Maroko – okruh královského města

Anotace
Vydejte se s námi na zájezd do Maroka i v roce 2023. Vtáhneme vás
do kulis arabských pohádek v královských městech. V druhé půli
zájezdu se ubytujeme v hotelu na 4 noci v Marrákeši, přímo
uprostřed jednoho z nejatraktivnějších měst celé Afriky. Město dalo
jméno celé zemi a po staletí představuje jednu z jejích metropolí a
kulturních center. S naším průvodcem budeme denně vyrážet za
atmosférou bazarů, do labyrintu starobylých uliček, do zahrad
sultánských a vezírových paláců, čajoven nebo arabských lázní.
Navštívíme místa, která nás zavedou do oblastí, z nichž čiší
exotika – pohoří Atlasu a výhledy na zasněžené čtyřtisícovky,
písečné duny Sahary, nocování v beduínském stanu na poušti, hliněné
vesnice Berberů, břehy Atlantského oceánu, starobylá Essauira.
Postupně se seznámíme s chutěmi kuchyně i přívětivostí obyvatel
Maroka.

Casablanka – Rabat – Volubilis – Muláj Idris – Fés –
Střední Atlas – Sahara – Ifrane – oáza Ziz – Merzouga – Rissani –
Antiatlas – údolí Draá – Ourzazate – Ait Benhaddou – Vysoký Atlas –
průsmyk Tizi-n-Tichka – Marrákeš – vodopády Ouzoud – Essauira –
Marrákeš

Zájezd provází Mgr. Petra Pavlíková. Garance
skupiny cca 20 osob.

Program zájezdu
1.den zájezdu
Odlet dle let. řádu s průvodcem do Maroka, transfer na ubytování v
CASABLANCE, první seznámení s městem.

2. den zájezdu
Po snídani prohlídka slavné mešity Hassana II. v
CASABLANCE a odjezd do bílého sultánského města
RABAT (UNESCO). Zastávka před Královským palácem,
Chellah s římskými vykopávkami, mauzoleum Mohaneda V. s Hasanovou
věží, kasba Ouidaias. Ubytování v Rabatu.

3. den zájezdu
Dopoledne římské město VOLUBILIS (UNESCO),
největší antická památka Maroka, dle čas. možností vyhlídka na
MULÁJ IDRIS, nejposvátnější místo Maroka.
Odpoledne prohlídka nejstaršího královského města
FÉS (UNESCO), duchovní a umělecké centrum Maroka,
exkurze do středověku – největší marocká medína, súky, barvírny,
řemeslnické dílny, exteriér mešity Karaouine, fontána Nejjarine.
Ubytování ve Fésu.

4. den zájezdu
Po snídani přejezd přes hory Středního Atlasu na
SAHARU, největší poušť světa. Zastávka v horském
středisku IFRANE. Cesta na Saharu povede okolo
jedné z nejhezčích oáz ZIZ. V podvečer příjezd do
MERZOUGY, městečka nedaleko dun ERG
CHEBBI
, nejvyšších marockých dun blízko alžírských hranic,
které dosahují výšky až 150 m. Tranfer do kempu. Přenocování v
poušti v beduínských stanech. Fakult. možnost vyjížďky na
velbloudech. Tradiční večeře na koberci, hvězdné nebe na poušti a
nocleh v beduínských stanech.

5. den zájezdu
Po snídani v beduínském kempu odjezd směrem k
Antiatlasu. Zastávka v RISSANI
dávné Sijilmasse, bývalém hlavním městě pouště, kde se obchodovalo
se zlatem a otroky, prohlídka ksáru ze 17. století. Ochutnávka
místní „berberské pizzy“. Cesta vede okolo další oázy a přes pohoří
ANTIATLAS, skrz ÚDOLÍ DRAÁ s
oázami, hliněnými hrady a berberskými vesnicemi. Zastávka v
OURZAZATE u KASBY TAORIRT, která
byla sídlem paši. Možnost návštěvy ATLAS STUDIO
CORPORATION
v Ourzazate, afrického Hollywoodu, rozlehlá
filmová studia a kulisy, postavené na pláních východního úpatí
pohoří Atlas. Nocleh v oblasti Ourzazate.

6. den zájezdu
Po snídani odjezd a prohlídka největší marocké hliněné vesnice –
ksár AIT BENHADDOU (UNESCO), jež si uchovala svou
podobu z hlíny a slámy z časů, kdy byla zastávkou karavan z nitra
Afriky – místo natáčení filmů Gladiátor nebo Království nebeské.
Cesta přes Vysoký Atlas do Marrákeše. Přejezd pohoří Vysoký
Atlas
přes průsmyk TIZI-N-TICHKA ve výšce
2260 m.n.m, který obklopují nejvyšší hory severní Afriky. V
podvečer příjezd do MARRAKÉŠE, jehož panorama
lemuje hradba Vysokého Atlasu. Ubytování na 4 noci v hotelu a první
seznámení s městem.

