Okruh Indií a Nepálem

Zjistit termíny a ceny
Popis zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha – Ruzyně do Dillí.

2. den PŘÍLET DO DILLÍ
Přílet do Dillí. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší
indické muslimské svatyně – Páteční mešity, zastávka u Červené pev
nosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu –
památného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, areálu Kutub mínár s
pověstným nerezavějícím železným sloupem a cennými zřícenina mi
mešity Kuvvatul islám. Nocleh v Dillí.

3. den DILLÍ – DŽAJPUR
Snídaně. Odjezd do hlavního města státu Rádžasthán, známého jako
Růžové město díky růžové barvě domů historického centra, jež bylo
vybudo váno dle zásad staroindické Silpašástry, prvního světového
architektonického kodexu. Ubytování, volno k prohlídce místních
bazarů, nocleh v Džajpuru.

4. den DŽAJPUR – ÁMBÉR
Vyjížďka na slonech do pev nosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého
sídla rádžasthánských mahárádžů se Zrcadlovou síní a dalšími
artefakty rádžasthánské architektury. Odpoledne prohlídka města s
návštěvou pozoru hod né astronomické observatoře Džan tar Mantar,
kterou nechal zhotovit osví cený mahárádža Džaj Sinh II. v 18.
století, Paláce větrů Hawa Mahal, sídla džajpurských maharaní a
Městského paláce s muzeem. Nocleh.

5. den DŽAJPUR – ABHANERI – FATÉHPÚR SÍKRÍ –
ÁGRA

Odjezd do Ágry, cestou za stáv ka u stupňovité rádžasthánské stud
ny v Abhaneri. Dále zastávka v bývalém sídel ním městě největšího z
Mughalů – sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí, prohlídka Páteční
mešity a sultánského paláce z červeného pískov ce, kde se nachází
známé pavilóny Paňč Mahal a Dívání Chás. Příjezd do Ágry,
nocleh.

6. den ÁGRA
Snídaně. Prohlídka skvostu světové archi tektury, mauzolea Tádž
Mahal, které z bělostného mramoru nechal po stavit sultán Šáhdžahán
pro svoji milovanou ženu Mumtáz Mahal. Stavba, popírající
perspektivu, je považo ána za zamýšlenou repliku Božího trůnu.
Odpoledne prohlídka Červené pevnosti s nádhernými mramorovými
pavilóny, představujícími jeden z vrcholů stavitelství Velkých
Mughalů. Nocleh.

7. den ÁGRA – ÓRČHA – KHADŽURÁHO
Snídaně. Transfer na nádraží a odjezd expresem Shatabdi do Jhansi,
přejezd do městečka Orčha s monumentálními opuštěnými chrámy a
paláci říše Bundélů, z nichž největší byl vybudován na počest
návštěvy sultána Džahángíra. Dále návštěva chrámu bohyně Lakšmí na
čedi čovém pahorku, kde najdete mistrovská díla středověkého bundél
ského malířství. Odpoledne přejezd idylickou venkovskou krajinou
Dekkánské plošiny do Khadžuráha, někdejšího hlavního města říše
Čandélů. Návštěva východní skupiny džinistických chrámů. Nocleh v
Khadžuráhu.

8. den KHADŽURÁHO – VÁRÁNASÍ
Prohlídka východní skupiny chrámů Kandarija Ma ha dévova,
Višvanáthova a chrámu Lakšmana, proslulých erotickou výzdobou s
motivy staroindické Kámasútry. Transfer na letiště. Odlet do
Váránasí. Po příletu transfer do hotelu, Ubytování. Nocleh.

9. den VÁRÁNASÍ – SÁRNÁTH
Ranní projížďka po Ganze, kdy za úsvitu tisíce poutníků vykonávají
rituální očistu v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, včetně
ghátu Manikarnika, kde po tisíce let probíhá tradiční zpopelňování
nebožtíků. Návrat do hotelu. Snídaně. Dopoledne výlet do
buddhistického poutního místa Sárnáthu, kde Buddha po osvícení
pronesl první kázání. Prohlídka zřícenin stúpy císaře Ašóky a
místního muzea s proslulou lví hlavicí z leštěného pískovce. Návrat
do Váránasí, nocleh. pískovce. V podvečer návštěva ghátu
Dasaswamedh, kde probíhá mystická rituální oběť Ganze za účasti
desítek bráhmánů. Návrat do Váránasí, nocleh.

10. den VÁRÁNASÍ – KÁTHMÁNDÚ
Snídaně. Transfer na letiště. Následuje přelet s přestupem do
Káthmándú. Po příletu následuje transfer na hotel. Cestou zastávka
v hinduistickém centru Pašupatináth. Řeku Bágmati zde lemují
spalovací gháty, na kterých se konají pohřební ceremonie. Příjezd
na hotel. Ubytování Nocleh.

11. den KÁTHMÁNDÚ – N.P. CHITWAN
Po snídani prohlídka Káthmándú. Navštívíte chrám Živé Bohyně a
náměstí Durbar s řadou chrámů, na které shlíží palác Hanuman Dhoka
– starobylé sídlo nepálské královské rodiny. Následuje odjezd do
národního parku Chitwan. Po příjezdu do parku následuje ubytování.
Večeře, nocleh.

12. den N.P. CHITWAN
Snídaně. Celodenní aktivity v národním parku. Hlavním lákadlem
parku je tygr bengálský a nosorožec jednorohý. Kromě těchto
vzácných zvířat můžete v parku také spatřit leopardy, divoké slony,
medvědy, jeleny, kance a opice.

13. den PÓKHARA
Snídaně. Přejezd do Pókhary. Odpoledne prohídka města se zastávkou
u Davis Fall, Projížďka po jezeře Fewa. Nocleh.

14. den PÓKHARA – KÁTHMÁNDÚ
Ranní odjezd na Sarangkhot s pozorováním východu slunce a masívu
Annapuren. Návrat na hotel. Snídaně. Následuje přejezd do
Káthmándú. Zastávka u chrámu Svajambhunáth, odkud se otevírá
nádherný výhled na káthmándské údolí. Pokračujeme prohlídkou
historického Bhaktapuru s chrámem Nyatapola, Zlatou bránou,
královským palácem či náměstíčkem hrnčířů. Nocleh.

15. den KÁTHMÁNDÚ
Snídaně. Pokud čas dovolí (záleží na čase odletu z Káthmándú),
následuje prohlídka historického centra města Patan v okolí
Palácového náměstí. Po té transfer na letiště a odlet do Prahy.

16. den PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu Praha – Dillí a Káthmándú – Dillí –
  Praha
 • letištní taxy
 • 14x nocleh se snídaní v hotelech 3* – 4*
 • 1x oběd, 2 x večeře v NP Chitwan
 • transfery a program dle itineráře se vstupy
 • průvodce ESO travel (minimálně 16 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • vízum do Indie 1.100,- Kč + 1 fotografie
 • Nepálu 30,- USD + 1 fotografie
 • fakultativní výlety nad rámec programu
 • bakšišné 40,- USD
 • cestovní pojištění
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...