Okruh Vietnamem – cesta za romantikou

Zjistit termíny a ceny
Popis
SAIGON • DELTA MEKONGU • HUE • DANANG • HOI AN • HANOI • HALONG BAY
Cena zahrnuje
• leteckou přepravu do Vietnamu a zpět vč. letištních tax •
leteckou přepravu ve Vietnamu vč. tax • 8× bytování ve 2lůžkových
pokojích ve 3-4* hotelech • 1× ubytování ve 2lůžkové kajutě na lodi
v Halong Bay • dopravu, výlety a všechny vstupy dle programu • 9×
snídani • 3× oběd a 1× večeři dle programu • služby místních
anglicky mluvících průvodců • služby českého průvodce (při účasti
min. 10 osob)
Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 8900 Kč • vyřízení víz cca
1000 Kč • komplexní cestovní pojištění – storno do
80.000 Kč 2023 Kč • připojištění Extra k
základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Svět 590
• připojištění Extra+ k základnímu balíčku pro rizika
spojená s COVID 19 Evropa včetně osobní karantény 1090
Předpokládané náklady na spropitné 50
USD
.
1. den
Odpoledne odlet z Prahy/Vídně do Vietnamu (s jedním přestupem).
2. den
Večer přílet do Saigonu, transfer do hotelu.
Ubytování v Saigonu.
3. den
Po snídani odjezd do delty řeky Mekong. Program
začne plavbou povodím Mekongu se zastávkami na ostrovech, kde
můžeme pozorovat výrobu rýžových produktů, kokosového cukroví,
pěstování tropického ovoce i s jeho ochutnávkou i návštěva medové
farmy, ke ochutnáme místní produkty z medu. Projížďka po menších
kanálech řeky, kde si budeme moci vychutnat krásy okolní krajiny.
Uvidíme tradiční obydlí v deltě řeky Mekong postavená ze dřeva a
palmových listů a budeme moci pozorovat každodenní aktivity
místních zemědělců. Po projížďce povodím řeky zastávka na oběd, kde
ochutnáme místní speciality. Po obědě návrat zpět do Saigonu na
ubytování. Celodenní program zakončíme na jednom z nejživějších
krytých trhů v Saigonu – na tržišti Ben Thanh, kde budeme mít
možnost nákupů tradičních předmětů a večerní procházka centrem
Saigonu.
4. den
Po snídani procházka centrem Saigonu, které je kombinací
supermoderních staveb s historickými budovami a krásnými parky.
Projdeme nejvýznamnější památky města – historickou budovu pošty,
katedrálu Notre Dame, radnici, budovu opery. Poté návštěva bývalého
prezidentského paláce a Muzea války s ukázkami válečné techniky i
dalšími upomínkami vietnamské války. Pozdě odpoledne transfer na
letiště a odlet do Hue. Po příletu přivítání místním průvodcem a
transfer do hotelu na ubytování.
5. den
Celodenní prohlídka města Hue a jeho okolí. Ranní
návštěva sedmipodlažní osmiúhelníkové pagody Thien
Mu
, jejíž původ sahá do počátku 17. století a je jedním z
nejvýznamnějších center budhistů ve Vietnamu. Poté se nalodíme na
tzv. dračí lodě a poplujeme po Voňavé řece – Perfume River. Dále
navštívíme dvě z nejkrásnějších mauzoleí v oblasti Hue – Hrobku
císařů Tu Duc a královskou hrobku Khai Dinh. Jedná se o rozsáhlé
areály s nádhernými bohatě zdobenými chrámy, sochami mandarinů a
slonů, zahradami i jezírky. Odpoledne navštívíme Císařské
město
, ze které dynastie Nguyen vládla Vietnamu od roku
1802-1945. Ubytování v Hue.
6. den
Ráno odjezd z Hue přes průsmyk Hai Van Pass, odkud budeme mít
krásný výhled na Jihočínské moře a okolní kopce s bohatou vegetací
a rýžovými políčky. Zastávka v Lang Co. Ve městě
Danang navštívíme fascinující muzeum čamské
kultury a slavnou čínskou pláž a poté již budeme pokračovat do
Mramorových hor. Procházkou projdeme oblastí
neuvěřitelně bohatou na zdobené chrámy, pagody a další posvátná
místa ukrývaná mezi kopci i v hlubokých jeskyních. Odpoledne odjezd
na pobřeží k městu Hoi An a ubytování v hotelu na pobřeží.