7.den zájezdu
Celodenní prohlídka královské MARRÁKEŠE (UNESCO),
města, které má červenou barvu architektury: středověké hradby,
barvírny kůže, tradiční trhy – souky, mešita
Koutobia
se slavným minaretem ze 12. století, židovská
čtvrť – mellah, skvostná medresa (islámská škola) Ben
Yussef
, palác el Badi – sídlo sultánů,
mauzoleum saadských sultánů s jedinečnou maurskou výzdobou,
prohlídka paláce Bahia – sídlo velkovezíra,
zahrady a nádrž Menara.

8.den zájezdu
Volno v Marrákeši nebo pro zájemce fakult. výlet k
vodopádům OUZOUD na úpatí pohoří VYSOKÝ
ATLAS
. Můžeme se ponořit do příjemných vod řeky Al Abid a
zaplavat si v divoké přírodě. 110 m vysoká vodní kaskáda, plavba
lodičkou, setkání s makaky. Po prohlídce návrat do
MARRÁKEŠE, slavné náměstí Djama el
Fna
s kejklíři, tanečníky, léčiteli a prodejci s ořechy,
kořením. Místní souky nám nabídnou vše, co cestovatel očekává –
barvy, atmosféru, parfémy, usměvavé místní ve středověkém
prostředí.

9. den zájezdu
Celodenní fakult. výlet k ATLANTSKÉMU OCEÁNU do
historického přístavního města ESSAUIRA (UNESCO),
koloniálního Mogadoru s výhledem na Purpurové ostrovy: koloniální
architektura včetně hradeb, súky – trhy, rybářský přístav s rybami
a mořskými racky, písečná pláž s dunami, nejzápadnější výběžek
arabského světa. Variantně pro ty, kdo se nechtějí fakult. výletu
zúčastnit, individuální volno v Marrákeši.

10. den zájezdu
Transfer na letiště a odlet do ČR.

Cena zahrnuje
 • let. přepravu Praha (Vídeň) – Marrákeš (Casablanca) a zpět vč.
  let. tax a poplatků,
 • transfery z/na letiště v Maroku, (v případě letu z/do Vídně CK
  zajistí dopravu na letiště do Vídně),
 • dopravu mikrobusem po Maroku,
 • 9x ubytování (z toho 8x v hotelu***/**** – 2lůžk. pokoje s
  příslušenstvím, 1x v pouštním kempu)
 • 9x snídani, 1x večeři v pouštním kempu,
 • z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech
  dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude
  zabezpečen svoz z/na letiště.
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • fakult. výlety a služby,
 • pobytovou taxu,
 • místního průvodce,
 • bakšišné,
 • v závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen
  o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní
  a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.
 • a vše co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 6000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 8x večeře 2200 Kč,
 • Zájemci o fakult. výlety – výlet Essauira cca 45 € (min.10
  účastníků) – nutno nahlásit předem v CK, platba na místě, jízda na
  velbloudech – Zagora, výlet vodopády Ouzoud cca 45 € (min.10
  účastníků) – nutno nahlásit předem v CK, platba na místě
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a
  případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 750 Kč
Nástupní místa
21.04. – 01.05. Odjezd L2
11.10. – 20.10. Odjezd L2
.
Podnadpis
+ POBYT V MARRÁKEŠI S VÝLETY, DOVOLENÁ V MAROKU
Podnadpis2
VÝLETY NA SAHARU I K ATLANTIKU, DOVOLENÁ MAROKO 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
Hotely 3*- 4* v oblastech: Casablanka, Fés, Rabat, Beni Mellal a
Marrákeš. Pouštní kemp
Ikony pro web
tip
Orientační ceny vstupného

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ V
EUR

Casablanca – mešita Hassana II 13

Volubilis – ruins
10

Meknes – Medressa
Bou Inania 6

Fés– Medressa 4

Ouzoud – vodopády
9,50

Marrakech

Gardens Majorelle 12

Bahia Palace Marrakech 7

Berberské muzeum 15

Saadian Tombs 7

Badii Palace 7

Hamman – Marrakech 35-50/os.

Orientační částka na vstupy je cca 80 – 100 €, dle
individuálního zájmu o návštěvu památek + fakultativní výlety
V muslimských zemích je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby
– nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, recepční
apod.) spropitné – bakšišné!

