KYPR, OSTROV DVOU TVÁŘÍ

Anotace
Poznávací zájezd nás zavede na malebný a z historického hlediska
zajímavý ostrov Kypr. Navštívíme archeologická naleziště, budeme
objevovat zbytky obydlí starých tisíce let. Barevné mozaiky, krásné
fresky, byzantské kostely a kláštery nám přiblíží způsob života v
dávných dobách. Budeme se toulat krásnou přírodou, navštívíme
pohoří Thoros, které zaujímá více než třetinu země. Slunce, moře,
pláže, pochoutky tradiční kuchyně, kvalitní víno, legenda o krásné
bohyni Afroditě, to vše je Kypr.

Kolossi – Kourion – Petra Tou Romiou – Pafos – Nikósie –
Famagusta – Salamis – Sv. Hilarion – Kyrenie – Bellapais – Lania –
Kykkos – Pedoulas – Larnaka – Hala Sultan Tekke – Choirokoitia –
Lefkara

Program zájezdu
1. den zájezdu:
Přílet na Kypr, transfer do hotelu, ubytování.

2. den zájezdu:
Hrad KOLOSSI, postavený ve 13. stol. za vlády
rytířů sv. Jana. Starověký KOURION, nejkrásněji
položené antické naleziště z pozdně římských dob, historický areál
s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apollóna. Zastávka
s možností koupání na nejkrásnější pláži Kypru PETRA TOU
ROMIOU
. Archeologický park PAFOS
(UNESCO), rozsáhlý archeologický park, slavné mozaiky, Odeon,
pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla,
Hrobky králů.

3. den zájezdu:
Hlavní město NIKÓSIE, poslední rozdělené
město na světě, Kyperské muzeum (sbírka archeologických nálezů z
Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác,
pěší přechod přes hranici do turecké části Nikósie, památky na
tureckou nadvládu, orientální Büyük Han (Velký hostinec), mešita
Selimiye, městské tržiště.


4. den zájezdu:
Výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA,
návštěva „města duchů“. Prohlídka Citadely, kam William Shakespeare
situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Laly
Mustafa Pashi, postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u
čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974. Starověká
SALAMIS působivé antické královské město (římské
divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky). Klášter SV.
BARNABÁŠE
, nyní archeologické muzeum.

5. den zájezdu:
Výlet na nejzajímavější místa ostrova do severní turecké části
Kypru. SV. HILARION, romanticky situovaný
pohádkový hrad, který inspiroval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a
sedm trpaslíků. KYRENIE, prohlídka malebného
přístavu a hradu, kde je hlavní atrakcí nejstarší dřevěný vrak
lodi. Zastávka v BELLAPAIS, překrásný augustinský
klášter, pověstný „Strom zahálky“.

6. den zájezdu:
Celodenní výlet do pohoří TROODOS. Zastávka
ve vesničce LANIA, proslavené výrobou tradičního
kyperského vína Commandaria. Klášter KYKKOS,
nejbohatší a neslavnější z kyperských klášterů a přejezd na horu
THRONI s krásným výhledem do okolí, moderní
křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III. Vesnička
Pedoulas s KOSTELEM ARCHANDĚLA MICHAELA
(UNESCO).

7. den zájezdu:
Pobyt u moře.

8. den zájezdu:
LARNAKA, prohlídka kostela svatého Lazara,
přímořská promenáda. Mešita HALA SULTAN TEKKE,
jedno z nejdůležitějších islámských poutních míst na Kypru,
nacházející se na břehu solného jezera v datlovém a cypřišovém
háji. CHOIROKOITIA, návštěva fascinujícího
neolitického osídlení, které je zapsané na seznamu UNESCO. Vesnička
LEFKARA, proslulá výrobou nádherných krajek.
Večeře, nocleh dle času letu. Odjezd na letiště.

