centrálního a východního Kavkazu. Zde je
dominantou pětitisícový Kazbek, gruzínsky Mkinvartsveri, pod nímž
Darialská soutěska řeky Těrek vytvářela historickou bránu pro
poutníky, mířící od severu k jihu napříč Kavkazem. V závěru
zamíříme do Thušska, odlehlé oblasti na východě, kde nahlédneme do
tradičního životního stylu a projdeme se krásnými horami mezi
typickými stády ovcí a koz. A při přejezdech prosluněnými nížinami
se zastavíme u raně středověkých klášterů, ve zrenovovaných
historických městech, ve skalních soutěskách i ve vinařství.

Přečtěte si článek
Ruch a pohostinnost gruzínských uliček – o
krásách a zajímavostech Gruzie, jehož autorem je Petr Novotný,
ředitel CK Adventura.

Velikost skupiny:

8-13 účastníků.

Ubytování a stravování na tomto zájezdu patří k tomu nej, co lze v
Gruzii zažít. Bydlet budeme přímo v gruzínských domech (říká se
tomu agroturistika), což představuje hlavní devízu tohoto zájezdu.
Budeme mít možnost autentického poznání běžného života na Kavkaze.
Pokoje jsou většinou 2 až 4 lůžkové, základně vybavené, avšak s
čistým povlečením. V každém domě je k dispozici koupelna se sprchou
(obvykle s teplou vodou). Pro pravého Gruzínce je otázkou prestiže
řádně svého hosta pohostit, a tak se stoly každý den prohýbají pod
mísami pečeného baklažánu, chačapuri plněného ovčím sýrem, chinkali
se směsí masa i cibule, salátů z čerstvé zeleniny a různých druhů
domácích sladkostí. Hostina obvykle trvá nejméně dvě hodiny a
přerušit se smí jen tehdy, když tamada (hlava stolu) povstane k
přípitku. A pije se opravdu na vše: na krásu žen, na zdraví dětí,
na úrodu polí, na průjezdnost silnice, na dostatek deště a na
mírnou zimu, na… S neopakovatelnou láskou se o nás každoročně tyto
rodiny starají a připravují tím našim klientům unikátní a
nezapomenutelné zážitky.
Program
1. – 2. den:

Letecky Praha – Kutaisi, přílet v noci, ubytování a odpočinek,
prohlídka historického centra Kutaisi; vycházka listnatými lesy
mezi kláštery Gelati a Motsameta.

3. den:

Přejezd do Mestie – centra Horní Svanetie, po
cestě zastávka u přehrady Inguri.

4. den:

Horské osady s typickými obrannými věžemi obklopené nádhernými
velehorskými panoramaty, návštěva starého svanského domu Machubi;
pěšky z Mestie přes vesničky se svanskými věžemi do malebného údolí
Mulachi.

5. den:

Přejezd terénními auty přes horské sedlo Ugyr až do
nejodlehlejší a nejpůsobivější osady Ušguli

nejvýše položené trvale osídlené vesničky v Evropě, projíždka na
koních k ledovci pod nejvyšší vrchol Gruzie, majestátní Šcharu
(5065 m).

6. den:

Sjezd z Horní Svanetie, zastávka na pobřeží Černého moře v
letovisku Anaklie.

7. den:

Přejezd se zastávkami – Uplisciche – skalní
město z 1. st. př.Kr., ochutnávka místního vína, město
Gori se Stalinovým rodným domem, přejezd horskou
silnicí přes hlavní hřeben Kavkazu, přes Křížový
průsmyk
(2370 m) do Stepancmindy (dříve
Kazbegi)

8. den:

Pěší výlet ke klášteru Cminda Sameba v úbočí
mohutného vyhaslého vulkánu Kazbek (5033 m),
projížďka dramatickou Darialskou soutěskou k ruské
hranici a vycházka k vodopádům Gveleti a do
vesničky Tsdo, shlížející na soutěsku ze skal jak
z orlího hnízda.

9. den:

Pěší výlet údolím Truso horskými vesničkami k
minerálním pramenům i travertinovým útvarům.

10. den:

Sjezd do Kachetie, hlavní vinařské oblasti
Guzie, návštěva vinařství; cestou návštěva duchovního srdce Gruzie
městečka Mccheta s katedrálou
Sveticchoveli a zastávka v kachetském krajském městě
Telavi.

11. den:

Terénními auty přes sedlo Abano (2900 m) do
horami izolovaného Thušska, centrální vesnice
Omalo s pevností Keselo, cestou uvidíme nádherný
pravoslavný klášter Alaverdi.

12. den:

Pěšky údolím řeky Pirikiti Alazani přes
středověké thušské vesničky.

13. den:

Pěší výlet po ,,Panorama trailu“ na hřebeni
Makratela s vyhlídkami na čtyřtisícové hraniční
pásmo hor i do hluboce zařezaných údolí Pirikitské a Gomecarské
Alazani.

14. – 15. den:

Přejezd do hlavního města Tbilisi – procházka
křivolakými uličkami historického centra a prohlídka pevnosti
Narikala, letecky zpět do Prahy.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...