Nejkrásnější Istanbul

Počet dní
Nejkrásnější Istanbul
Popis
Unikátní město světa, leží na dvou kontinentech a Bosporu.
Romantická brána orientu s chrámem Boží moudrosti, Modrou mešitou,
Topkapi palácem, Galatskou věží, s byzantskými mozaikami v chrámu
Chora, Konstantinovým sloupem, cisternou Jerabatan, nepřeberným
množstvím překrásných mešit, ale i nejvyšším tureckým mrakodrapem
Sapphire a tajemnými tanci dervišů
1. den
odlet z Prahy (v ranních hodinách), po příletu do Istanbulu přejezd
na hotel, následně nasátí atmosféry orientu na Velkém bazaru, u
mešity sultána Sulejmana I., jednoho z nejdůležitějších osmanských
panovníků a Beyazitova náměstí s mešitou stejného jména. V podvečer
fakultativně večeře nebo individuální procházka čtvrtí Laleli.
2. den
Po snídani pěší procházka po bývalé Císařské cestě Mese – ze čtvrti
Laleli až k milníku Milion, s prohlídkou Kapitolu, Theodosiusova
fóra, Konstantino va sloupu, Hippodromu. Modré mešity. Individuální
prohlídka chrámu Hagia Sopfia, Cisterny Jerabatan či Topkapi
paláce.V odpoledních hodinách návštěva Egyptského bazaru a jeho
úchvatného trhu vůkol, s ochutnávkou sladkostí, kávy či pravého
tureckého čaje. V podvečerních hodinách fakultativní projížďka lodí
po Zlatém rohu a Bosporu, poté návrat na hotel.
3. den
V dopoledních hodinách prohlídka čtvrti Eyüp s mešitou a hrobem
Eyüpa Ensariho, prorokova praporečníka, který zde v 7. století padl
při obléhání Konstantinopole. Poté se vydáme přes nejstarší
Istambulský hřbitov s hroby osmanských sultánů, vezírů i
intelektuálů do kavárny, kde psával svá díla francouzský spisovatel
Pierre Loti kochaje se překrásným výhledem na Zlatý roh. Následně
fakultativní prohlídka muzea v Choře s nejkrásnějšími mozai kami a
freskami byzantské malby 14. století. Po cestě nemineme historické
hradby obklopující někdejší hlavní město Východořímské říše
Konstantinopol vybudované římským císařem Konstantinem I. Velikým.V
odpoledních hodinách prohlídka čtvrti Galata s druhou nejstarší
podzemní dráhou na světě, historickou tramvají, nejznámější ulicí v
Istanbulu Istiklal, Galatskou věží, muzeum Dervišů a hotelu, kde
Agatha Christie napsala nejznámější detektivní román Vražda v
Orient Expresu.V podvečer fakultativní návštěva nejvyššího
mrakodrapu v Istanbulu , který mimo úchvatných výhledů na celé
město, Bospor a Černé moře vám nabídne i stimulovaný let
helikoptérou.
4. den
Po snídani volný čas na poslední poznávání nebo nákupy. V
dopoledních hodinách přejezd na letiště k odletu zpět do Prahy.
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Istanbul – Praha, 3x ubytování v hotelu
se snídaní, služby česky mluvícího průvodce, transfer z letiště na
ubytování a zpět, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna
zájezdu (40,- Kč/os./den), možnost připojištění COVID (44,-
Kč/os./den), služby nad rámec programu, spropitné
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...