Okruh Portugalskem, od Lisabonu k jižnímu pobřeží

Zjistit termíny a ceny
Popis zájezdu

Pojeďte s námi objevovat nejkrásnější místa Portugalska.
Jeho hlavní město Lisabon, přezdívané městem západů slunce a
romantismu, je postaveno na věnci kopců s neuvěřitelnými výhledy a
je plné nádherných památek z dob objevných zámořských cest.
Navštívíme rovněž portugalský poklad – kouzelné historické město
Évora, jedno z nejkrásnějších míst na světě a také nejjižnější a
nejkrásnější portugalský region Algarve, který obsazuje neustále
první příčky nejlepších destinací Evropy. Oblast je známá nejen pro
své památky – pozůstatky staveb z římského období, arabské mešity
a pevnosti, ale především pro své zlatavé písečné pláže, sluncem
prozářená skaliska, mořské jeskyně a panensky tyrkysové
moře.

Program zájezdu:

1.den: K večeru odlet z Prahy do Lisabonu, transfer do
hotelu, ubytování.

2.den: Odjezd do Sintry, kde si nejdříve prohlédneme
historické centrum s národním palácem Palácio Nacional de Sintra.
Následuje výstup na starý maurský hrad Castelo dos Mouros z 9.
stol. a vedlejší roman-tický hrad Pena, který byl v 19. století
přestavěný na královské letní sídlo. Po prohlídce obou hradů a
zámeckého parku s různými jezírky, vyhlídkami, staletými tújemi a
jeskyněmi nas-toupíme do autobusu a pojedeme Národním
parkem Sintra-Cascais
až na Cabo
da Roca
, což je nejzápadnější bod Evropy (získáte i
certifikát). Následuje návrat na nocleh v Lisabonu.

3.den: Prohlídka Lisabonu – čtvrť Alfama,
nejstarší lisabonská čtvrť, plná úzkých romantických uliček,
možnost prohlídky chrámu sv. Vicente de Fora, Katedrály, stavební
kuriozity Diamantového domu nebo rozhledny sv. Lucie. Odpoledne
prohlídka památek čtvrti Belém, Belémská věž, Klášter řádu sv.
Jeronýma s hrobkou Vasco de Gamy, jednoho z nejvýzn. portugalských
mořeplavců, proslulý Památník objevitelů a hrad sv. Jiří
(nejvyšší vrcholek v Lisabonu), návrat do
hotelu.

4.den: Ráno odjezd do Evory(UNESCO), sídelního města
portugalských králů. Prohlídka Starého města s řadou kostelů a
malebných maurských uliček, římského Dianina chrámu, katedrály,
kláštera Dos Lóios, akvaduktu, kostnice, odjezd do oblasti Algarve,
ubytování v oblasti Algarve.

5.den: Výlet na mys Sv. Vincenta (úchvatná pobřežní příroda)
a poté do malebného přímořského města Lagosu, prohlídka města
(první trh s otroky), pevnost Forte da Ponta da Bandeira, kostel
sv. Antonína a muzeum algarvského života, středověké hradby. Přesun
do Ponta da Piedade, jednoho z nejkrásnějších míst oblasti
Barlaventa, které je proslaveno svým skalním městečkem,
pískovcovými skalisky, udivujícími jeskyněmi, okny útesů a
průzračnou vodou. Fakultativní projížďka na lodičkách – plavba
jeskyněmi. Odjezd na ubytování.

6.den: Volno Albufeira, nákupy, procházky po letovisku,
koupání.

7.den: Fakultativní výlet Olhao, Tavíra, Faro. Po snídani se
nejdříve vydáme na známé trhy v městečku Olhao a poté navštívíme
město Tavira s typickou algarvskou architekturou, prohlédneme si
kostel Misericordia a zříceninu maurského hradu s výhledy na město,
okolo odpoledne přesun do Fara, kde se projdeme historickým centrem
se starověkými hradbami a krásnou katedrálou (Sé), ze které je
nádherná vyhlídka na přírodní park Ria Formosa. Návrat na nocleh v
oblasti Algarve.

8.den: Po snídani odjezd do Lisabonu, odpoledne odlet do
Prahy.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...