Malý okruh Srí Lankou

Zjistit termíny a ceny
Popis zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Kolomba s přestupem.

2. den ANURADHAPURA
Po příletu do Kolomba následuje odjezd do Anuradhapury, centra
starověkého Cejlonu s řadou nádherných stúp a slavným Buddhovým
stromem. Anuradhapura byla takřka 1.500 let hlavním městem celého
ostrova a byla jedním z největších klášterních měst, jaká kdy byla
vybudována. V centru tzv. svaté oblasti stojí ruiny slavného
kláštera Mahavihara. Ten je díky svému stromu bo – Sri maha Bodhi –
jedním z velmi oblíbených poutních míst na Srí Lance. Klášter
Jetavana se rozkládá kolem monumentální stúpy, která kdysi
dosahovala výšky 120 metrů (dnes snížena na 70 metrů). I přesto se
jedná o největší cihlovou stavbu na světě. Ubytování. Odpoledne
prohlídka Anuradhapury.

3. den ANURADHAPURA – MiHiNTáLE
Po snídani dokončíme prohlídku prvního královského města
Anuradhapury a přesuneme se do Mihintále – kolébky srílanského
buddhismu. Toto místo, kde byla ve 3. stol. př. n. l. představena
jedna z nejstarších filosofií, nabízí nepřeberné množství
prastarých památek. Poté následuje přejezd do hotelu nedaleko města
Habarana.

4. den SiGiRiYA – POLONNARUWA
Snídaně. Dopoledne návštěva skalního útvaru s pevností na vrcholu –
Sigiriya, také nazývané „Pevnost v oblacích“ nebo „Lví skála“.
Pevnost pochází z 5. století. Na cestě k vrcholu můžete vidět
úžasné fresky a na úpatí hory se nachází komplex zahrad a vodních
nádrží a fontán. Je zde i několik jeskyní, které sloužily
poustevníkům a dodnes nesou stopy po nástěnných malbách. Odpoledne
prohlídka vyhlášeného města chrámů a paláců Polonnaruwy (z 11.
století). Naleznete zde ruiny královského paláce, královské lázně a
ve svatyni Gal Vihara světoznámé sochy Buddhy, vytesané do skal.
Večeře, nocleh.

5. den DAMBULLA – KANDY
Po snídani prohlídka nádherně malovaných skalních chrámů Dambulla,
kde v prvním století př. n. l. stával klášter. Poté následuje
přesun do města Kandy, kde v 16. – 18. stol. sídlilo poslední
království. Cestou si prohlédneme zahradu s kořením a bylinkami.
Večer se zúčastníme slavnostního obřadu v Chrámu Buddhova zubu,
jednom z nejposvátnějších míst na ostrově.

6. den KANDY – NUWARA ELiYA
Před tím, než se vydáme do čajových hor, ještě navštívíme muzeum
drahokamů a prohlédneme si nádhernou botanickou zahradu Peradeniya.
Poté začneme stoupat do čajových hor, kde si povíme vše o
cejlonském čaji a navštívíme čajovou továrnu. V podvečer dorazíme
do horského koloniálního městečka Nuwara Eliya, zvaného též „Malá
Anglie“. Nocleh.

7. den HORTONSKÉ PLANiNY
V brzkých ranních hodinách vystoupáme do 2.100 m. n. m. Zde nás
čeká osmikilometrová procházka horským terénem, při které si
prohlédneme horský mlžný prales s řadou endemických rostlin a
endemických ptáků, nazývaný Hortonské planiny. Potéto procházce
začneme opouštět horské klima a pojedeme do městečka
Tissamaharama.

8. den NáRODNÍ PARK YALA
V ranních hodinách se vydáme džípem na safari v národním parku
Yala. Tento park je známý zejména početnou populací vzácného
leoparda skvrnitého. Ale i když nebudeme mít štěstí přímo na
leoparda nebo medvěda pyskatého, stále bude na co se dívat. Po
safari následuje návrat do hotelu a odpočinek u bazénu. Pro ty, kdo
nebudou chtít park jen tak opustit, se nabízí možnost
fakultativního prodloužení safari na celý den. Následuje poslední
večer na Srí Lance ve městečku Tissamaharama..

9. den GALLE – ODLET DO PRAHY
Po snídani se začneme přesouvat zpět na sever směrem k letišti.
Cestou zastavíme ve městě Galle, kde si prohlédneme největší
holandskou pevnost v jihovýchodní Asii. Po obědě pak už následuje
přejezd na letiště a ve večerních hodinách odlet.

10. den PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

  • leteckou přepravu Praha – Kolombo – Praha s přestupem
  • letištní poplatky
  • transfery klimatizovanými minibusy
  • 7x nocleh s polopenzí v hotelech 4*
  • vstupy dle programu
  • služby průvodce CK ESO (min. 12 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

  • vstupní vízum 1.600,- Kč
  • fakultativní výlety
  • cestovní pojištění

Poznámka: Program lze prodloužit pobytem na Srí Lance.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...