Norsko – Zlatá cesta severu

Anotace
Norsko, nejkrásnější severská země. Snad každý, kdo se vypraví do
tohoto koutu severní Evropy, je doslova očarován krásou kolem sebe
– nezapomenutelné hory, divoké řeky, hluboké fjordy, vyhlídky a
severská architektura. Navštívíme střední část země, která se může
pochlubit těmi nejkrásnějšími scenériemi, které budeme jinde hledat
jen marně. Užijte si dovolenou v Norsku, v srdci norské
přírody.

Svinesund – Oslo – Gjovik – Lillehammer – údolí
Gudbrandsdalen – Dombas – soutěska Romsdalen – stěna Trollů – cesta
Trollů – Orlí stezka – Geirangerfjord – Dalsnibba – Jostedalsbreen
– Brigsdalsbreen – Sognefjord – vodopády Tvindefoss – Voss – Bergen
– vyhlídka Fløyen – Geilo – Holmenkollen

Program zájezdu
1. den zájezdu:
Dle letového
řádu odlet z Prahy do OSLA, transfer do hotelu, ubytování s
autobusovou skupinou v Oslu.

2. den zájezdu:
Po snídani
odjíždíme do GJOVIKU – Hala Fjellhalen, Gjovik
Kirke. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER, ležící u
největšího norského jezera Mjösa a „srdce Norska“ mohutné údolí
Gudbrandsdalen. Prohlídka skanzenu
Maihaugen a míst připomínajících zimní olympijské
hry v roce 1994. Dojedeme do Z DOMBASU
a pojedeme podél divoké řeky Rauma do
monumentální soutěsky Romsdalen, na úpatí nejvyšší převislé skalní
stěny v Evropě. Večer ubytování v kempu, večeře.

3. den zájezdu:
„ZLATÁ CESTA SEVERU“ – divoké
údolí Romsdalen, které lemují strmé rozeklané vrcholky a vodopády.
Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ
Trollveggen. Výjezd věhlasnou CESTOU TROLLŮ
Trollstigveien, která serpentinami v délce 11 km překonává výškový
rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Překonáme
Storfjord a ORLÍ STEZKOU
dojedeme do městečka GEIRANGER, ležícího v
romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO).
Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Výjetd na
horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA
(1.440 m n.m.) s úchvatnými pohledy na Geirangerfjord, jehož strmé
stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů, z nichž
nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Večer
ubytování v hotelu, následně večeře pro všechny v ceně.
4. den zájezdu:

Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v
Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému
ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN. Projedeme
nádhernými severskými scenériemi k rameni nejdelšího norského
fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární
údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému
Grand Canyonu. Zastávka u kaskádovitého vodopádu
TVINDEFOSS a odjezd na ubytování v hostelu,
případná večeře.

5. den zájezdu:

Druhé největší město Norska BERGEN
– prohlídka historického centra (UNESCO), neopakovatelná atmosféra
trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) –
středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen.
Zájemci mohou vyjet lanovkou na vyhlídku
Fløyen, ze které je vidět centrum města jako na
dlani (na vyhlídku je možné vystoupat i pěšky) nebo návštívit známé
akvárium. Návrat na nocleh do hostelu, případná večeře.

6. den
zájezdu:

Po snídani pokračujeme podél impozantních vodopádů
VORINGFOSSEN na největší evropskou náhorní plošinu
Hardangervidda. Cestou zastávka ve středisku
zimních sportů GEILO. Po zbytek dne se budeme
věnovat prohlídce OSLA: Vigelandův
park
(více než 200 soch G. Vigelanda),
výjezd do dějiště zimní olympiády HOLMENKOLLEN
zastávka u nově postaveného skokanského můstku s překrásným
panoramatickým výhledem na Oslo. Ubytování v hotelu v Oslu,
případná večeře.

7. den zájezdu:
Pokud nedojde ke změně letového
řádku, dopoledne prohlídka Osla, po poledni transfer na letiště a
odlet do Prahy.

Pozn.: V závislosti na změně letového řádu může být
zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude účtován
povinný příplatek 650 Kč / os za přidaný nocleh se
snídaní.


Tento zájezd nabízíme i autobusovou dopravou
Norsko-zlatá cesta severu – autobusovou
dopravou

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu do Osla a zpět vč. let. tax,
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu lux. klim. busem v Norsku,
 • vnitrostátní trajekty,
 • 6x ubytování – 3x dvoulůžkové pokoje v hotelu, 3x 4lůžkové
  pokoje nebo chatky,
 • 6x snídani převážně bufetovou formou,
 • 1x večeře 3. den, ložní prádlo,
 • průvodce CK,
 • z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech
  dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude
  zabezpečen svoz z/na letiště.
Cena nezahrnuje
 • vstupné, fakult. služby,
 • vyhlídkovou plavbu Geirangerfjord,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“,
 • v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V
  takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován
  povinný příplatek 650,- Kč/os.
Fakultativní příplatek
 • 2lůžk.pokoj v hostelu, kempu – 3 noci 2000 Kč/os.,
 • 5x večeře 3600 Kč (min.10 osob),
 • 1/1 pokoj v hotelu – 3 noci 2600 Kč,
 • komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu 530 Kč
  Pozn.: V závislosti na změně letového řádu může být
  zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude účtován
  povinný příplatek 650 Kč / os za přidaný nocleh se
  snídaní.
Nástupní místa
03.07. – 09.07. Odjezd L2
14.08. – 20.08. Odjezd L2
Ubytovaní

