Libanon – Pokladnice bájných říší

Zjistit termíny a ceny
Popis zájezdu
 • návštěva nejlepších vinařství v Libanonu
 • úchvatné památky ze seznamu UNESCO
 • chráněné cedrové rezervace

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY DO BEJRÚTU
Setkání na letišti, odbavení a odlet do Bejrútu. Po příletu a
vyřízení pasových formalit následujetransfer do hotelu. Nocleh v
Bejrútu.

2. den BAALBEK – ANJAR – ZAHLÉ
Prohlídka významné památky Baalbek, která je od roku 1984 na
seznamu UNESCO. Baalbek bylcentrem mezopotámské, řecko-římské,
křesťanské a islámské kultury. Komplex chrámovýchstaveb,
impozantních oblouků a zdobených sloupů byl znám také jako
Heliopolis. K nejkrásnějšímpamátkám patří bezesporu Chrám Jupitera
nebo Bakchův chrám, který je jedním z nejzachovalejšíchantických
chrámových staveb na světě. Město Anjar bylo založeno na počátku 8.
století. Jehozříceniny pokrývají plochu o rozměrech 114.000 m². Ve
městě žije silná arménská komunita, která tumá vlastní školu a
kostel svatého Pavla, který je druhým největším arménským kostelem
v zemi.Poslední zastávkou bude město gurmánů Zahlé, které je
schované mezi vinicemi v údolí řeky Bekaa.Můžete se těšit na
ochutnávku nejlepších místních vín. Ubytování v Zahlé, večeře a
nocleh.

3. den KSARA – ST THOMAS – KOUROUM –
KEFRAYA

Dnešní den se vydáte po libanonské vinné stezce. Zmínky o zakládání
vinic v údolí Bekaa najdeme užpřed více než před 5.000 lety u
Féničanů. Další zastávkou bude nejstarší vinařství Château Ksara,
kterébylo založeno v roce 1857 jezuitskými kněžími. Pod ním se
rozprostírá komplex jeskyní, které slouží jakovinné sklepy.
Návštěva Château St. Thomas. Vinařství s rodinnou tradicí bylo
založeno roku 1990 akromě excelentních vín nabízí i překrásný
výhled na údolí Bekaa. Poslední zastávkou je vinařstvíKouroum,
které patří k nejmodernějším v zemi. Poslední vinařství, které
tento den navštívíte, je Kafraya.Oblast údolí Bekaa byla pro
hojnost vinic oblíbená už u starých Římanů, kteří zde nechali
postavit chrámna počest římského boha vína Bakcha. Návrat do
Bejrútu, večeře a nocleh.

4. den NAHR AL KALB – JEITA – FAQRA –
HARISSA

Výlet začíná u řeky Lykos, což je starověké pojmenování řeky Nahr
Al Kalb. Na jejích březích jsouna skalách dochované nápisy od
pochodujících armád antických, následně
asyrsko-babylonských,řeckých, římských, francouzských a britských
až do součastnosti. Pro svou historickou hodnotujsou zapsány na
seznamu UNESCO. Pokračovat budete prohlídkou jeskynního komplexu
Jeita,který je tvořen dvěma vzájemně propojenými jeskyněmi.
Úchvatný labyrint měří téměř 9 kilometrůa v jeho nitru je ukryt
největší stalaktit na světě. Přejezd do Faqry (Fakry),
archeologické lokalitys pozoruhodnými a dobře zachovanými ruinami
chrámů, svatyní, sloupů a oltářů. Fakra jev současnosti vyhlášeným
soukromým lyžařským střediskem. Závěr dnešního dne bude
patřitvýznamnému poutnímu místu Svatyni Panny Marie Libanonské v
horské vesnici Harissa. Na kopcise tyčí 8,5 metrů vysoká bronzová
socha Panny Marie, odkud je nádherný výhled na okolní
krajinulemovanou mnoha kostely různých náboženských vyznání. Návrat
do Bejrútu, večeře a nocleh.