7. den
Návštěva okouzlujícího města Hoi An, kdysi jednoho
z nejvýznamnějších mezinárodních přístavů v jihovýchodní Asii a
dnes asi nejlépe zachovaným městečkem zapsaným na seznam Unesca od
roku 1999. Projdeme se starobylou historickou částí města s
kupeckými domy, úzkými uličkami a čínskými chrámy, navštívíme 400
roků starý Japonský most, který je hlavní památkou města a budeme
obdivovat pestrou výzdobu uliček s všudypřítomnými barevnými
lampióny a fáborami. Poté navštívíme místní farmu ve vesnici
Tra Que, kde se seznámíme s místním zemědělstvím a
kde bude i oběd připravovaný místními obyvateli složený ze spousty
místních specialit. Odpoledne individuální volno k odpočinku na
pobřeží Jihočínského moře.
8. den
Dopoledne volno, odpočinek, koupání. Odpoledne transfer na letiště
do Danangu a odlet do Hanoje. Přílet do Hanoje, přivítání místním
průvodcem a transfer do hotelu, ubytování. Večer možnost
individuálních procházek historickou čtvrtí Starého města, kde se
zastavil čas.
9. den
Ráno odjedeme z Hanoje na dvoudenní výlet, který bude jistě
vrcholem naší cesty. Navštívíme Dračí zátoku Halong
Bay
zařazenou mezi nejvýznamnější přírodní divy světa a
pod ochranou Unesco. Nalodíme se na výletní loď, kde se ubytujeme
ve dvoulůžkových kajutách a vyrazíme na plavbu po zálivu. Ohromí
nás nádherné přírodní scenérie tisíců vápencových ostrůvků, které
vystupují z vody a vytváří úžasnou kulisu. Při obědě na lodi si
pochutnáme na čerstvě ulovených mořských plodech. Odpoledne
zastávka na některém z ostrovů nebo návštěva plovoucí vesnice. Po
návratu na loď večeře a nezapomenutelný nocleh na palubě výletní
lodi. (V případě nepříznivého počasí si lodní společnost vyhrazuje
právo uskutečnit jen půldenní okruh lodí a nocleh zajistit na
pobřeží).
10. den
Hned po probuzení budeme moci přímo na palubě lodi absolvovat
cvičení Thai Chi a obdivovat okouzlující scenérie skalnatých
krasových věží vyrůstajících ze zelených vod moře. Po snídani se
vydáme malými loděmi na návštěvu jednoho z ostrovů s rozsáhlou
krasovou jeskyní, možnost projížďky na kajacích či koupání. Okolo
poledne návrat do přístavu a cesta zpět do Hanoje. Po cestě ještě
krátká zastávka k návštěvě typické vesnice, kde se vyrábí keramika
– Dong Trieu. Návrat do Hanoje, procházka kolem jezera Hoan Kiem s
chrámem a Želví věží, podíváme se na katedrálu sv. Josefa a poté
historické centrum města. Fakultativně možnost návštěvy slavného
vietnamského Vodního loutkového divadla s tisíciletou tradicí.
11. den
Po snídani prohlídka Hanoje – začneme návštěvou Ho Chi
Minhova pamětního komplexu
: Mauzuoleum, Prezidentský
palác, Pagoda na jediném sloupu, která je postavena na jediném
betonovém sloupu a je jedním z nejpůsobivějších chrámů Vietnamu.
Poté prohlídka Chrámu literatury věnovaného Konfuciovi. Zde se
nachází Císařská akademie – vietnamská první národní univerzita.
Chrám literatury je vzácným projevem vietnamské
úcty ke vzdělání a k literatuře obecně. Odpoledne transfer na
letiště a odlet z Hanoje.
12. den
Přestup a odlet do Prahy/Vídně.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...