Okruh středním Japonskem

Popis zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy. Odbavení 2 h před odletem.

2. den PŘÍLET DO TOKIA
Přílet do Tokia, transfer do hotelu. Nocleh v Tokiu.

3. den TOKIO
Snídaně. Celodenní prohlídka hlavního města Tokia. Tokio se
rozprostírá v délce 130 km po dél celého zálivu, má kolem 28
milionů obyvatel a představuje největší měst ský konglomerát na
světě. Navštívíte svatyni Meidži Džingu, okolí císařského paláce,
areál Asakusa s chrámem bohyně Hase Kanon a tokijskou věž. Oběd.
Prohlídku města zakončíte v moderním obchodním cen tru na Ginze.
Nocleh v Tokiu.

4. den NIKKÓ
Snídaně. Celodenní výlet do národního parku Nikkó, který je znám
svými svatyněmi, chrámy a nádhernou přírodou. Během dne navštívíte
svatyni Tóšógú věnovanou slavnému šógunskému voje vůdci. Oběd.
Odpoledne se „cik-cak“ cestou vydáte k jezeru Čúzen džiko a
prohlédnete si 97 metrů vysoký vodo pád Kegon. Návrat do Tokia.
Nocleh.

5. den KAMAKURA – JOKOHAMA – TOKIO
Snídaně. Odjezd na celodenní výlet do Kamakury a Jokohamy.
Prohlídka chrámů v Kamakuře a známé bronzové sochy Buddhy Daibucu,
jokohamské věže, parku Jamašita a ultra moderního centra Minato
Mirai 21. Nocleh.

6. den TOKIO – HAKONE – HORA FUDŽI – KJÓTÓ
Snídaně. Odjezd do Hakone, výlet lanovkou na Mount Komagatake s
výhledem na posvátnou horu Fudži. Projížďka výletní lodí po horském
jezeře Aši. V pozdním odpoledni odjezd šinkansenem do Kjóta.
Nocleh.

7. den NARA – ÓSAKA
Snídaně. Odjezd do města Nary. Návštěva parku s posvátnými jeleny s
rozlohou 526 hektarů. Obdivu hodná je svatyně Kasuga a chrám
Tódaidži s největší sochou Buddhy po cházející z 8. století. V
odpoledních hodinách od jezd do Ósaky (návštěva ósackého hradu a
plovoucí zahradní observatoře). Večer návrat do Kjóta, nocleh.

8. den HRAD HIKONE – KJÓTO
Snídaně. Odjezd do města Hikone. Prohlídka místního hradu
postaveného v období Edo počátkem 17. století. Dnes se jedná o
pozůstatky jednoho z nejstarších původních hradů v Japonsku. Po
prohlídce hradu navštívíte japonskou zahradu Genkyu-en. Cesta
pokračuje do Kjóta, kde se nevšedním zážitkem se stává návštěva
hradu Nidžo, jenž byl postaven ve druhé polovině 14.století jako
součást rezidence šóguna. Nocleh v Kjótu.

9. den KJÓTÓ
Snídaně. Celodenní prohlídka města Kjóta, které bylo hlavním městem
v letech 794 až 1868 a patří mezi nejkrásnější japonská města.
Prohlídka Zlatého pavilonu Kinkakudži, ležícího v typické japonské
zahradě a svatyně Kijomizu-dera, odkud se rozprostírá výhled na
Kjótó. Odpoledne přejezd do Fušimi, kde navštívíte sake muzeum a
svatyni Fušimi Inari Tajša. Nocleh v Kjótu.

10. den KJÓTÓ – PRAHA
Snídaně. Dopoledne volný program. Odjezd na letiště Kansai. Odlet
do Prahy.

11. den PŘÍLET DO PRAHY

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu Praha – Tokio a Ósaka – Praha s
  přestupem
 • letištní taxy
 • 8 noclehů se snídaní v hotelu kat. 4*
 • 2 x oběd
 • přeprava zavazadel mezi Tokiem a Ósakou
 • transfery (autobus + šinkansen)
 • program dle itineráře se vstupy
 • česky hovořícího průvodce ESO travel (minimálně 16 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • fakultativní výlety
 • cestovní pojištění
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...