Hotel – 2lůžkové pokoje s
vlastním příslušenstvím. Hostel – 2 a
4lůžk.pokoje, na patře je vždy kuchyňka – možnost vaření, k
dispozici místnost s TV, společenská místnost. Norský
kemp
– luxusně vybavené chatky se čtyřmi lůžky (mohou být
i patrové postele), některé velké chatky apartmánového typu,
oddělené 2lůžkové pokoje. K dispozici lednice, vařič a varná
konvice.

Podnadpis
A SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ – JEDEN Z NAŠICH TOP ZÁJEZDŮ NA SEVER
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NORSKA 2023, DOVOLENÁ V NORSKU
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel/hostel/kemp
Ikony pro web
oblíbené
Doprava
Doprava je zajištěna letecky na trase Praha – Oslo – Praha.. V
autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího
pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu
zakoupení. V ceně jsou vnitrostátní trajekty.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
6x ubytování – 3x dvoulůžkové pokoje v hotelu, 3x 4lůžkové pokoje
nebo chatky
Ubytování: Hotel – 2lůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím. Hostel – 2 a 4lůžk.pokoje, na
patře je vždy kuchyňka – možnost vaření, k dispozici místnost s TV,
společenská místnost. Norský kemp – luxusně
vybavené chatky se čtyřmi lůžky (mohou být i patrové postele),
některé velké chatky apartmánového typu, oddělené 2lůžkové pokoje.
K dispozici lednice, vařič a varná konvice.

Pozn.:
– Ve většině ubytování je potřeba při opuštění udělat základní
úklid (vynést odpadky, umýt nádobí…) – předem za toto děkujeme.
– V norských kempech se většinou platí poplatek 5-10 NOK za sprchy.
V kempech nádobí bývá, ale raději doporučujeme vzít si základní
věci sebou.

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně převážně formou bufetu, 1x večeře 3.den. Ostatní strava
je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN
Norsko je jedna z nejdražších zemí na světě.
Chleba – kolem 15 NOK
Mléko – cca 9 NOK/1 lit.
Sýr – 40 NOK/480g
Máslo – 14,50 NOK/300g
Cukr – cca 13 NOK
Rýže – cca 12 NOK
Káva – 14,50 NOK/250g
Jogurt ovocný – 5,30 NOK/175 ml
Müsli – 27 NOK/350g
Krekry – 11 NOK/250g
Pivo – 28,90 NOK/0,7 lit.
Cola – 15,90 NOK/1,5 lit.
Džus – 14,90 NOK/1 lit.
jídlo v restauraci – min 80-100 NOK

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021)
– ceny v NOK

Oslo – Kon-tiki 140 NOK (skupina od 10 os. 80 NOK, děti do 15 let
50 NOK, senioři 100 NOK)
Oslo – Loď Fram 140 NOK (skupina od 15 os. 100 NOK, děti a studenti
50 NOK, senioři 100 NOK)
Oslo – Vikingské lodě 120 NOK (do 18 let zdarma, studenti + senioři
90 NOK)
Oslo – opera – 50 minutová prohlídka 120 NOK (dle čas.
možností)
Geiranger – loď cca 360 NOK (v případě plavby trvající 60 minut) /
cca 405 NOK (90 minut)
Bergen – akvárium 310 NOK
Bergen – lanovka na vyhlídku Fløyen 130 NOK / zpáteční
Skanzen v Lillehammeru 175 NOK (skupina od 15 os. 135 NOK, do 15
let 85 NOK)
Gjøvik – hala Fjellhalen 20 NOK
Vyhlídka Dalsnibba cca 45 NOK (rozpočítává se podle počtu
klientů)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 2000 NOK , není podmínkou všechny
objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do
navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na
ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v
odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

MĚNA A KURZ
Norská koruna (značení NOK), 1 NOK = cca 2,6 Kč
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/NOK-norska-koruna/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN
Je celoročně čas stejný jako v ČR; letní čas je zaváděn od poslední
neděle v březnu do poslední neděle v říjnu.

