Kypr – ostrov dvou tváří

Popis
– řecká i turecká část Naše novinka Vás zavede na malebný z
historického hlediska velice zajímavý ostrov Kypr. Připravili jsme
pro Vás velice podrobný zájezd za památkami, kulturou a přírodou
tohoto pěkného ostrova s návštěvou obou částí řecké i turecké.
Zájezd zahrnuje
leteckou dopravu včetně tax, dopravu autobusem či mikrobusem na
výlety, průvodce, 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s
příslušenstvím), 7x polopenzi
Zájezd nezahrnuje
V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o
jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se
snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.
Výlety
pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000
Kč(660.000000 CZK), 1/1 pokoj(4000.000000 CZK)
Program
Den 1
Přílet na Kypr , transfer do hotelu, ubytování.Den
2

HRAD KOLOSSI – postavený ve 13. století za vlády rytířů sv. Jana.
Přejezd do starověkého KOURIONU – prohlídka nejkrásněji položeného
kyperského antického naleziště z pozdně římských dob (historický
areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apolóna).
Zastávka s možností koupání na nejkrásnější a nejbájnější pláži na
Kypru – PETRA TOU ROMIOU, kde se dle pověsti zrodila z mořské pěny
Afrodita, bohyně lásky a krásy. PAFOS – rozsáhlý archeologický
park, zařazený díky svým historickým památkám na seznam světového
dědictví UNESCO (slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones,
kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky králů).Den
3

Hlavní město – NIKÓSIE – poslední rozdělené město na světě.
Prohlídka Kyperského muzea (nejlepší sbírka archeologických nálezů
z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác.
Pěší přechod přes hranici do turecké části Nikósie s památkami na
tureckou nadvládu – orientální Büyük Han (Velký hostinec), zajímavá
mešita Selimiye, která vznikla přebudováním katedrály, městské
tržiště.Den 4
Výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA – návštěva „města
duchů“. Prohlídka Citadely, kam William Shakespeare situoval své
drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Lala Mustafa Paşa,
postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u čtvrti Varosia,
připomínající rozdělení Kypru roku 1974. Starověká SALAMIS působivé
antické královské město (římské divadlo, lázně, amfiteátr,
mozaiky). Klášter SV. BARNABÁŠE – nyní slouží jako archeologické
muzeum.Den 5
Výlet na nejzajímavější místa ostrova do severní turecké části
Kypru . SV. HILARION – romanticky situovaný pohádkový hrad, který
inspiroval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků.
KYRENIE – prohlídka malebného přístavu a hradu, kde hlavní atrakcí
je nejstarší dřevěný vrak lodi. Zastávka v BELLAPAIS – překrásný
augustinský klášter, pověstný „Strom zahálky“.Den
6

Celodenní výlet romantickou krajinou do pohoří TROODOS . Zastávka v
malebné vesničce LANIA, proslavené výrobou tradičního kyperského
vína Commandaria. KLÁŠTER KYKKOS – prohlídka nejbohatšího a
neslavnějšího z kyperských klášterů. Přejezd na horu THRONI –
překrásný výhled do okolí, moderní křížová cesta, socha a hrob
prezidenta Makaria III. Návštěva vesničky Pedoulas s KOSTELEM
ARCHANDĚLA MICHAELA, který je díky překrásným freskám zapsán na
seznamu UNESCO.Den 7
Volný den, možnost koupání.Den 8
LARNAKA – prohlídka kostela svatého Lazara, přímořská promenáda.
Mešita HALA SULTAN TEKKE – jedno z nejdůležitějších islámských
poutních míst na Kypru, nacházející se na břehu solného jezera v
datlovém a cypřišovém háji. CHOIROKOITIA – návštěva fascinujícího
neolitického osídlení, které je zapsané na seznam světového
dědictví UNESCO. Vesnička LEFKARA, proslulá výrobou nádherných
krajek. Večeře, nocleh dle odletu.Den 9
Přílet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...