Namibie a Viktoriiny vodopády

Popis
Tento zájezd kombinuje řady úchvatných míst Namibie s návštěvou
jedné z největších atrakcí Afriky – Viktoriiných vodopádů na řece
Zambezi. Největší turistickou atrakcí Namibie je národní park
Etosha, jeden z nejúžasnějších parků divoké africké zvěře. Čeká zde
na vás skvělé safari včetně nočního pozorování zvířat u přírodních
napajedel. Další specialitou Namibie jsou písečné duny pouště
Namib, prehistorické malby původních obyvatel této části Afriky i
specifické pobřeží jižního Atlantiku. V Namibii můžete stále ještě
zažít Afriku tak, jak ji znáte z románů Wilbury Smithe.
Zájezd zahrnuje
letenka Praha – Windhoek – Viktoriiny vodopády – Praha vč.
zavazadla k odbavení, 12x nocleh v hotelu nebo lodge, 12x
snídaně, 1x večeře, doprava terénními auty nebo
mikrobusem, průvodce, Fakultativní výlety nejsou doprovázeny
českým průvodcem.
Zájezd nezahrnuje
vstupné do národních parků a uzavřených lokalit, vízum (cca 72
USD) – od 1.1.2020 se vydává po příletu na letišti ve Windhoek,
vízový poplatek je aktuálně 1 080 NAD, tj. 72 USD., Vízum do
oblasti Viktoriiných vodopádů (Zimbabwe, Zambie, Bostwana) se
vyřizuje na místě po příletu na letišti. Dle zvolené varianty stojí
buď 30 USD nebo 50 USD.
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna do 105 000 Kč(1875.000000
CZK), 1/1 pokoj – zde povinný při nedoobsazení(15990.000000
CZK), Projížďka po řece Zambezi(1200.000000 CZK), NP Chobe
(safari)(4500.000000 CZK)
Slevy
Na dotaz v CK.
Program
Den 1
Odlet z Prahy do Namibie. Let s přestupem (zpravidla Amsterdam nebo
Doha) trvá cca 16 – 18 hodin.Den 2
Dopoledne přílet do hlavního města Namibie , Windhoeku . Transfer
do hotelu. Odpoledne prohlídka města. Jedinečná meteoritická
fontána, která byla vytvořena z 33 meteoritů, nalezených u města
Gibeonu počátkem 20. století. Dominanta Windhoeku – Christuskurche,
nejstarší stavba Alte Feste a Inkoustový palác – dnešní sídlo
parlamentu. Nocleh ve Windhoeku .Den 3
Ráno odjezd na sever Namibie . Dopoledne zastávka na jednom z
největších tržišť Namibie – v Okahandja. Dále návštěva rezervace
Okonjima, která se specializuje na záchranu gepardů. Víte, že 40%
veškeré světové populace gepardů žije právě v Namibii? Odpoledne
přesun na sever přes oblast Okahandha, kde žijí kmeny původních
obyvatel – Hererů. Nocleh v okolí městečka Outjo.Den
4

Návštěva národního parku Etosha (v jazyce Sanů „Velké bílé místo“).
Safari v NP Etosha bude jedním z vrcholů této vaší namibijské
expedice. Do rezervace vjedeme na jejím jihozápadním okraji tzv.
Andersenovou branou. Safari v Etoshi je jedinečné, nádherné a jen
těžko srovnatelné se safari v jiných afrických zemích. Čeká na vás
pestrá paleta zástupců zvířecí říše u vodních napajedel – zebry,
žirafy, pakoně, hyeny, sloni, lvi, antilopy. Ale hlavně neskutečná
volnost pohybu – jen vy sami si rozhodnete, kam se pojedete
podívat. Vybírat si můžete z řady napajedel, mezi ta nejoblíbenější
(nejen turisty, ale především africkou zvěří) patří napajedlo
Okaukuejo s vysokou koncentrací zvěře. Možnost pozorování zvěře u
napajedla. Nocleh uprostřed národního parku v campu Halali, který
nabízí možnost nočního pozorování zvěře u napajedla v blízkosti
campu. V noci vás možná vzbudí řev lvů, za svítání budete moci
pozorovat stádo žiraf pasoucích se jen pár desítek metrů od vašeho
bungalovu…Den 5
Dopoledne pokračování safari a pozorování zvěře v národním parku
Etosha. Odpoledne pak přejezd do oblasti Kamanjabu. Návštěva
vesnice Himbů s proslulými himbskými krasavicemi v kožených
sukénkách a potřených směsí rudé hlinky a másla. Zastávka u Peet
Alberts Rock – místa prehistorických skalních kreseb kmene Sanů.
Nocleh v Kamanjabu.Den 6
Přejezd Hererským územím do oblasti Damaralandu a údolí
Twyfelfontein. Damaraland, pokrývající většinu této oblasti, je
pojmenována po lidu Damara, kteří tvoří většinu zdejší populace.
Velké prostory jedné z posledních afrických „neoficiálních“
divokých oblastí, kde žijí volně zebry, žirafy, antilopy, unikátní
pouštní sloni i černí nosorožci, zatím stále ještě zůstávají bez
omezujících plotů. Čekají zde na vás tisíce let staré skalní malby
a rytiny. Malby Sanů. Twyfelfonteinské malby (památka UNESCO)
vytvořili pradávní umělci (Křováci) sekáním do tvrdého povlaku,
který kryje místní pískovec. Za staletí se tato vrstva přelila i
přes samotné malby a chránila je tak před erozí. Většina z nich je
starší než 6.000 let, tedy vznikla zhruba v době kamenné. Vědci
identifikovali nejméně šest odlišných fází vzniku. Z motivů tu
najdeme často zvířata, zvířecí stopy a geometrické znaky, ale
kupodivu je tu jen poskrovnu lidských postav. Zastavíte se u
Zkamenělého lesa (Petrified Forest) – místě, kde se dochoval
miliony let staré stromy i podivuhodná endemická rostlina
Welwitshia Miralibis, které jsou svědkem afrického dávnověku.
Odpoledne, dle časových možností, se budete moci zúčastnit i
fakultativního výletu za pouštními slony. Nocleh v oblasti
Damarlandu v Twyfelfontein Country Lodge. Nadstandartní bufetová
večeře v restauraci lodge je zahrnuta v ceně zájezdu.Den
7