POČASÍ V NORSKU
Ačkoliv má Norsko pověst poměrně deštivé země, může tu být i dost
horko, a to i vysoko na severu.
Léto se v Norsku vyznačuje teplotami v průměru o několik stupňů
nižšími než u nás, na západním pobřeží a na návětrných svazích hor
prší více a častěji.
V jižních oblastech počítejte i s teplotami kolem 25°C v letních
měsících. Počasí může být velmi proměnlivé. I v létě mohou být
chladné večery.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Zásuvky a
elektrická síť mají v Norsku zcela běžné evropské parametry –
napětí 220 V. Nebudete potřebovat žádné cestovní adaptéry, do
elektrických zásuvek lze připojit všechny u nás běžně používané
spotřebiče (dva kulaté kolíky).VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY

Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc,
spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.Velvyslanectví Oslo – Embassy of the Czech
Republic


Fritzners gate 14, 0244 Oslo

Telefon: +47/22 12 10 31

Fax: +47/22553395, KO-22548332

Nouzová linka: +47/92611283

E-mail: oslo@embassy.mzv.cz

Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 07.45 –
16.15

Úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost:
pondělí, středa, pátek 10.00 – 12.00Honorární konzulát Trondheim
Tungaveien 38, Trondheim

Postboks 1862

Telefon: +47/93233100

Nouzová linka: +47/93233100

E-mail: trondheim@honorary.mzv.cz

Konzulární působnost: Střední Norsko (kraje
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal a severní část kraje
Oppland)

Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 09.00 –
16.00 (doporučuje se dohodnout schůzky předem)Honorární konzulát Sjøvegan

St. Hansveien 36, Sjøvegan

Postbox 31

Telefon: +47-909 755 99

Nouzová linka: +47-909 755 99

E-mail: sjovegan@honorary.mzv.cz

Konzulární působnost: kraje Nordland, Troms a
Finnmark

Provozní hodiny úřadu Sjøvegan: 12.00 – 20.00
(doporučujeme dohodnout schůzku předem)


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tel. předvolba: 0047

Policie: 112

První pomoc: 113, Oslo 22932293

Požárníci: 110

Dopravní informace: 175 nebo http://www.vegvesen.no

Informace o telefonních číslech:
1881

Informace o Norsku na internetu: např. portál
http://www.norge.no, http://www.visitnorway.comDOPORUČENÍ PRO TURISTY

DROZD – Registrace občanů při cestách do
zahraničí

http://drozd.mzv.cz

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České
republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům
poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném
pobytu v zahraničí.


CELNÍ A DEVIZOVÉ
PŘEDPISY


Norsko má velmi přísné předpisy pro dovoz a vývoz
některých druhů zboží; je možno do nich nahlédnout na webové
stránce http://www.toll.no

V hotovosti lze bez omezení dovézt nebo vyvézt
bankovky a mince v hodnotě max. 25.000 NOK. Vyšší částku je nutné
přihlásit a zapsat do předepsaného formuláře; najde-li kontrola
vyšší nepřiznanou částku, zabaví ji a uloží
pokutu.Zákaz dovozu nápojů s vyšším než 60 % obsahem
alkoholu, narkotik, jedů a léků (léky dovoleny pouze v menším
množství pro osobní potřebu, doporučuje se mít potvrzení lékaře,
nejlépe v angličtině), dále zbraní, střeliva a zábavné pyrotechniky
(bez speciálního povolení), ptáků a exotických
zvířat.

Bezcelně je možno dovézt zboží v hodnotě do 6.000
NOK (při návštěvě mimo Norsko do 24 hod. do 3.000 NOK), tato částka
zahrnuje též alkohol a tabák.

Množství alkoholu a tabáku, které lze do Norska
bezcelně dovézt:

1 litr lihovin a 1,5 litru vína a 2 litry
piva

a 200 ks cigaret nebo 250g tabáku a 200 ks
tabákového papíru.

Kvóta lihovin může být vyměněna za 1,5 litru vína
nebo piva, zatímco kvótu na víno lze vyměnit za stejné množství
piva. Kvóta na tabák může být vyměněna za 1,5 litru vína nebo
piva.Alkohol mohou dovážet pouze osoby starší 18 let,
alkohol s obsahem 22% a více pouze osoby starší 20
let.

Masa a mléčných výrobků lze do Norska ze zemí EHP
bezcelně dovézt celkem max. 10 kg. Pro osobní spotřebu je možné
dále bez dalšího povolení dovézt do 10 kg ovoce a zeleniny, do 25
ks řezaných květin, do 3 kg cibulí či hlíz květin, do 5ks
pokojových rostlin z evropských zemí a do 50 balení semen. Bez
speciálního povolení není možné dovézt brambory v jakémkoliv
množství.

Informace o předpisech pro dovoz psů a koček lze
získat na http://www.mattilsynet.no a v zásadě
znamenají, že takové zvíře musí mít identifikační čip, musí být
vybaveno pasem EU (EU Passport) a doklady o provedeném očkování
proti vzteklině a dalších prohlídkách. Viz též informace Státní
veterinární správy na http://www.svscr.czDŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Prosíme o důkladné označení Vašich
zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!


DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Ohlasy klientů
17.7.2022
Dobrý den,
chtěla bych Vám poděkovat za krásný poznávací zájezd do Norska
Zlatá cesta severu. Týden plný zážitků, krásná příroda a
profesionální a milý přístup našeho průvodce Lukáše Zedníčka. Velký
dík i oběma řidičům autobusu.
S pozdravem
Lenka a Honza D.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...