Mexiko – Kolébka Mayské civilizace

Speciální nabídka:
Nechcete si připlácet jednolůžkový pokoj? Zavolejte a najdeme Vám
dvojici do pokoje.
Minimální obsazenost:
12 osob
Informace o zájezdu:
Yucatán je ideální kombinací pro ty, co mají rádi sluníčko, plážový
život a zároveň si dny nicnedělání a relaxu chtějí zpestřit
návštěvou impozantních mayských památek, nejvýznamnějších v rámci
celé Střední Ameriky a Karibiku, či tajemných cenote – napůl
zaplavených krasových jeskyň, kde se nechá vykoupat mezi
krápníky.
Pokud chcete poznat mayskou kulturu, doporučujeme vydat se s námi
na okruh, během něhož můžete navštívit klenoty mayské kultury jako
Chichén Itzá, Uxmal, Tulum či Palenque.
Program zájezdu:

1. den – odlet

Sraz účastníků na letišti Václava Havla v Praze je v odletové hale
Terminálu 2 (mezi vchody E – F). Odbavení proběhne společně
(zavazadla si odbavíte až do Cancunu).

Přílet v podvečerních hodinách a transfer do města Valladolid, kde
se ubytujeme.

Odpočinek po náročném letu v hotelu.

2.den – Valladolid – Chichén Itzá – Mérida

Po snídani si projdeme město Valladolid a poté pojedeme asi hodinu
k mayskému nalezišti Chichén Itzá.

Valladolid se původně nazývalo Zaci a bylo důležitým náboženským
střediskem oblasti. V roce 1552 vybudovali františkáni na kamenech
mayských zřícenin první církevní stavby na celém Yucatánu – kostel
Iglesia de San Bernardino de Siena a přilehlý Ex-Convento de Sisal.
Obě stavby prošly nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byly za
dvěma bočními oltáři kostela odhaleny původní fresky.
Centrum Valladolidu tvoří hlavní náměstí neboli „zócalo“, které je
nejrušnější částí tohoto jinak poklidného města. Na náměstí se tyčí
katedrála s půvabným průčelím a také hotel El Mesón del Marqués
postavený v koloniálním stylu. Další významnou stavbou je radnice
Palacio Municipal, jejíž chodbu v prvním patře zdobí malby
ilustrující dějiny města.

Prohlídka největšího mayského naleziště Chichén Itzá. Prozatím je
zrekonstruováno jen 30 budov, zatímco stovky dalších jsou stále
skryté v džungli. Středu celého komplexu dominuje Kukulkanova
pyramida (mayské jméno pro boha Quetzalcoatla), také se jí říká El
Castillo. Stojí na vrcholku staršího chrámu a má čtyři schodiště s
celkem 365 schody, jejichž počet odpovídá počtu dní v kalendáři.
Poblíž El castillo je Tzompantli, terasa lemovaná lidskými lebkami
vytesanými do kamene. Po nezpevněné pěšině se z míčového hřiště
dostaneme k přírodní cenote de los Sacrificios do něhož se
svrhávaly oběti. V areálu se ještě podíváme na chrám válečníků
Templo de los Guerreros a Chrám jaguárů Templo de los Jaguares či
sedící sochy Chaac Moola (prostředník mezi člověkem a bohem).

Po prohlídce Chichén Itzá si zajedeme ještě k cenote Ik – Kil, kde
se můžete vykoupat.

Po prohlídce pojedeme asi hodinu a půl do města Mérida.

Večer příjezd do Méridy a odpočinek.

3.den – Mérida – Uxmal – Campeche

Po snídani si projdeme město Mérida a poté pojedeme asi hodinu k
mayskému nalezišti Uxmal.

Mérida byla vystavěna na místě, kde v minulosti stávalo rozlehlé
mayské sídliště. Méridu protíná pravoúhlá síť ulic, které obklopují
hlavní náměstí Plaza Grande, známé též jako Plaza Mayor. Radnice
zaujme především svou hodinovou věží z 20. let minulého století, na
níž se prolíná směsice slohů. Jižní stranu náměstí zdobí Casa de
Montejo – palác prvních španělských guvernérů, který vyniká
průčelím zachycujícím dva conquistadory v plné zbroji, jež stojí
triumfálně na hlavách mayských indiánů.