Vstupní vízum
 • bezvízový styk do Maroka pro občany ČR
Zajímavosti
 • V Maroku lze nakupovat poměrně levně, k dostání je veškerý
  sortiment zboží vč. balené vody, pečiva, množství ovoce a
  zeleniny.
 • V marocké měně dirhamech DH cca 2,38 Kč (první výměna na
  hranicích) nutno platit potraviny, vodu, známky na pohledy apod. Za
  suvenýry, nápoje v hotelech atd. možno platit též v EUR nebo
  USD.
Doprava
Letecky na trase Praha/Vídeň – Casablanca/Marrákeš – Praha/Vídeň,
transfery z/na letiště (v případě letu z/do Vídně CK zajistí
transfery do ČR), po destinaci se budeme pohybovat klim.
mikrobusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
9x ubytování (z toho 8x v
hotelu***/**** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x v pouštním
kempu)

STRAVOVÁNÍ
9x snídaně, 1x večeře v pouštním kempu. Ostatní strava je řešena z
vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 80 Eur, není podmínkou všechny objekty
navštívit. Cena fakultativních výletů cca 140 Eur. Další kapesné
dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, MHD,
lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně
zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno
jinak.

UPOZORNĚNÍ
V muslimských zemích je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby
– nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, recepční
apod.) spropitné – bakšišné! Průvodce bude
bakšišné hradit z první, na letišti vybrané částky 10 € + Vás
poprosíme na závěr zájezdu o 5 € / os. na místního řidiče. Předem
děkujeme.

MĚNA A KURZ
Marocký dirham (značení MAD)

https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/MAD-marocky-dirham/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY

Pro vstup a pobyt na území cizího státu
musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke
sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu
je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace
jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR
proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u
zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro
vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Maroka musí mít
platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data
vstupu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

POJIŠTĚNÍ (FAKULTATIVNÍ
PŘÍPLATEK)

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má
uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA
a.s.


Pojištění není limitováno věkem účastníka.
Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění,
jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000
000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu
600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300
000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné
(hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a
věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max.
40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max.
do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba
kontaktovat asistenční službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám
poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz
zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč
doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu.
Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné
události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i
automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro
zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu
vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v
místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném
termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na
stránkách www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se
seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné
podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s
jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v
souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN
+1 hod v době letního času
-1 hod v době zimního času
Pozn.: v měsíci ramadánu je posun -2 hodiny

PODNEBÍ
Maroko patří do mírného subtropického pásma, jižní část má klima
pouštní. Rozmanitosti krajiny od středomořských pláží přes
čtyřtisícové hory až po saharské náhorní plošiny odpovídá i velká
různorodost podnebí. Při severním pobřeží je mírné středomořské, s
relativně malými rozdíly mezi teplotami ve dne a v noci, v létě a v
zimě. Pro horské oblasti (Rif, Střední a Velký Atlas, Antiatlas) je
typické podnebí kontinentální: léto je velmi horké a zima velmi
studená, ve dne se zpotíte a za letní noci se budete oblékat. Ve
vnitrozemí a na jihu převládá sucho a horko. Průměrné letní teploty
v Casablance či Agadiru jsou 26 – 28°C, v Marrakeši 37°C. Nejvíce
srážek spadne v období listopad – březen, ale jsou rozloženy
nerovnoměrně. Zatímco ve vysokých horách vydatně sněží, na jihu
neprší i po několik let. Optimální doba k návštěvě země je časné
jaro a podzim.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Elektrické napětí: 127 (již málo) / 220 V (většinově). Zástrčky
jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s
roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou
izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Pro naše kulaté
tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové
zástrčky adaptér nutný není.

VELVYSLANECTVÍ A
KONZULÁTY

Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s
velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Rabat – Ambassade de
la République Tcheque
4,5 km, Avenue Mohammed VI, 10,
Rue Ait Melloul, Villa Merzaa, Rabat – Souissi, 10000 Rabat
B.P. 410
Telefon: +212/537755420
Fax: +212/537754393
Nouzová linka: +212/613 45 25 83
E-mail: rabat@embassy.mzv.cz, konzulární úsek:
consulate_rabat@mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí až pátek 07.45 – 16.15
Úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý a čtvrtek 09.00 – 11.30

