Norsko – krásy jihozápadních fjordů – letecky

Popis
LYSEFJORD • PREIKESTOLEN • STAVANGER • BERGEN • TVINDEFOSS •
SOGNERFJORD • JOSTEDALSBREEN • DALSNIBBA • GEIRANGER • ORLÍ STEZKA
• CESTA TROLŮ • ROMSDALNEN • GUDBRANDSDALEN • LILLEHAMMER • OSLO
Podrobný a atraktivní poznávací zájezd do nejkrásnějších částí
Norska. Navštívíme oblast bílých městeček jižního pobřeží,
Stavanger – vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou
ikonu krásný Lysefjord s atraktivní vyhlídkou Preikestolen. Vyjdeme
k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, shlédneme nádherné
přírodní scenérie největšího norského fjordu Sognefjord.
Prohlédneme si Bergen s unikátními hanzovními domy, čtvrť Bryggen,
vyjedeme na vyhlídku Fløyen. V druhé části zájezdu nás čekají
monumentální soutěsky, městečka, fjordy, vodopády a legendární
„Zlatá cesta severu“ vč. vyhlášeného Geirangerfjordu, Dalsnibby,
Orlí stezky nebo cesty Trollů.
Ubytovaní
Hotely/hostely/turistické norské hotely – 2 a 4lůžk. pokoje vč.
snídaní a ložního prádla.
Cena zahrnuje
• let. dopravu Praha – Stavanger a Oslo – Praha vč. let. tax, •
transfer z letiště, • dopravu lux. klim. busem v Norsku, • trajekt
Stavanger – Bergen, • vnitrostátní trajekty, • 7x ubytování – 4x
dvoulůžkové pokoje v hotelu, 3x 4lůžkové pokoje nebo chatky, • 7x
bohatou snídani převážně bufetovou formou, • 1x večeři v hotelu, •
ložní prádlo, • průvodce CK, • z důvodu změn v letových řádech může
ve výjimečných případech dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V
tomto případě bude zabezpečen svoz z/na letiště.
Cena nezahrnuje
• 2lůžkový pokoj hostel, chatky / 3 noci 1.700 Kč
• 6x večeře (min. 10 os.) 4.400Kč • vstupné,
fakultativní služby, • vyhlídkovou plavbu Geirangerfjord, • v
závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém
případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný
příplatek 650 Kč/os. • komplexní pojištění ERV
včetně léčebných výloh a storna 30.000 Kč 590 Kč
komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna 50.000 Kč
890 Kč • připojištění Extra k základnímu balíčku
pro rizika spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč
připojištění Extra+ k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID
19 Evropa včetně osobní karantény 540 Kč
Předpokládaná částka na vstupy cca 1 200 NOK.
1. den
Odlet z Prahy do norského Stavangeru, transfer na
ubytování.
2. den
Poznávání krásy Lysefjordu. Supermoderním
podmořským tunelem Ryfast odjedeme ze Stavangeru
na středně náročný výšlap k legendární skalní vyhlídkové plošině
Preikestolen – Pulpit rock (Kazatelna). Strmé
stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do
fjordu ležícího pod ním. Odpoledne nás čeká prohlídka zachovalého
historického centra města Stavanger s pitoreskními
bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem.
Večer návrat do hotelu.
3. den
Stavanger, ranní nalodění na
trajekt
podél členitého západního pobřeží Norska. Po
poledni vylodění ve městě a přístavu Bergen.
Ubytování v hostelu na okraji města. Odpoledne možnost
pěšího výstupu na horu Ulriken (643 m). Odměnou je
fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy.
4. den
V Bergenu si prohlédneme historické centrum
zapsané na Seznam UNESCO, vychutnáme si neopakovatelnou atmosféru
trhu, budeme obdivovat unikátní hanzovní domy Bryggen, středověké
kostely, projdeme se starou čtvrtí dřevěných domů Gamle Bergen a
také mít možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fløyen, ze které je
vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva
známého akvária. Večer ubytování v hostelu v okolí Vossu.
5. den
Zastávka u kaskádovitého vodopádu Tvindefoss.
Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu
Sognefjordu (délka 200 km), toto legendární údolí
plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand
Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě
Jostedalsbreen, resp. k jeho nádhernému
ledovcovému splazu Brigsdalsbreen. Večer ubytování
v hostelu.
6. den
Zlatá cesta severu – Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou
vyhlídkou Dalsnibba (1 440 m n. m.) s úchvatnými
pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou
krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou Sedm sester,
Nápadník a Naděje. Dále na nás bude čekat městečko Geiranger,
ležící v romantických scenériích Geirangerfjordu
(UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě.
Pokračujeme Orlí stezkou, překonáme Nordalsfjord a
vyjedeme věhlasnou Cestou Trollů – Trollstigveien,
která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází
překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do kempu v
oblasti Andalsnes.
7. den
Zastávka u pověstné převislé Stěny Trollů.
Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do
monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným
údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský
Lillehammer, ležící u největšího norského jezera
Mjösa. K večeru příjezd do Osla, večerní prohlídka města, ubytování
v hotelu, případně večeře.
8. den
Dokončení prohlídky Osla – světoznámá budova
radnice, budova Opery, Vigeland park. Transfer na letiště v Oslu a
odlet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...