Nejkrásnější Místa Skotska

Anotace
Vydejte se s námi poznat rozmanitou krajinu Skotské vysočiny,
travnaté kopce oblasti Borders, strhující scenérie Highlands,
odlehlá horská údolí, jezera, vřesoviště, historická města a
romantické hrady vypínající se na ostrovech nebo u jezer. Ochutnáte
i pravou skotskou whisky, budete pátrat po lochnesské příšeře,
obdivovat folklór země a úchvatný ostrov Skye, divoké scenérie,
útes Kilt Rock – to vše je Skotsko. Vydejte se s námi na oblíbený a
úspěšný poznávací zájezd Skotsko letecky.

Poznávací zájezd do Skotska letecky – nejkrásnější místa provází
Ing. Jana Křížová.

Edinburgh – Falkirk Wheel – Stirling – St. Andrews – Blair
Athol – Eilean Donan – ostrov Skye: hrad Dunvegan – Kilt Rock – Old
Man of Storr – Portree – Loch Ness – Fort Augustus – Glen Nevis –
Glenfinnan Viaduct – Glen Coe – Luss – Loch Lomond –
Glasgow

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy do EDINBURGHU, transfer
na ubytování do hotelu. Odpoledne pěší prohlídka města s průvodcem.
Procházka po Royal Mile, Princess Street, návštěva impozantního
hradu Edinburgh Castle s
korunovačními klenoty, možnost nákupů nebo výstup na vyhlídkový bod
Calton Hill.

2. den zájezdu
Pokračujeme prohlídkou nejnavštěvovanějšího skotského města
EDINBURGH, prohlídka královské jachty
Britannia
, návštěva skotského parlamentu nebo osobní
volno. Den zakončíme návštěvou Rosslynské kaple
(známé z filmu Šifra mistra Leonarda). Zastávka u strhujících mostů
Firth of Forth Bridges.

3. den zájezdu
Ráno zastávka u jediného rotačního lodního výtahu tohoto typu na
světě FALKIRK WHEEL, nacházejícího se nedaleko
města Falkirk. Návštěva královského hradu
STIRLING, který se tyčí vysoko na skále a po
staletí vévodil skotským dějinám, z historického hlediska patří k
nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku. Přesuneme se na druhou stranu
Stirlingu k Wallace Monument, rozhledna s expozicí
o skotské historii i současnosti. Přejezd do kraje
Fife
, procházka po nejstarším univerzitním městě Skotska
ST. ANDREWS, které je považováno
za „domov golfu“ a na zdejší univerzitě studoval i princ
William.

4. den zájezdu
Budeme projíždět typicky skotskou krajinou územím Highlands, cestou
navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu BLAIR
ATHOLL
, prohlídka zámku Blair Castle a
přilehlých zahrad, sídlo rodu Murray, vévodů z Athollu. Exkurze s
ochutnávkou v jedné z proslulých palíren whisky.
Přes pohoří Grampian Mountains a kolem několika
jezer přijedeme k vyhlídce na údolí GREAT GLEN u
vesnice Spean Bridge a dále k nejfotografovanějšímu hradu Skotska
EILEAN DONAN, krátká zastávka, odjezd na
ubytování na ostrov Skye.

5. den zájezdu
Celodenní výlet po legendami opředeném ostrově
SKYE
, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit.
Navštívíme nejstarší rodové sídlo Skotska hrad
DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy Flag.
Přejezd po pobřeží poloostrova
Trotternish, zastávka u KILT
ROCK
, útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch
Mealt. Skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší
výstup. Hlavní město ostrova, atraktivní rybářský přístav
PORTREE s malebnou řadou barevných domů na
pobřeží. Večer návrat na ubytování.

6. den zájezdu
Nejznámější jezero Skotska LOCH NESS, zastavíme v
malebném městečku FORT AUGUSTUS, fakultativně
výlet lodí po jezeře Loch Ness, prohlídka zdymadel
Kaledonského kanálu
. Milovníky přírody nadchne Skotská
vysočina. Údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou
Británie Ben Nevis (1 344 m n.m. ), možnost
fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range. Přejezd ke
známému skotskému železničnímu viaduktu GLENFINNAN
VIADUCT
, který je dokonce vyobrazen na skotské
desetilibrovce, lehký pěší výstup. Jedno z nejkrásnějších údolí
Skotska GLEN COE, při dobrém počasí procházka v
nádherné přírodě. Ubytování v okolí.

