Panenskou krajinou severního Vietnamu

abstract

Ninh Binh | Ha Long | Cao Bang | Ban Gioc | Ba Be Lake | Sapa | Fansipan

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Vietnamu.

2. den:
Přílet do Hanoje, transfer do města a do hotelu, krátký odpočinek. Odpoledne prohlídka části  města – Jezero Hoan Kiem s chrámem Nefritové hory ( Ngoc Son) , Stará čtvrť…ubytování , večeře. Večer možnost návštěvy představení vodního loutkového divadla.

3. den:
Po snídani dokončení prohlídky Hanoje – exteriéry Ho Či Minova mauzolea, prezidentský palác, pagoda Chua Mot Cot na jednom pilíři uprostřed lotosového jezera, chrám Literatury…Oběd v místní restauraci. Odpoledne návštěva entomologického muzea, věznice Hoa Lo a oblíbená tržnice Dong Xuan  s možností nákupů… Ubytování, večeře.

4. den:
Po snídani odjezd do města Ninh Binh jižně od Hanoje. Chrám Dinh-Le  – pozůstatek zlatého věku středověké kultury země. Oběd. Odpoledne návštěva jeskynního komplexu Tam Coc  nazývaného „suchý Ha Long“. Lodní výlet obdivuhodnou krajinou a  jeskyněmi po  řece obklopené skalisky,  rýžovými poli a palmami. Pěší ( nebo na kole  ) prohlídka místních vesnic a pozorování života  obyvatel.  Odjezd na ubytování.

5. den: Po snídani odjezd do Ha long, nalodění a plavba unikátní zátokou  ( Unesco ) se
dvěma tisíci vápencovými ostrůvky, skalisky a smaragdovým mořem. Oběd na lodi. Odpočinek na palubě, zastávka k návštěvě jeskyně Thien Canh Son, procházka podél pláží ostrova Hon Co. Návrat na loď, kuchařská show s výukou vaření. Večeře. Za úhradu možnost masáží, wellness…

6. den:
 Ranní cvičení Tai-či na palubě lodi, snídaně. Pokračování v plavbě kolem impozantních skalních útvarů.  Návštěva rybářské vesnice. V poledních hodinách návrat do přístavu a vylodění. Odjezd do oblasti Lang Son.  Cestou oběd. Po příjezdu návštěva vesnice místní menšiny Tayů a Nungů k poznání jejich unikátní kultury. Ubytování, večeře.

7. den:
Po snídani odjezd do provincie Cao Bang  směrem k čínské hranici se zastávkou na Chi Lan pasu, místě mnoha střetů místních obyvatel s čínskými vojsky. Krátká zastávka.  Oběd v místní restauraci v Cao Bang.  Pokračování v cestě se zastávkou a Chrámu matky a Dong Khe – důležitého místa dějin země – první bitva v Indočínských válkách v roce 1950. Průjezd oblastí nedotčené přírody se zalesněnými vápencovými horami, modrými řekami a rýžovými poli s vesnickým domky z hlíny a slámy…Ubytování v oblasti v hotelu***, večeře.

8. den:
Po snídani návštěva nezapomenutelného přírodního zázraku země – vodopádů Ban Gioc – dechberoucí 300metrů široká kaskáda na vietnamsko-čínských hranicích na řece Quay Son padající z výšky 70 metrů přes tři útesy. Volno k odpočinku a pozorování zákoutí vodopádů, možnost  plavby ( za úhradu ) na bambusových lodích k vodopádům.  Prohlídka Ngao jeskyně. Výstup k chrámu Phat Tich. Odjezd na ubytování ve 3* hotelu. Večeře.