Naproti radnici stojí katedrála, která je nejstarší katedrálou na
americkém kontinentě. S její výstavbou se začalo na počátku 60. let
16. století a dokončena byla roku 1598. Vedle katedrály se nachází
Palacio de Gobierno z 19. století, kde nyní sídlí státní
správa.

Uxmal – v mayském jazyce to znamená ,,postaveno na třikrát“ a je to
jedna z nejzachovalejších ruin v tomto mexickém státě. Toto město
bylo jedno z nejdůležitějších náboženských středisek v regionu
Puuc, ve kterém se nachází různé mayské pozůstatky a odhaduje se,
že jeho vrcholné období bylo mezi VII. a X. stoletím n.l. Uxmal se
nachází asi 62 kilometrů od Méridy a jeho návštěva zpravidla zabere
několik hodin. Jelikož vždy trpěl nedostatkem vody, byly zde
vystavěny studny ,,chultun“ a uctíval se zde Bůh Deště ,,Chaac“,
kterého naleznete snad na každé stavbě a poznáte jej podle velkých
vyvalených očí, děsivě otevřené tlamy a nosu, který vypadá jako
sloní chobot anebo j ako věšák. Nejimpozantnější budova je tady
Kouzelníkova pyramida ,,La Pirámide del Adivino“ a je vysoká 35
metrů. Legenda vypráví, že čarodějčin syn ji postavil za jednu
jedinou noc. Také tam lze spatřit velké zadní nádvoří za
Kouzelníkovou pyramidou, které se nazývá ,,Cuadrángulo de las
Monjas“ se spoustou reliéfů Chaaka a se sedmdesáti čtyřmi
místnostmi a protože Španělům připomínal klášter, pojmenovali jej
Dům jeptišek. Nechybí ,,Juego de Pelota“, Hřiště na pelotu,
,,Palacio del Gobernador“, Palác vládce, ,,Casa de las Tortugas“,
Želví dům se svými želvími reliéfy a Velká Pyramida.

Po prohlídce pojedeme asi dvě a půl hodiny do města Campeche.

Odpoledne si prohlédneme pirátské město Campeche. Má zhruba 500 let
a sjednocuje jak moderní tak starobylé stavby. Jeho architektura je
jedinečná a díky tomu bylo Campeche v roce 1999 zapsáno na seznam
UNESCO. Město založil v roce 1540 Francisco de Montejo ,,El Mozo“.
Seznámíte se s opevněným městem stráženým ze svých kopců a pocítíte
zde pirátského a korzárského ducha. Má jedno z nejkrásnějších
nábřeží (malecón) v celém Mexiku, se svými četnými restauracemi,
kavárnami, diskotékami, hotely a karaoke, vším, co se noční zábavy
týče. Ubytování v Campeche.

4.den – Campeche – Palenque

Po snídani brzo ráno nás čeká 5 hodin cesty k mayskému nalezišti
Palenque.

Po příjedu si dáme oběd a prohlédneme nejslavnější mayské naleziště
Palenque, které se nach ází uprostřed hor a džungle. Palenque
znamená ve španělštině zastřešené místo, ovšem opravdové jméno je:
„Bakal-Ham“, což znamená ,,hodně vody“ výsledek mnoha řek, které
skrz Palenque protékají. Chrám Nápisů – jedná se o chrám na
stupňovité pyramidě umístěný na východním boku. Jmenuje se tak díky
třem kamenným deskám s hieroglyfickými zápisy, které se nacházejí
uvnitř chrámů. V interiéru chrámu sestupovalo dlážděné schodiště a
ve dvou úsecích vedlo k pohřební kryptě Pakala.

