Krásy kyrgyzského Ťan-šanu

Popis zájezdu

Kyrgyzstán je země hor, unikátních jezer a
příjemných obyvatel, kteří se dodnes velkou měrou živí polokočovným
pastevectvím. Průměrná nadmořská výška Kyrgyzstánu je více než 2700
m a žádná země světa nemá dále k moři. To zde však nahrazuje
obrovské bezodtoké a mírně slané jezero Issyk-kul s hladinou v
nadmořské výšce 1608 m s hloubkou až 700 m. Jezero je ze severu i z
jihu lemováno horskými masivy, které přináležejí k rozlehlému
pohoří Ťan-šan, zasahujícímu do Kyrgyzstánu, Kazachstánu i Číny.
Milovníkům nedotčené horské přírody otevírá Kyrgyzstán opravdu
mimořádně širokou náruč.

Náš turisticko-poznávací zájezd vám postupně
představí tři atraktivní horské oblasti Ťan-šanu v čele s malebným,
svěže zeleným pohořím Terskej Alatau, korunovaným řadou
pětitisícových vrcholů, a také tři nejkrásnější kyrgyzská jezera –
místní vnitrozemské „moře“ Issyk-kul, velehorsky položené a
mimořádně fotogenické jezero Ala-köl i druhé největší kyrgyzské
jezero Song-köl, obklopené horskou stepí a magickým věncem hor. Na
řadě míst, ale nejvíce právě zde nahlédneme také do života místních
pastevců. Neopomeneme ani hlavní město Biškek a další zajímavosti.
Často budeme využívat terénní auta, protože zdejší hory jsou běžnou
dopravou nedostupné. A samozřejmě si užijeme zdejších půvabů i
pěšky, ale budeme se snažit, aby pěší program nebyl příliš náročný.
Případně lze zvolit pohodovou variantu.

Náročnost:

Kromě kratších vycházek podnikneme jednu delší půl až jednodenní
túru a nejnáročnějším pěším programem bude dvoudenní přechod kolem
jezera Ala-köl, ale vždy bude možné zvolit nenáročnou alternativu.
Při všech přechodech si ponesete jen baťůžek s denní výbavou (při
dvoudenním přechodu je třeba s sebou nést spacák), hlavní zavazadla
zůstanou v místě tábořiště nebo v minibusu. Pokud byste si na
dvoudenní přechod netroufli, můžete si udělat jen pěší výlet v
krásné dolině Karakol, přenocovat tam a druhý den vás auto odveze
dolů. Jurty jsou vybaveny lůžky a je-li třeba, dá se v nich zatopit
v kamínkách.

Klima:

Horské proměnlivé počasí s možností slunce, deště i sněžení ve
vysokých polohách. Nahoře v horách lze očekávat 3 chladné noci s
možností teploty až lehce pod nulou, na úrovni jezera Issyk-kul
naopak teplé letní počasí.

Velikost skupiny:

10-12 účastníků.

Poznámka:

Jednolůžkový pokoj pro jednotlivce je u tohoto zájezdu povinný.
Máte-li zájem o doobsazení pokoje, označte to na smlouvě. Bude-li k
dispozici další zájemce stejného pohlaví, příplatek za jednolůžkový
pokoj vám vrátíme.

Program
1. – 2. den:

Letecky Praha – Biškek, ubytování a odpolední
prohlídka hlavního města – náměstí Ala-Too, místní parky a Ošský
bazar.

3. den:

Výlet do nedalekého pohoří Kyrgyz Alatau, do
NP Ala-Arča (2180m) – aklimatizační túra k
vodopádu Šarkyratma (2870m), případně s prodloužením k chatě Raceka
a ledovci Ak-Saj (3380m). Večer návrat do Biškeku.

4. den:

Přejezd kolem severního pobřeží jezera
Issyk-kul do podhorského městečka
Karakol. Při cestě návštěva minaretu
Burana
z 11. století a skalních rytin v
Čolpon-Atě
.

5. den:

Zahájení třídenního programu v pohoří Terskej
Alatau
, výlet minibusem ke skalním útvarům v dolině
Džety Öguz, nenáročný pěší program v okolí, oběd v
tradiční jurtě a návrat do Karakolu; odpoledne prohlídka
Karakolu – Dunganská mešita a pravoslavný chrám
Svaté Trojice.

6.-7. den:

Přesun terénním autem do doliny Karakol (2500
m) a výstup k nádhernému vysokohorskému jezeru
Ala-köl
(3520 m) s noclehem v zapůjčených stanech v
kempovém táboře; druhý den překonáme sedlo Ala-köl
(3890 m), sestoupíme do doliny Altyn Arašan (2500
m), zde se vykoupáme v termálních pramenech a vrátíme se terénním
autem zpět do Karakolu. Dvoudenní přechod je možné nahradit méně
náročnou variantou programu v dolině Karakol s túrou na vyhlídku na
půvabný pětitisícový štít Karakol.

8. den:

Přejezd k jižnímu pobřeží Issyk-kulu, koupání
na písečných plážích, krátká túra kaňonem Skazka,
charakteristickým rudě zbarvenými skalními útvary, večeře a nocleh
v místní jurtě.

9.-10. den:

Přesun k druhému největšímu kyrgyzskému jezeru
Song-köl
(3010 m), malebně obklopenému horskou stepí,
pastevci se svými stády koní i dobytka a věncem hor, pěší výlet po
pobřeží nebo možnost projížďky na koních; 2x
nocleh v tradičních jurtách.

11.-12. den:

Návrat do Biškeku, ubytování a letecky zpět do
Prahy.

Zjistit termíny a ceny