9. den:
Po snídani odjezd do národního parku Ba Be Lake– cesta neuvěřitelně krásnou oblastí s vodopády, řekami, hlubokými údolími, rýžovými poli,  jezery a jeskyněmi uprostřed okolních hor. Oblast je obývána příslušníky menšin Zao, H’mong a Tay. Zastávka na oběd. Lodní výlet po řece Nang k jeskyni Puong – 300 metrů dlouhý tunel po staletí vytvářený vodní erozí. Pokračování lodí do Bo-lu – vesnice místního kmene Tayů se zajímavými stavbami. Ubytování ve 3*hotelu, večeře.

10. den:
 Po snídani plavba na kajacích podél jezera k pozorování nádherných přírodních scenérií. Odjezd směrem do unikátní přírodní provincie Sapa – třetí nejnavštěvovanější oblast Vietnamu  se zastávkou na oběd…. Příjezd do města Sapa, ubytování, večeře

11. den:
 Po snídani možnost odpočinku v hotelu a ve městě nebo pěší trek jedinečným údolím Mung Hoa mezi vysokými horami s terasovitými políčky do vesnice Y Linh Ho etnika Černých H´mongů. Pokračování do vesnice Lao Chai a skrze rýžová políčka do vesnice Ta Van menšiny Giai. Obědový piknik a možnost shlédnout místní architekturu a život zdejších obyvatel. Návrat do hotelu na jeepech nebo motocyklech. Ubytování, večeře.

12. den:
 Po snídani odjezd kabinovou lanovkou do výšky 2800 metrů pod nejvyšší horu Vietnamu Fansipan, volno nebo možnost cca dvouhodinového treku k vrcholu hory s úžasnými výhledy na okolní krajinu. Návrat do hotelu, oběd a odpočinek nebo volno k prohlídce města, nákupům…v pozdním odpoledni odjezd do Hanoje, ubytování, večeře.

13. den: Po snídani dle letového řádu volno, transfer na letiště a odlet s přestupem do Prahy.

14. den:
 Přílet do Prahy.

Informace

Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.
Změna hotelu a programu vyhrazena.  

Cena nezahrnuje:
• další vstupy do památkových objektů mimo program zájezdu
• spropitné povinně splatné na místě – cca 3,- USD/osoba/den   

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj 9.990 Kč
• e-vízum do Vietnamu 1.100,- Kč 

Vízum: 

Vietnamské (e-visum):
Po příletu na letišti budou klienti předkládat e-vizum + pas (pas platný minimálně 6 měsíců po návratu).

K rezervaci nutno dodat: datum narození, státní příslušnost, číslo pasu a platnost pasu do od každého účastníka.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ:
Očkování:  
Před cestou doporučujeme konzultaci případných rizik s příslušnou hygienickou stanicí či odborným lékařem.   Doporučujeme: tetanus, žlutá zimnice, hepatitida A,B, břišní tyfus 
 
Měna: 
Vietnam – Vietnamský dong (VND)
• Doporučená měna na cestu je USD nebo EUR (menší bankovky). Doporučujeme hotovost.  
• Výměnu peněz uskutečněte na letišti nebo v hotelu a to vždy v oficiální směnárně, pro případ zpětné výměny je vhodné mít potvrzení o směně. Při převzetí si bankovky zkontrolujte, zda nechybí např. jen růžek – tato bankovka nebude přijata ani v bance. V případě směny mimo oficiální místa riskujete, že můžete dostat i padělky, či jinou měnu.

Všeobecné informace:
Doporučuje se českým turistům pořídit si před cestou fotokopie všech osobních dokladů, včetně víz a letenek. Současně je praktické mít tyto dokumenty naskenované a přístupné z internetu. Zjednoduší to vaši situaci při případné ztrátě cestovního dokladu.   

Cena zahrnuje

• letenku Praha – Hanoj – Praha s přestupy
• 10x ubytování se snídaní v hotelu***/ **** a 1 na lodi****
• stravování dle programu na bázi plné penze 
• transfery autokarem, lodí dle programu 
vstupy dle programu
• českého a místního průvodce
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Tipy pro správnou volbu

• nedotčená příroda 
• kvalitní hotely 4*
• výlet lodí

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...