5. den BŠARRI – WADI KADISHA
První zastávka dnešního dne bude ve „městě kostelů“ v Bšarri,
rodišti slavného básníka, malíře a sochaře Khalila Gibrana.
Návštěva muzea věnované Gibranově životu a tvorbě a procházka k
nedaleké jeskyni, která je zasvěcena Panně Marii Lurdské. Asi 4
kilometry od Bšarri je zachovalý cedrový háj. Stromy, které jsou
nazývány Arz-Rab (Cedars of Lords), jsou pod ochranou libanonského
patriarchy. Údolí Kadisha s mnoha starobylými kláštěry patří
bezesporu mezi nejkrásnější kouty Libanonu. Prohlídka kláštera St.
Antonína (Deir Mar Antonios Qozhaya). V 16. století zde byla
založena první tiskárna na Středním východě. Vedle kláštera je tzn.
„Jeskyně šílenství“. Na tomto ponurém místě jsou stále k vidění
řetězy, jimiž byli duševně nemocní poutáni ve víře, že je zde s
boží pomocí dokážou zbavit utrpení. Návrat do Bejrútu, večeře a
nocleh.

6. den GHAZIR – ANNAYA – ST.CHARBEL – BYBLOS –
BYBLOS

Dnešní den začnete v Ghaziru prohlídkou vinařství Musar. Pokračovat
budete prohlídkoukláštera Sant Maron v Annayi, kde strávil světec
Charbel podstatnou část svého života. Jehozázraky jsou známé po
celém světě a v roce 1977 byl svatořečen. Posledním zastavením
jeměsto Byblos, které je považováno za nejstarší a nepřetržitě
obydlené město světa. Podlážděných ulicích se v časech dávno
minulých procházeli Egypťané, Římané, Féničané i pozdějšíarabští
dobyvatelé. Malebné kavárny, malé obchůdky, pestrobarený soúk,
křižacký hrad z 12.století, katedrála svatého Jana Marka a přístav,
dřívější centrum fénického obchodu, tvořínezapomenutelnou kouzelnou
atmosféru. Návrat do Bejrútu, večeře a nocleh.

7. den SIDÓN – TÝROS
Odjezd do starobylého fénického města Sidón. Jeho dominantou je
křižácký „Mořský hrad“,postaven ve 13. století. Ze střechy je
úžasný výhled na romantické uličky a půvabná zákoutípřístavního
města. Týros (Tir, Tyre) je dalším fénickým přístavním městem,
které navštívíte.Památky z dob Římanů včetně zachovalého Hipodromu,
rozsáhlá Nekropole, silnice, akvadukty adalší monumentální stavby
jsou důkazem vyspělosti dávných civilizací. Před návratem si
můžeteudělat procházku po krásné čisté pláži nebo si odpočinout v
některé z mnoha kaváren nanábřeží s úchvatným výhledem na moře.
Návrat do Bejrútu, večeře a nocleh.

8. den BEITTEDINE – DEYR EL QAMAR – BEJRÚT
Přejezd do oblasti Šúf s malebnými vesničkami na stráních, se
siluetou nedalekých hor a největšícedrovou rezervací v Libanonu.
Procházka po městě Deyr El Qamar (Dar Al Omar). Klikaté úzkéuličky,
kamenné domy, hlavní náměstí, na kterém se konali turnaje během
křížových výprav a nakterém najdeme i důkaz o náboženské toleranci,
neboť zde stojí svorně vedle sebe mešita,synagoga a kostel. Další
zastávkou je Beittedine, kde stojí ohromující a přepychový
„PalácBeittadine“. Emir Baší jej nechal vystavit na důkazsvé moci a
na podporu své slávy. Při prohlídcebudete okouzleně hledět na
nákladnou výzdobu,kamenné mozaiky a obklady z cedrového
dřeva.Dnešní výlet ukončíte prohlídkou Bejrútu.Návštěva moderní
částí města s „NáměstímMučedníku“ a nedaleké mešity Muhammada
al-Amína. Národní muzeum se stálými sbírkami,náměstí Nijmeh s
parlamentem. Na nábřeží simůžete sednout do jedné z mnoha
restaurací apři vychutnávání libanonského kulinářskéhoumění
pozorovat nedaleké „Holubí skály“. Návratdo hotelu, večeře.
Odpočinek a v noci transferna letiště a odlet do Prahy.

9. den PŘÍLET DO PRAHY

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu s přestupem a letištní poplatky
 • 7x nocleh ve 4* hotelu s polopenzí
 • veškeré transfery během okruhu
 • všechny prohlídky a vstupy dle programu
 • služby česky hovořícího průvodce (min. 12 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • vízum (po příletu – bez poplatku)
 • fakultativní výlety a vstupy
 • spropitné
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...