Honorární konzulát Fes
13, rue Houssin Al
Khaddar, Fès
Telefon: +212/535 650 097
Fax: +212/535 650 097
E-mail: fes@honorary.mzv.cz m.meskini1@gmail.com
Konzulární působnost: Tanger-Tétouan, Al Hoceima-Taza-Taounate,
Oriental, El Gharb-Chrarda-Béni H´ssen, Meknes-Tafilalet,
Fes-Boulemane
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 09.00 – 12.30 a 14.30 –
17.00

Honorární generální konzulát Casablanca
10, rue
Oued Zem, 20 070 Casablanca
Telefon: +212/522275925
Fax: +212/522260195
E-mail: casablanca@honorary.mzv.cz, lemzah@gmail.com
Konzulární působnost: Grand Casablanca a provincie Tensift, Kelaa
des Sraghna, Essaouira, Marákeš-Menara, Marrákeš-Medina, Sidi
Youssef Ben Ali, Safi, Agadir, Guelmim, Ouarzazate, Tan-Tan,
Tiznit, Taroudannt a Tata
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.45 – 12.30

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tel. předvolba: +212
Policie (ve městech): 19 (případně 190)
Královské četnictvo – Gendarmerie royale (mimo aglomerace): 177
S.O.S. nehody (ambulance): 150
Hasiči a rychlá lékařská pomoc: 15
Lékařská pohotovost: 141

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
na hlavních turistických
trasách je dobrá. Předpokládá se však organizovaná turistika,
nejlépe s českou nebo místní cestovní kanceláří. Vedoucí zájezdu,
popř. průvodce, by měl ovládat francouzštinu nebo arabštinu.
Je třeba si dávat pozor na vzrůstající kriminalitu, zvláště na
kapesní krádeže, strhávání kabelek nebo batohů z jedoucího
motocyklu. V některých městech, jako je Fes nebo Marrákeš, se
nabízejí samozvaní průvodci turistů, kteří za své „služby“ požadují
nepřiměřeně vysoké finanční odměny. Je lépe je odmítnout hned.
Řádní turističtí průvodci mají příslušné průkazy a kvalifikaci.

JAZYK
Úředním jazykem je arabština, ale téměř 40% Maročanů mluví pouze
jedním ze tří berberských dialektů. Běžně je používána
francouzština, v turistických centrech, v hotelích a s mladšími
lidmi se případně dorozumíte též anglicky a německy.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Pokud je fotografování v muzeích, památek či mešit zakázáno, jsou
na to návštěvníci upozorněni mezinárodně srozumitelnými piktogramy.
Nesmí se fotografovat žádné vojenské objekty či prostory ani stavby
strategického významu. Místní obyvatele fotografujte s citem a
zcela jistě až po dovolení, ne každému musí být váš zájem příjemný.
Rozhodně se připravte, že za pořízení snímku bude od vás tvrdě
vyžadován „bakšiš“.

RESPEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH TRADIC, ZVYKLOSTÍ A
ZÁKONŮ
Maroko je muslimská země s tradicí umírněného
islámu. Respektuje odlišnosti jiných kultur, od návštěvníků však
očekává, že budou ctít místní zvyky. V určitých objektech a na
určitých místech je tak například nutné přizpůsobit své oblečení i
chování místním zvyklostem, což do značné míry platí i pro pohyb na
veřejných prostranstvích. Nikde na veřejnosti však ženy cizinky
nemusí nosit na hlavě šátky, či se zahalovat přehnaným způsobem.
Všechny marocké mešity (s výjimkou mešity Hasana II. v Casablance a
několika málo dalších) a muslimské hřbitovy jsou pro turisty
(nemuslimského vyznání) nepřístupné. Náhodný vstup do nich není
nijak oficiálně pokutován, je však možné, že turista bude na zákaz
více či méně zdvořilou formou upozorněn.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA
Abyste eliminovali
nebezpečí jakéhokoli onemocnění, stačí dodržovat zásady správné
hygieny. Doporučujeme se vybavit již v ČR účinnějšími léky proti
průjmům. K pití je třeba zásadně používat kupovanou balenou vodu, k
dostání je všude v obdobném balení jako u nás.
Pro cestu do Maroka není třeba speciální očkování a mezinárodní
očkovací průkaz není při vstupu do Maroka vyžadován. Pouze v
případě cesty do odlehlých oblastí se doporučuje očkování hepatitis
A, B a tyfus.