9. den zájezdu:
Přílet do ČR.
Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu na Kypr a zpět,
 • letecké taxy a poplatky,
 • dopravu autobusem či minibusem na výlety,
 • 7x ubytování hotelu*** v oblasti Larnaky – 2lůžk. pokoje s
  příslušenstvím,
 • 7x polopenzi,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • fakultativní služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen
  o jeden den. V takovém případě bude účtován povinný příplatek 650
  Kč / os za přidaný nocleh se snídaní.
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 4000 Kč,
 • komplexní pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a
  případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 610 Kč,
Nástupní místa
22.09. – 30.09. Odjezd L2
Podnadpis
POZNÁNÍ ŘECKÉ I TURECKÉ ČÁSTI
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD KYPR, DOVOLENÁ ŘECKO, TURECKO 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel
Ikony pro web
ubytování
Doporučujeme
město duchů Famagusta
archeologický park Pafos
koupání na pláži Petra Tou Romiou
neolitické osídlení Choirokoitia
Doprava
letecky, po destinaci se budeme pohybovat klim. autobusem či
minibusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
7x ubytování *** v oblasti Larnaky – 2lůžk. pokoje s
příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a
prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020)
– ceny v EUR (€)

Hrad Kolossi 2,5 €
Kourion – antické naleziště 4,5 €
Kourion – svatyně boha Apolóna 2,5 €
Pafos – archeologický park 4,5 €
Pafos – Hrobky králů 2,5 €
Larnaka – Byzantské muzeum svatého Lazara 1 €
Choirokoitia – neolitické osídlení 2,5 €
Nikósie – Kyperské muzeum zdarma nebo za drobný příspěvek
Nikósie – Byzantské muzeum a umělecká galerie cca 2,5 €
Famagusta – Citadela cca 3,5 €
Salamis – antické naleziště cca 4,5 €
Klášter sv. Barnabáše + archeol. muzeum cca 3,5 €
Hrad sv. Hilariona cca 3,5 €
Kyrenie – hrad + muzeum lodních vraků cca 4,5 €
Bellapais – augustinský klášter cca 4,5 €
Klášter Kykkos – muzeum 5 €
Lefkara – etnografické muzeum cca 2,5 €
Bus do Larnaky 1,5 €, 3 € celodenní
Půjčení lehátka na pláži cca 3 € / den.
Půjčení slunečníku na pláži cca 3 € / den.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 100 €, není podmínkou všechny objekty
navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do
navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na
ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v
odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/

Turecká lira (značení TRY) – na severním Kypru, 1 TRY = cca 2,7

https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/TRY-turecka-lira/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN
Časový posun je oproti ČR
celoročně +1 hodina.
Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V zásuvkách koluje napětí 240 V/50 Hz střídavého proudu. Elektrické
zásuvky jsou tříkolíkové (typ G) a budete potřebovat adaptér.
Adaptér dnes lze zapůjčit na recepci většiny hotelů, případně ho
pořídíte v kterémkoliv supermarketu.

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s
velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Nikósie – Embassy of the Czech
Republic
18 Kyriakou Matsi Avenue, Victory Tower, 2nd
Floor, office # 202, Ayioi Omologites, 1082 Nicosia
Telefon: +357/22421118
Fax: +357/22421059
Nouzová linka: +357/99356380
E-mail: nicosia@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 07.30 – 16.00
Úřední hodiny KO pro veřejnost (nutné domluvit schůzku předem):
pondělí – pátek 09.00 – 15.00

Honorární konzulát Limassol – Honorary Consulate of the
Czech Republic
M. Georgalla 10, 1095 Nicosia
Telefon: +537/22591900
Fax: +357/22591700
E-mail: limassol@honorary.mzv.cz melita@cyprusisland.com
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 09.00 – 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel. předvolba:
+357
První pomoc: 112
Policie: 112
Hasiči: 112
Informace o nonstop lékárnách: 11892

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Ze zemí EU včetně ČR lze na Kypr dovézt pro osobní potřebu 800 ks
cigaret, 200 ks doutníků nebo 1kg tabáku a 10 litrů lihovin, 90
litrů vína nebo 110 litrů piva. Neplatí žádná omezení pro dovoz
ostatního zboží, pokud slouží pro osobní potřebu a není určeno na
prodej.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ
PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...