Nejkrásnější místa Skotska, ostrova Skye

Popis
Vydejte se s námi poznat rozmanitou skotskou krajinu, jež nemá v
Británii obdoby. Travnaté kopce oblasti Borders, odlehlá horská
údolí, třpytící se jezera, historická města a romantické hrady,
vypínající se na ostrovech nebo u jezer. Samozřejmě ochutnáme i
pravou skotskou whisky, budeme pátrat po lochnesské příšeře,
obdivovat folklór země, skotskou muziku a úchvatný ostrov Skye,
známý divokou scenérií, útesem Kilt Rock – to je Skotsko!
Zájezd zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Edinburgh – Praha, 7x ubytování v hotelu
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x snídani, dopravu minibusem
(příp. autokarem) po Skotsku, průvodce
Výlety
pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000
Kč(620.000000 CZK), 1/1 pokoj v termínu 227-01 2.7.-9.7. – povinný
při nedoobsazení, velmi omezený počet, nutno ověřit předem
dostupnost v CK(9450.000000 CZK), 1/1 pokoj v termínu 227-02
11.8.-18.8. – povinný při nedoobsazení, velmi omezený počet, nutno
ověřit předem dostupnost v CK(11950.000000 CZK), Edinburgh castle
cca 18 GBP – platba na místě dle aktuální výše – nutná rezervace v
CK min. měsíc před odjezdem, Rosslynská kaple cca 10 GBP – platba
na místě dle aktuální výše – nutná rezervace v CK min. měsíc před
odjezdem, Hrad Stirling cca 17 GBP – platba na místě dle aktuální
výše – nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, Blair castle
cca 16 GBP – platba na místě dle aktuální výše – nutná rezervace v
CK min. měsíc před odjezdem, Skye – hrad Dunvegan cca 15 GBP –
platba na místě dle aktuální výše – nutná rezervace v CK min. měsíc
před odjezdem
Program
Den 1
Odlet s průvodcem z Prahy do EDINBURGHU, transfer na ubytování do
hotelu. Odpoledne pěší prohlídka města s průvodcem. Procházka po
Royal Mile, Princess Street, návštěva impozantního hradu Edinburgh
Castle s korunovačními klenoty, možnost nákupů nebo výstup na
vyhlídkový bod Calton Hill.Den 2
Nejnavštěvovanější skotské město EDINBURGH , prohlídka královské
jachty Britannia, návštěva skotského parlamentu nebo osobní volno.
Den zakončíme návštěvou Rosslynské kaple (známé z filmu Šifra
mistra Leonarda). Zastávka u strhujících mostů Firth of Forth
Bridges.Den 3
Ráno zastávka u jediného rotačního lodního výtahu tohoto typu na
světě FALKIRK WHEEL, nacházejícího se nedaleko města Falkirk.
Návštěva královského hradu STIRLING, který se tyčí vysoko na skále
a po staletí vévodil skotským dějinám, z historického hlediska
patří k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku. Přesuneme se na
druhou stranu Stirlingu k Wallace Monument, rozhledna s expozicí o
skotské historii i současnosti. Přejezd do kraje Fife, procházka po
nejstarším univerzitním městě Skotska ST. ANDREWS , které je
považováno za „domov golfu“ a na zdejší univerzitě studoval i princ
William.Den 4
Budeme projíždět typicky skotskou krajinou územím Highlands, cestou
navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu BLAIR ATHOLL, prohlídka
zámku Blair Castle a přilehlých zahrad, sídlo rodu Murray, vévodů z
Athollu. Exkurze s ochutnávkou v jedné z proslulých palíren whisky.
Přes pohoří Grampian Mountains a kolem několika jezer přijedeme k
vyhlídce na údolí GREAT GLEN u vesnice Spean Bridge a dále k
nejfotografovanějšímu hradu Skotska EILEAN DONAN, krátká zastávka,
odjezd na ubytování na ostrov Skye.Den 5
Celodenní výlet po legendami opředeném ostrově SKYE, bez něhož si
návštěvu Skotska nelze představit. Navštívíme nejstarší rodové
sídlo Skotska hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy Flag.
Přejezd po pobřeží poloostrova Trotternish, zastávka u KILT ROCK,
útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Skalní
jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. Hlavní město ostrova,
atraktivní rybářský přístav PORTREE s malebnou řadou barevných domů
na pobřeží. Večer návrat na ubytování.Den 6
Nejznámější jezero Skotska LOCH NESS, zastavíme v malebném městečku
FORT AUGUSTUS, fakultativně výlet lodí po jezeře Loch Ness,
prohlídka zdymadel Kaledonského kanálu. Milovníky přírody nadchne
Skotská vysočina. Údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie Ben
Nevis (1 344 m n.m. ), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze
střediska Nevis Range. Přejezd ke známému skotskému železničnímu
viaduktu GLENFINNAN VIADUCT, který je dokonce vyobrazen na skotské
desetilibrovce, lehký pěší výstup. Jedno z nejkrásnějších údolí
Skotska GLEN COE, při dobrém počasí procházka v nádherné přírodě.
Ubytování v okolí.Den 7
Návštěva zahrad ARDKINGLASS, ve kterých rostou jedny z největších
stromů v celé Velké Británii. Přejezd do vesničky LUSS, která patří
k nejhezčím vesnicím v Lowlands, neobyčejně pitoreskními domky na
břehu jezera Loch Lomond v Národním parku Trossachs. Odpoledne
město GLASGOW , návštěva botanické zahrady, procházka po areálu
univerzity. Budeme mít i možnost přejezdu metrem s nejmenším
průměrem tunelu na světě ke stadionu FC Glasgow Rangers. Ve
večerních hodinách odjezd na ubytování.Den 8
Transfer na letiště dle letového řádu, odlet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...