OSOBNÍ VĚCI

Doporučujeme: Vezměte s sebou
kvalitní fotokopie svého pasu – stranu s
fotografií, pro případ ztráty pasu. Vzhledem k tomu, že případné
vyřízení náhradního cestovního dokladu je komplikované,
doporučujeme pas mít uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho
ztrátě nebo odcizení. Stejně tak doporučujeme mít většinu peněz
uloženou odděleně.
Plavky, dále klobouk a brýle proti slunci,
repelent (je možné zakoupit na místě, bývají účinnější), krém na
opalování, šátek pro ženy při vstupu do svatyní a mešit. Je dobré
mít vždy u sebe dezinfekční gel na ruce, vlhčené ubrousky či
toaletní papír. Celkově doporučujeme přiměřené, decentní oblečení
jak pro muže, tak pro ženy (ženy delší sukně nebo volné kalhoty či
„tříčtvrťáky“, muži bermudy aspoň ke kolenům nebo raději
tříčtvrteční kalhoty).
Vezměte s sebou jedny pohodlné boty na
chození při prohlídkách – ideální jsou trekové sandály.
!!! Praktické může být pohodlné teplejší
oblečení na večer (tepláky+triko s dlouhým rukávem, mikina, teplé
ponožky)
Doporučujeme vybavit osobní lékárničku
nejenom léky, které pravidelně užíváte, ale také analgetika a léky
na žaludeční a střevní potíže (Endiaron, Smecta, Hylac…).

CELNÍ A DEVIZOVÉ
PŘEDPISY

Při příjezdu do Maroka:
Dovoz valut není omezen, nicméně pokud by hodnota při výměně
přesahovala 10 tis EUR = cca 100 000 marockých dirhamů (MAD), tj.
cca 240 000 CZK, je třeba její výši nahlásit na celní správě při
vstupu do země. Dovoz marockých dirhamů je povolen jen do výše 2
000 MAD. Marocké orgány mají právo ověřit u přijíždějících turistů
jejich finanční zajištění pro pobyt v Maroku, což r. 2019 opětovně
potvrdily. Důkazem finančního zajištění turistického pobytu v
Maroku je hotovost, šeky nebo kreditní karty, popř. hotelový
voucher.
Marocké celní předpisy dovolují bezcelní dovoz oblečení a předmětů
osobní potřeby. Omezení se však vztahují především na tabák (max.
200g zpracovaného tabáku), alkohol
(1 láhev vína nebo 1 láhev jiných alkoholických nápojů) či parfémy
(1 balení parfému max. 150 ml, 1 balení toaletní vody max. 250 ml).
V případě léků musí druh a množství odpovídat předepsané osobní
spotřebě. V případě zvláštních druhů léků, které jsou např. v ČR na
předpis, je doporučováno mít potvrzení od lékaře (v anglickém či
francouzském jazyce).
Dovoz některých předmětů a látek je zcela zakázán – to se týká
především některých druhů zbraní a střeliva, omamných a
psychotropních látek, erotických hraček a předmětů či některých
druhů zvířat.
POZOR: Také dovoz dronů všech typů a
velikostí je podroben zvláštnímu povolení, které je prakticky
vydávané jen firmám za přesně určeným účelem a s časovým omezením a
je třeba před odjezdem jej vyřídit prostřednictvím ZÚ Maroka v
Praze. POZOR: Problémy při vstupu mohou mít
turisté, kteří s sebou vezou velmi kvalitní záznamová zařízení,
zejména videokamery. Pokud je marocké orgány budou považovat
za profesionální zařízení, mohou požadovat povolení k natáčení a
následně zařízení zadržet na letišti a vydat až při odletu
(doporučujeme proto vyžádat předchozí povolení na ZÚ Maroka v
Praze).

Při odjezdu z Maroka:
Vývoz valut,
jejichž hodnota by při výměně přesahovala 100.000 MAD, tj. cca 240
000 CZK, je třeba nahlásit na celní správě při výstupu ze země.
Vývoz dirhamů je povolen jen do výše 2000 MAD.
Při odjezdu, zejména námořní cestou, jsou kontroly zaměřeny zvláště
na držení a přepravu drog. Tresty odnětí svobody za držení i
sebemenšího množství takových látek jsou velmi přísné, nepodmíněné
a jsou spojeny s enormními finančními postihy (zabavení vozidla,
pokuty ve statisících korun aj.). ČR a Maroko dosud nemají sjednánu
smlouvu o výkonu trestu.
Zákaz platí pro vývoz fauny a flóry. Omezen je též vývoz
zkamenělin, ozdobných nerostů a polodrahokamů – bezcelně lze vyvézt
maximálně 10 ks. Vývoz meteoritů bez povolení je zakázán.
V případě vývozu zakoupených uměleckých předmětů vyšší hodnoty je
praktické mít u sebe doklad o zakoupení, obdobně drahých artisanátů
(koberce apod.)

DOPORUČENÍ PRO TURISTY –
DROZD

DROZD – Registrace občanů při cestách do
zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...