Libanon – země cedrů

Popis zájezdu

Dalším střípkem do naší blízkovýchodní mozaiky je Libanon. Tato
oblast středomořského pobřeží a blízkého vnitrozemí nabízí
především pestrou škálu památek od Féničanů, Řeků a Římanů přes
rané křesťanství, později islám až po středověk, zasazenou do
monumentální kulisy třítisícových hor. Perlou antiky je
helénistický Baalbek se svými pověstnými terasami a největšími
kamennými bloky, které kdy člověk opracoval a přemístil. Přes první
křesťanské chrámy a nekropole a přes islámské památky se na naší
pouti blízkovýchodní historií dostaneme až ke středověkým křižáckým
hradům z doby bojů o Svatou zemi. Kromě historických památek
samozřejmě nevynecháme přírodní krásy a zajímavosti a nahlédneme i
do současného života muslimských i křesťanských Arabů. Celou cestu
si zpestříme skvělou kuchyní a báječným vínem, které zde začali
pěstovat jako první již Féničané.

Upozornění:

Upozorňujeme, že libanonské vízum je možné obdržet pouze do
pasu, který neobsahuje izraelské vstupní či výstupní razítko.

Omezení vstupu v souvislostí s covid-19:

U osob, které obdržely 3. dávku vakcíny není vyžadován PCR nebo
antigenní test před cestou.
V případě osob, které obdržely pouze 2 dávky vakcíny a od poslední
očkovací dávky uplynulo více než 6 měsíců je potřeba mít negativní
PCR test starý nejvýše 48 hodin před odletem do Libanonu, nebo
negativní antigenní test ne starší 24 hodin (v případě, že od
očkování uběhlo více než 6 měsíců) před cestou. Výsledky testů musí
obsahovat QR kód.

Velikost skupiny:

7 – 15

Poznámka:

Jednolůžkový pokoj pro jednotlivce je u tohoto zájezdu povinný.
Máte-li zájem o doobsazení pokoje, označte to na smlouvě. Bude-li k
dispozici další zájemce stejného pohlaví, příplatek za jednolůžkový
pokoj vám vrátíme.

Program
1. den:

Letecky Praha – Bejrút, transfer do hotelu.

2. den:

Bejrút – velmi zdařilé Národní
muzeum
s pozoruhodnou sbírkou archeologických nálezů z
celého Libanonu: největší sbírka sarkofágů ve
světě
, fénické stély, křesťanské mumie z období
středověku, antické sochy a překrásné mozaiky; Place de
l’Etoile
a okolí: parlamet, hodinová věž, sídlo premiéra
Grand Serai, hlavní maronitská katedrála sv. Jiří,
mešita Mohammada al-Amína včetně interiéru a
hrobky Rafíka Harírího, řecká ortodoxní katedrála sv. Jiří,
interiéry mešity al-Omari – původně kostel Sv.
Jana Křtitele ze 12. století přestavěný mamlúky, antické vykopávky
včetně římských lázní, Náměstí mučedníků; nábřežní
promenáda; Holubí skála.

3. den:

Deir el-Qamar – jedno z nejhezčích měst v
Libanonu v pohoří Šúf, první hlavní město, sídlo drúzských vládců
od 16. století (mešita emíra Fakhreddina Maanského, palác emíra
Younese Maanského, část interiérů Hedvábného chánu a Fakhreddinova
paláce, seraj emíra Youseffa Chéhaba, maronitský kostel Panny Marie
z hory); Beiteddine – palácový komplex, bývalá
pevnost emíra Bechira z 18. století, sbírka mozajek z Jehy.

4. den:

Jeskynní komplex Jeita – jedny z
nejpůsobivějších krápníkových jeskynní na světě, včetně největšího
stalaktitu; vyhlídka na pobřeží z vesničky Harrísa se
sochou Panny Marie Libanonské
, která shlíží vysoko nad
Džúníjskou zátokou na mnoho kostelů a katedrál nejrůznějších církví
rozesetých po okolní krajině (včetně brutalistické betonové
katedrály); Byblos (Jbail)malebný prastarý
fénický přístav, nejstarší nepřetržitě osídlené město světa:
velkolepý archeologický areál s chrámy z 5 st., nekropole, divadlo,
hradby, zrestaurovaný křižácký hrad obehnaný vodním příkopem,
středověké centrum města s malebným súkem.

5. den:

Údolí Kadíša s mnohými maronitskými kláštery a ceněnými
cedrovými lesy, jejichž stáří může být až 2000
let;prohlídka kláštera Dér Már Antonios Kozahjá z
11. století, jeskyně šílenství, nejstarší tiskařský lis na Blízkém
východě; Bšarré – město na konci údolí Kadíša,
rodiště proslulého básníka Chalíla Džibrána;
Džibránovo muzeum v bývalém kláštěře s jeho hrobkou vytesanou do
skály, krásný výhled na údolí.

6. den:

Cesta údolím Bikáa do Baalbeku , nejvýznamnější i
nejzachovalejší římské lokality na Blízkém východě – gigantické
chrámy, nevyšší antické sloupy, zdobné basreliéfy, vstupní brány
atd.; Andžardnes převážně „arménské město“ jehož obyvatelé uprchli
v roce 1915 před tureckou genocidou, jediné dochované rozvaliny
sídla ummájovských chalífů z 8. století po Kristu (paláce, obchodní
třídy, lázně, mozaiky, kanalizace atd.); Ksara
nejstarší a nejznámější libanonské vinařství, které dodnes využívá
rozsáhlé jeskynní komplexy ke zrání vína, degustace
vína
.

7. den:

Týros (Súr) – starověké fénické město
s četnými archeologickými lokalitami: římské a byzantské cesty,
římský hipodrom (druhý největší svého druhu), kolonáda s
monumentální vstupní bránou, pozůstatky středověkého města; přístav
Sidón (Saida) – křižácký „Mořský
hrad“
, jenž je s pevninou spojen kamenným mostem, tajemné
uličky středověkého krytého súku, muzeum mýdla,
největší a nejkrásnějšíz mnohých chánůChán el
Franj
.

8. den:

Volno, možnost koupání; fakultativní výlet do
Tripolisu (Tarábulusu), proslulého arabskou
architekturou – ohromná Citadela Raymonda de
Saint-Gilles
, Velká mešita al – Mansúr,
exteriéry madras v mamlúckém a otomanském stylu,
hammámy, středověké arabské súky včetně mýdlového; neslavnější
cukrárna „Hallab 1881“.

9. den:

Letecky zpět do Prahy.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...