Dopoledne navštívíte ojedinělé geologické útvary v chráněné oblasti
Organ Pipes a také spatříte Burnt Mountain (Spálenou Horu), která
jakoby vzplane při dotyku s paprsky vycházejícího či zapadajícího
slunce. Odpoledne trasa zájezdu pokračuje kolem nejvyššího horského
masivu Namibie – Brandbergu. Brandberg ukrývá ve svých skalách
tisíce prehistorických maleb a rytin starých 2.000 let, z nich
nejznámější je White Lady (Bílá paní). Abyste spatřili namibijskou
„Bílou paní“ vydáte se pěšky úzkým skalnatým kaňonem společně s
místním africkým průvodcem do srdce Brandbergu (vycházka trvá cca 2
hodiny). Nocleh v Uis.Den 8
Dopoledne přejezd lokalitou Tsiseb k Atlantickému oceánu. Návštěva
mysu Cape Cross a tzv. Pobřeží koster (Skelton Coast). Na mysu Cape
Cross žije obrovská lachtaní kolonie. Skeleton Coast patří k
nejopuštěnějším místům na Zemi a také k nejchladnější části
Namibie. Odpoledne se pak poblíž Henties Bay přesvědčíte, že ještě
i dnes je Skeleton Coast stále věrné své pověsti. Vrak lodi Zeila
těsně u pobřeží o tom svědčí více než výmluvně. Odpoledne příjezd
do Swakopmundu. V typickém „německém“ koloniálním městečku si
prohlédnete historické centrum a budete moci ochutnat místní
kulinářské speciality – mořské plody, ryby či steak z antilopy.
Nocleh ve Swakopmundu.Den 9
Dopoledne vyrazíme do přístavního města Walwis Bay. Na jeho okraji
se nachází početná kolonie plameňáků a pelikánů. Dále nás čeká
cesta přes kaňony Kuiseb a Ghaub během níž překročíme i obratník
Kozoroha. Odpoledne dorazíme do Solitaire, jednoho z mála
obydlených míst uprostřed pouště Namib. Zde budete mít možnost
ochutnat speciality proslulé místní pekárny. Nocleh v oblasti
Sesriem (Waltevrede).Den 10
Ráno se vydáme do srdce pouště Namib. Čekají nás nekonečné pláně,
červené písečné duny a kamenné hory. Krajina je velmi rozmanitá: od
písečných dun přes travnatou poušť až po izolované horské hřebeny.
Vyskytují se zde velká stáda přímorožců, antilop skákavých, zeber,
dále zde také můžete spatřit třeba kudu, hyeny, šakaly či pštrosy.
Dopoledne dorazíme do oblasti Sossusvlei. Sossus Vlei je jedním z
nejznámějších míst Namíbie. Je to ohromná mělká pánev, ležící
uprostřed červených písečných dun, které se zvedají až 200 m nad
okolím. Zastavíme se i u jedné z nejvyšších dun světa – DUNE 45.
Sami si budete moci vyzkoušet, zda dokážete vystoupat až na její
vrchol. Terénními džípy pak přejedete do srdce pouště Namib – údolí
Sossuvlei. Mezi písečnými dunami pak můžete podniknout pěší výlet
do Dead Vlei (Mrtvého údolí), rozpraskaná pánev se zbytky mrtvých
stromů. Je to nejfotogeničtější místo Namibie. Odpoledne přejezd
zpět do centrální části Namibie. Nocleh poblíž města Rehoboth u
jezera Oanda.Den 11
Dopoledne přejezd zpět do Windhoeku. Odpoledne odlet z Windhoeku do
Victoria Falls v Zimbabwe. Transfer do hotelu a
ubytování.Den 12
Během dne návštěva Viktoriiných vodopádů. Viktoriiny vodopády jsou
největší vodopády na světě. Jejich šíře je 1,7 km a výška 108
metrů! Dopoledne prohlídka vodopádů z řady míst a vyhlídek na
zimbabwské straně. Zájemci mohou přejít i most (hranici) mezi
Zimbabwe a Zambií a prohlédnout si vodopády i na straně Zambie. V
podvečer fakultativní vyjížďka lodí po řece Zambezi (včetně lehkého
občerstvení a nápojů).Den 13
V tento den si můžete vybrat některý z fakultativních výletů nebo
adrenalinových aktivit: Národní park Chobe, Botswana – celodenní
výlet do národního parku, který je znám četných výskytem africké
zvěře. Z další nabídky: Sloní safari (safari na slonech), procházka
se lvy, rafting na Zambezi, let nad vodopády a řada dalších
aktivit.Den 14
Odlet z Victoria Falls zpět do Evropy.Den 15
Přílet do Prahy v průběhu dne.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...