7. den zájezdu
Návštěva zahrad ARDKINGLASS, ve kterých rostou
jedny z největších stromů v celé Velké Británii. Přejezd do
vesničky LUSS, která patří k nejhezčím vesnicím v
Lowlands, neobyčejně pitoreskními domky na břehu jezera
Loch Lomond
v Národním parku Trossachs. Odpoledne město
GLASGOW, návštěva botanické zahrady, procházka po
areálu univerzity. Budeme mít i možnost přejezdu metrem s nejmenším
průměrem tunelu na světě ke stadionu FC Glasgow Rangers. Ve
večerních hodinách odjezd na ubytování.

8. den zájezdu
Transfer na letiště dle let. řádu, odlet do Prahy.

Poznámka: V závislosti na změně letového řádu
může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen
počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,-
Kč/os.

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha – Edinburgh – Praha,
 • letištní taxy,
 • 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x snídani,
 • dopravu minibusem (autokarem) po Skotsku,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné, fakult. služby, lodní výlety, lanovky a vše ostatní,
  co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk.pokoj 9450 Kč v termínu 2.7.-9.7. (povinné při
  nedoobsazení), na ověření
 • 1lůžk.pokoj 11950 Kč v termínu 11.8.-18.8. (povinné při
  nedoobsazení), na ověření
 • Edinburgh castle cca 18 GBP – platba na místě dle aktuální výše
  – nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem,
 • Rosslynská kaple cca 10 GBP – platba na místě dle aktuální výše
  – nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem,
 • Hrad Stirling cca 17 GBP – platba na místě dle aktuální výše –
  nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem,
 • Blair castle cca 16 GBP – platba na místě dle aktuální výše –
  nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem,
 • Skye – hrad Dunvegan cca 15 GBP – platba na místě dle aktuální
  výše – nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem,
 • komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 570
  Kč,

  Poznámka: V závislosti na změně letového řádu
  může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen
  počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,-
  Kč/os.

Nástupní místa
02.07. – 09.07. Odjezd L1
11.08. – 18.08. Odjezd L1
Podnadpis
OSTROV SKYE A KOUZLO SKOTSKÉ VYSOČINY
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKO 2023 – LETECKY
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel
Ikony pro web
oblíbené
Na co se můžete těšit
Strhující přírodní scenérie Highlands
Divoké scenérie ostrova Skye
Železniční most Glenfinnan Viaduct
Edinburgh a královská jachta Britannia
Doprava
Letecky Praha – Edinburgh – Praha. Po Skotsku se budeme pohybovat
místním minibusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena
z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A
NÁPOJŮ z roku 2020
– pivo – od £3,00
– toastový chléb – od £1,00
– voda 1,5L – od £1,00
– máslo – £1,00
– těstoviny £1,50 + omáčka na těstoviny od £1,00
– mléko 1L – od £1,00
– smetana – od £0,60
– vajíčka 12ks – £2,30
– coca-cola 2L – od £1,50
– víno 1L – od £4,50
– brokolice, cibule 1kg –
od £0,50
– brambory 1kg – od £0,90
nebo hranolky od £0,70
– čaj – od £0,90
– káva Costa Coffee – od
£3
– kuřecí řízky 500g – od £3
– celé kuře – od £5
– mleté maso – od £2,80
– losos kousek – od £2,50
– šunky, salámy a párky –
od £1
– čedar 350g – od £2
– krabička cigaret – od £6

ORIENTAČNÍ
CENY VSTUPŮ z roku 2020

– Edinburgh – Edinburgh Castle £19,50; senioři 60+ £16,00; děti ve
věku 5-15 let £11,50
– Edinburgh – Jachta Britannia £17,00; senioři 60+
a studenti £15,00; děti ve věku 5-17 let £8,75;
děti do 5 let vstup zdarma
– Roslin – Rosslynská kaple £9; senioři 60+,
studenti £7,00; děti do 17 let vstup zdarma
– Falkirk
Wheel £13,50; senioři 60+ a studenti £11,50; děti ve věku 5-15 let
£7,50; děti do 5 let vstup zdarma
– Stirling – Stirling Castle – £17,50; senioři 60+ £14; děti věku
5-15 let £10,50
– Stirling – Wallace Monument £10,75; senioři 60+
a studenti £8,75; děti do 16 let £6,75
– Fife – Hrad St. Andrews £9,00; děti ve věku 5-15 let £ 5,40;
děti do 5 let vstup zdarma
– Blair
castle (+zahrady) £14,00; senioři 60+ a studenti £11,75; děti ve
věku 5-16 let £8,50
– Blair castle
(pouze zahrady) £7,70; děti ve věku 5-16 let £3,50
– Edradour Distillery (pouze ochutnávka) £10,00
– Edradour Distillery (ochutnávka + prohlídka palírny) £25,00
– Dornie – Eilean Donan Castle – £10,00; senioři
60+ 9,00; děti od 5 let £6,00

