Mallorca kouzelný ostrov Baleárského souostroví

1. den
Odlet z Brna a Prahy dle výběru do Palmy de Mallorca. Transfer na
ubytování.

2. den
Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
3. den
Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
*Fakultativně výlet lodí
podél jihozápadního pobřeží plného pěkných zátok a skalnatých
výběžků k ostrovu Sa Dragonera, který byl prohlášen přírodní rezervací. Volno na ostrově,
kde je několik značených turistických stezek, informační centrum o
floře a fauně na ostrově a 2 majáky. Pokračování lodí do kouzelné
zátoky Egos s tyrkysopvou vodou a přírodní pláží na koupání a
šnorchlování. Malé občerstvení na lodi.
4. den
Snídaně, odjezd autobusem k SZ pobřeží k proslulým mysem
Formnetor. Po cestě se zastavíte v Alcudii, kde v
historické části probíhají pravidelné trhy s nejrůznějšími
produkty. Po té odjedete do přístavu Port de Pollensa, kde
se nalodíte na loď, která vás zaveze na jednu z nejkrásnějších
pláží ostrova. Volno ke koupání. Před návratem do hotelu zastávka
na vyhlídce s úžasnými pohledy na rozeklané skály mysu Formentor.
5. den
Snídaně, celodenní výlet severozápadním okruhem ostrova s těmi
nejkrásnějšími a nejzajímavějšími místy. Cestovat budeme autobuse,
lodí, tramvají a vláčkem. Cesta povede vnitrozemím ostrova do města
Inca, kde bude zastávka ve výrobní prodejně koženého zboží.
Poté pokračujeme skrz majestátní hory Sierra de Tramuntana,
serpentýnami, které nás zavedou do kouzelné zátoky Sa
Calobra
. Ze zátoky poplujeme lodí podél západního pobřeží do
přístavu Port de Soller, odkud se historickou tramvají
přesuneme do půvabného městečka Soller. Z historického
centra Solleru se pak vydáme nostalgickým vláčkem přes malebná
údolí, pomerančové sady a mandlové háje do Palmy, kde již bude
čekat autobus, kterým se vrátíme do hotelů. Večeře.
6. den
Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
* Fakultativně návštěva
vodních parků nebo mořského parku Palma Aquarium s 55 nádržemi pro
mořskou faunu s těmi největšími mořskými savci na světě. Aquarium
se nachází v blízkosti hlavního města. Na místě u delegátky je i
nabídka celodenních a večerních lodních výletů.
7. den

Dopoledne návštěva hlavního města Palmy de Mallorca.
Procházka historickým centrem s gotickou katedrálou ze 13. stol.,
nazývanou katedrálou světla, s renesančními městskými hradbami, s
parkem Parc del Mar, palácem Almudeina a s gotickou čtvrtí. Po
prohlídce odjezd autobusem do nejhezčí vesnice ostrova Valldemossy,
kde si užijete procházku po úzkých kamenných uličkách s malebnými
průčelími domů ozdobenými kachlíky s patronkou města a barevnými
květináči nebo můžete posedět v některé typické kavárně.
Nejznámější památkou Valldemossy je bývalý kartuziánský klášter –
La Cartuja, kde strávil zimu roku 1838 extravagantní pár F. Chopin
a G. Sandová. Ve volném čase možnost návštěvy kláštera (vstupné
není v ceně zájezdu). Po cestě zastávka na vyhlídce Sa Foradada ,
odkud uvidíme malý skalní ostroh pod zahradami bývalého sídla
arcivévody Ludvíka Salvátorského, který zde kotvil svou jachtu.

Pořadí výletů může být v průběhu sezóny
změněno.

8. den
Snídaně, dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy a
Brna.
Cena zahrnuje – univerzum

  • 7 ubytování
  • 7 polopenzí
  • leteckou přepravu z Praha a Brna dle výběru na Mallorcu
  • letištní taxy a poplatky
  • transfer na/z ubytování
  • výlety dle programu
  • služby průvodce
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje – univerzum

  • fakultativní výlet výlet na ostrov Sa Dragonera cca 35 EUR
  • Předpokládaná částka na vstupy 40 EUR

Obecný popis

PALMA • VALLDEMOSSA • SA DRAGONERA • CUEVAS DRACH •
SOLLER • PORT DE SOLLER • SA CALOBRA • TRAMUNTANA • PORT DE
POLLENSA • ALCUDIA

Ubytovaní
Ubytování je zajištěno v hotelu 3* nedaleko pláže, ve dvoulůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím.
Stravování
Polopenze – Snídaně a večeře
Povinné poplatky na místě
Pobytová taxa
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...