Mallorca – kouzelný ostrov Baleárského souostroví

Popis
PALMA • VALLDEMOSSA • SA DRAGONERA • CUEVAS DRACH • SOLLER • PORT
DE SOLLER • SA CALOBRA • TRAMUNTANA • PORT DE POLLENSA • ALCUDIA
Cena zahrnuje
• Leteckou dopravu na Mallorcu a zpět včetně tax • Transfer
autobusem z letiště do hotelu a zpět • 7x ubytování s polopenzí •
Výlety na Mallorce dle programu • Průvodcovské služby
Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj na vyžádání 5.600Kč
fakultativní výlet lodí na ostrov Sa Dragonera 30- 35
• Komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a
storna 590 Kč • Připojištění Extra k základnímu
balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa 290
• připojištění Extra+ k základnímu balíčku pro rizika
spojená s COVID 19 Evropa včetně osobní karantény 540
Předpokládaná částka na vstupy cca
30€.
1. den
Odlet z Brna a Prahy do Palmy de Mallorca. Transfer na ubytování.
Ubytování je zajištěno ve 3* hotelích s polopenzí ve vzdálenosti do
100m od pláže.
2. den
Volný den k odpočinku a koupání.
3. den
Volný den k odpočinku nebo fakultativně výlet lodí podél
jihozápadního pobřeží plného pěkných zátok a skalnatých výběžků k
ostrovu Sa Dragonera, který byl prohlášen přírodní
rezervací. Volno na ostrově, kde je několik značených turistických
stezek, informační centrum o floře a fauně na ostrově a 2 majáky.
Pokračování lodí do kouzelné zátoky Egos s tyrkysovou vodou a
přírodní pláží na koupání a šnorchlování. Malé občerstvení na lodi.
4. den
Ráno odjezd autobusem k SZ pobřeží s proslulým mysem
Formentor
, který je konečným výběžkem pohoří Serra de
Tramuntana. Po cestě se zastavíte v Alcudii, kde v
historické části probíhají pravidelné trhy, které jsou největší a
nejrušnější na ostrově.Staré město je obklopeno hradbami s
cimbuřím, po kterých se můžete procházet. Po té odjedete do
přístavu Port de Pollensa, kde se nalodíte na loď,
která vás zaveze na jednu z nejkrásnějších pláží ostrova, Platja de
Formentor, úzký zlatý písečný pás, asi 1 km dlouhý pod nízkými
borovicemi. Naskytnou se vám nádherné výhledy na horský masív na
druhé straně zálivu. Volno ke koupání. Před návratem do hotelu
zastávka na vyhlídce s úžasnými pohledy na rozeklané skály mysu
Formentor.
5. den
Celodenní výlet severozápadním okruhem ostrova s těmi
nejkrásnějšími a nejzajímavějšími místy. Cestovat budeme autobusem,
lodí, tramvají a vláčkem. Cesta povede vnitrozemím ostrova do města
Inca, kde bude zastávka ve výrobní prodejně koženého zboží, tolik
typického pro ostroví. Poté pokračujeme skrz majestátní hory
Sierra de Tramuntana, serpentýnami, které nás
zavedou do kouzelné zátoky Sa Calobra. Ze zátoky
poplujeme lodí podél západního pobřeží do přístavu Port de Sollerv
podkovovitém zálivu obklopeném zalesněnými kopci. Odsud se
historickou tramvají přesuneme do půvabného městečka s příjemnou
pohodovou atmosférou Soller, v 18.-19. stol.
centra obchodu s citrusy. Z historického centra Solleru se pak
vydáme nostalgickým vláčkem přes malebná údolí, pomerančové sady a
mandlové háje do Palmy, kde již bude čekat autobus, kterým se
vrátíme do hotelů.
6. den
Volný den k odpočinku, koupání nebo k individuální návštěvě vodních
parků nebo mořského parku Palma Aquarium s 55 nádržemi pro mořskou
faunu s těmi největšími mořskými savci na světě. Aquarium se
nachází v blízkosti hlavního města. Na místě u delegátky je i
nabídka celodenních a večerních lodních výletů.
7. den
Dopoledne návštěva hlavního města Palmy de
Mallorca
. Procházka historickým centrem s gotickou
katedrálou ze 13. stol., nazývanou katedrálou světla, s
renesančními městskými hradbami, s parkem Parc del Mar, palácem
Almudeina a s gotickou čtvrtí. Po prohlídce odjezd autobusem do
nejhezčí vesnice ostrova Valldemossy, kde si
užijete procházku po úzkých kamenných uličkách s malebnými
průčelími domů ozdobenými kachlíky s patronkou města a barevnými
květináči nebo můžete posedět v některé typické kavárně.
Nejznámější památkou Valldemossy je bývalý kartuziánský klášter –
La Cartuja, kde strávil zimu roku 1838 extravagantní pár F. Chopin
a G. Sandová. Ve volném čase možnost návštěvy kláštera (vstupné
není v ceně zájezdu). Po cestě zastávka na vyhlídce Sa Foradada ,
odkud uvidíme malý skalní ostroh pod zahradami bývalého sídla
arcivévody Ludvíka Salvátorského, který zde kotvil svou jachtu.
Pořadí výletů může být v průběhu sezóny změněno.
8. den
Transfer na letiště a odlet do Brna a Prahy. Možnost
prodloužení pobytu o další týden.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...