Skye – Dunvegan Castle vč. zahrad – £14,00; senioři 60+ £11,00;
děti ve věku 5-15 let £9,00
– Skye –
laguna s tuleni – £10,00; senioři 60+ £8,50; děti od 5 let £7,00;
děti do 5 let vstup zdarma
– Skotská
vysočina – Ben Nevis – lanovka £15,00

Loch Ness plavba z Fort Augustus £15,00; děti ve věku 4-15 let
£9,00-
– Urquhart Castle £9,60; senioři
60+ £7,70; děti ve věku 5-15 let £5,80

vlak Glenfinnan do Fort William od £7,10

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není
vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že
nebudete vpuštění dovnitř.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Celková orientační částka na vstupy je cca 180 GBP, není podmínkou
všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.
Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky,
trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud
není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
Libra (GPB, značení £)
Pozor!!! Nové 5librové bankovky, staré
přestaly platit v březnu 2017
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/GBP-britska-libra/

Skotsko má pravomoc vydávat své vlastní Libry (podobný
princip, jako u členských států Eurozóny). Ty mají naprosto
stejnou hodnotu, jako libry britské, nicméně s nimi obvykle
zaplatíte pouze na území Skotska (platí zde samozřejmě též
britské libry). Pokud vám tak nějaké skotské libry zůstanou a
víte, že se sem již nevydáte, doporučujeme je vyměnit opět na libry
britské či na jinou světovou měnu.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Občan ČR může
cestovat do Velké Británie na základě platného cestovního pasu nebo
občanského průkazu.

Občan ČR musí od 1.10.2021 cestovat do Velké
Británie pouze s platným cestovním pasem. Občanský průkaz již není
uznáván.
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na
území Velké Británie.
Nedoporučuje cestovat na občanský
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po
dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí.
Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v
elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie
mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN
Velká Británie má časové pásmo GTM
+0, proto je zde o hodinu méně než v České republice.
Doplňující info k zájezdu
UPOZORNĚNÍ

V průběhu pobytu na území
VB je zakázáno mít u sebe jakýkoliv nůž i tzv. kapesní rybičku,
nůžky – místní police je v tomto ohledu zcela nekompromisní.
Stejně tak není možné s sebou dovážet nebo používat pepřové
spreje.
Dále upozorňujeme klienty, že v případě vzniku škody na majetku
hotelu. Bude hotel vyžadovat úhradu za způsobenou škodu na recepci
hotelu. CK Redok Travel nenese za tyto náklady způsobené klientem
odpovědnost.


ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí ve Velké Británii je 220/240 V, 50 Hz. Zástrčky mají
tři obdélníkové kolíčky. Turisté si musí koupit adaptér, nejlépe
ještě před odjezdem.
Ve většině hotelů najdete evropské zásuvky se 2 otvory (např. pro
holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů,…).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas
nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo
konzulátem.

Velvyslanectví ČR v Londýně – Embassy of
the Czech Republic

26 Kensington Palace Gardens, London
Telefon hlasový strom: +4420/72431115
Fax KO: +44 20 7243 7926, ÚPO: +44 20 7727 5728
Nouzová linka: +44/77 6968 2442
E-mail: london@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: consulate.london@embassy.mzv.cz, vízové:
visa.london@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – čtvrtek 08.30 – 17.15, pátek 08.30
– 16.00
Úřední hodiny pro veřejnost: *konzulární úsek pondělí – pátek 09.00
– 13.00, pondělí – čtvrtek 14.00 – 16.00
* pouze po předchozím sjednaní schůzky

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tel.
předvolba: +44
Požární služba, policie, ambulance, pobřežní služba: 999
Nouzové situace: 112

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace
občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Občané ČR mohou bezcelně dovážet zboží nakoupené a zdaněné v jiné
zemi EU. V případě dovozu alkoholu nebo tabáku musí občan ČR
prokázat, že zboží bude sloužit k jeho vlastnímu užití a že je jím
dopravováno. Pod pojmem „vlastní užití“ je zahrnuta vlastní
spotřeba a dary.
Celní úředník zjišťuje, zda se nejedná o obchodní dovoz zejména v
případech, kdy je dováženo více než 800 kusů cigaret, 200 kusů
doutníků, 400 kusů doutníčků, 1 kg tabáku, 110 litrů piva, 90 litrů
vína, 10 litrů lihovin, 20 litrů meziproduktů.
Od 15. června 2007 občan ČR vstupující do Velké Británie ze zemí
mimo EU nebo z Velké Británie do těchto zemí vystupující bude muset
písemně oznámit celnímu úřadu na předepsaném formuláři dovoz a
vývoz platidel, mincí bankovních směnek a šeků jakéhokoliv druhu
včetně cestovních šeků) v hodnotě 10 000 euro a více, nebo
ekvivalentu této částky v jiné měně.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...