Soubor Křížů – skládá se z Chrámu Kříže, Chrámu Slunce a Chrámu
Listového Kříže. Jedná se o soubor chrámů stojících na stupňovitých
pyramidách, každá se svými reliéfy ve svém interiéru.
Ubytování v Palenque.

5.den – Palenque – Becan – laguna Bacalar

Po snídani brzo ráno nás čeká 5 hodin cesty k mayskému nalezišti
Becan.

Je typickým představitelem stylu Rio Bec, který je stylem pozdně
klasického období a je pro něj typická vertikální kompozice staveb,
„falešné“ chrámové věže, většinou dvě po stranách (zřejmě
inspirovány monumentálními chrámy v Tikalu a Miradoru). Dále je
typické pro tento stavební styl schodiště ve fasádě, které má
dekorativní charakter a je většinou nefunkční a posléze má většina
objektů zaoblené rohy. Chrámové věže jsou masivní plné stavby bez
vnitřních svatyň. Většinou je horní i spodní fasáda zdobena obdobně
jako v „puuckém“ stylu. Celé to má navodit honosnost a
monumentálnost, ale dodnes není přesně znám důvod tohoto stylu. V
této části jižního Yucatanu poblíž hranic s Guatemalou se nachází
více než 45 různých nalezišť ve stylu Rio Bec.

Po prohlídce dojezd k laguně Bacalar asi dvě hodiny, kde budeme
ubytováni.

Na jihu Mayské Riviéry, téměř u hranic s Belize se nachází laguna
Bacalar, často a zcela oprávněně nazývaná lagunou „sedmi barev“.
Hladina tohoto sladkovodního jezera se během dne zatřpytí mnoha
odstíny od světle zelené přes tyrkysovou až po temně modrou.

6. den – laguna Bacalar – Tulum – Cancun

Po snídani nás čekají asi tři hodiny jízdy k mayskému nalezišti
Tulum.

Starobylý mayský přístav Tulum, vystavěný na útesu mezi plážemi
Karibského moře a džunglí, je jedno z nejkouzelnějších míst
Yucatánu. Mayové jej založili kolem roku 433n.l. a uctívali zde
boha Kukulkána a nejdůležitější mayskou planetu, Venuši (Xux ek –
„hvězda včela“). Největšími dominantami korálového útesu jsou
„Hrad“ (El Castillo), který sloužil mimo jiné jako maják, Chrám
sestupujícího boha, Chrám Fresek s dochovalými malbami. Tulum je
vystavěný na břehu moře a kamenné schody z útesu vedou přímo na
pláž Boca Pela. Romantické útesy ale skrývají další malebné
plážičky s bílým pískem a korály. Můžete šnorchlovat, plavat a
užívat si naprosto klidné přírodní prostředí.

Po prohlídce pojedeme asi dvě hodiny do hotelu v Cancunu, kde
budeme ubytováni na 2 noci a vychutnáme si zasloužený
odpočinek.


7.den – volný den na pláži

8.den – volný den na pláži

Volné dopoledne na pláži. Do 12:00 musíme opustit pokoje, ale
nadále můžeme do odjezdu využívat služby a pláž hotelu.

Kolem 14 hodiny transfer na letiště.


9. den – přílet do Prahy

Cena zahrnuje:
zpáteční letenku v optimální knihovací třídě
Praha – Cancun – Praha v ekonomické třídě
letištní taxy
uvedená doprava (minibus, autobus) během okruhu
česky mluvícího průvodce
doprovod zkušeného místního průvodce
všechny uvedené aktivity v programu
strava dle programu
vstupné do památek dle programu
ubytování na 7 nocí se snídaní v hotelech 3*/4*
zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje:
stravování neuvedené v programu, nápoje
odbavené zavazadlo
spropitné průvodci a řidiči
Minimální počet účastníků:
Min. počet účastníků 10
Orientační časy letů:
Praha Paříž 07:10 09:00
Paříž Cancun 12:00 17:15
Cancun Paříž 19:30 11:05+1 (přílet druhý den)
Paříž Praha 17:55 19:35
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...