Peru – Posvátná Říše Inků

Anotace
Vydejte se tedy s námi poznat tajemné Peru, bývalou říši Inků, kde
jejich potomci stále žijí v Andách tradičním způsobem života.
Vdechneme atmosféru nejvýše položené metropole, poznáme indiánskou
kulturu i současný život Peruánců. V programu jsou nejen pouště u
Pacifiku, velehory And a deštné pralesy Jižní Ameriky, ale také
umění, architektura a šarm španělského kolonialismu. Vydejte se
tedy s námi do opuštěných horských ruin inckého města Machu Picchu,
k mýtickým památkám v okolí Cusca, k jezeru Titicaca ve výšce 3800
m n. m., ale i do Amazonie, kde nás prales překvapí nejen hejny
papoušků a nespočtem druhů malých opiček.

Zájezd do Peru 2023 provází Petr Horák. Garance
skupiny max. 12 osob.

Lima – Puerto Maldonado – Rio Madre De Dios – Ostrov De Los
Monos – Prales Cocha Perdida – Mirador Amazónico – Cusco – Svaté
Údolí Inků – Ollantaytambo – Pisac – Aquas Calinetes – Machu Picchu
– Aguas Calientes – Jezero Titikaka – Ostrovy Uros a Taquile –
Lima

Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet v časných ranních hodinách z Prahy do hlavního peruánského
města LIMA, města bičovaného příbojem Pacifiku,
které objevil Francisco Pizzaro r. 1535 a kolonizoval toto území
pro Španělsko. Zde se prolíná sláva koloniální architektury a
chudinských čtvrtí včetně moderní architektury. Transfer do hotelu,
ubytování.

2. den zájezdu
Prohlídku města LIMA (UNESCO) začneme na Plaza
Mayor s katedrálou postavenou dle původní předlohy katedrály Jaén
ve Španělsku. Projdeme kolem Vládního paláce ke kostelu San Domingo
s ostatky sv. Růženy z Limy a sv. Martina de Porres, jež sem
přicházejí uctít křesťané z celého světa, katakomby sv. Františka s
velikými kostnicemi. Navštívíme posvátné místo předincké kultury
Huaca Pucllana, zde se vyvolával déšť. Zajímavostí je, že všechny
stavby těchto kultur na pobřeží Pacifiku jsou z písku. Možnost
návštěvy i Národního muzea (25 $) s mnoha zajímavostmi. Projdeme se
pobřežní čtvrtí Miraflores, osobní volno. Ubytování v hotelu.

3. den zájezdu
Dopoledne přeletíme do PUERTO MALDONADO, městečka
uprostřed džungle, které se nachází na začátku AMAZONSKÉHO
PRALESA.
Projedeme se městečkem do přístavu a na loďkách
poplujeme po řece MADRE DE DIOS budeme pozorovat
kajmany, želvy, nesčetné množství vodních ptáků, tapíry, rypouše,
kapybary…. Ubytování v bungalovech v EcoAmazonia Lodge, oběd.
Fakultativně pěší exkurze s místním průvodcem do samotného srdce
řeky Madre de Dios. Na Opičím ostrově DE LOS MONOS
budeme pozorovat různé druhy opic (kapucíny, lvíčky zlaté, nosály –
coatí), pralesní medvědy pyskaté, hejna papoušků, motýlů a mnoho
dalších zvířat, která se už dnes nikde ve volné přírodě nevidí.
Návrat na ubytování, večeře.

4. den zájezdu
Snídaně, individuální volno nebo fakultativní výprava s místním
průvodcem do deštného PRALESA COCHA PERDIDA
„Ztraceného zálivu“. V laguně spatříme veliké nutrie, možná i
jaguáry, mnoho druhů ryb, ptactva, tukanů, motýlů a masožravých
rostlin. Podíváme se do vzdálených pralesů Amazonie z vyhlídky
MIRADOR AMAZÓNICO. Návrat do lodge na oběd,
relaxace, variant. návštěva botanické zahrady (10 $), večeře v
místě ubytování.

5. den zájezdu
Po snídani, transfer na letiště. Přeletíme do hlavního města Incké
říše CUSCA, kde se ubytujeme v hotelu a necháme si
volný čas na aklimatizaci nadmořské výšky. Večerní procházka
městem, fakult. tradiční peruánská večeře vč. taneční show s
typickými kroji a zvyky.

6. den zájezdu
Prohlédneme si staré kamenné město CUSCO (UNESCO),
vystavěné na základech inckých paláců Seznámíme se s areálem
KORIKANCHA se starým CHRÁMEM SLUNCE,
PEVNOSTÍ SACSAYHUAMAN
– dávné duchovní centrum Cusca,
pohřebním chrámem Kenko, místem očistných rituálů Tambochay a
starým skladem Inků Tambo de Puca Pucara. Neopomeneme ulici Inca s
hranatými kameny a Ahuajpinta, kde stával kdysi hlavní palác
vládce. V blízkosti se nachází velkolepá koloniální katedrála na
Plaza Mayor.

7. den zájezdu
Po snídani navštívíme Valle Sagrado, „POSVATÉ
ÚDOLÍ INKŮ„. Uchvátí nás velkolepé incké kamenné
město OLLANTAYTAMBO – poslední útočiště Inků,
nacházející se nad řekou Urubamba s tajemnými obřími kvádry. Cestou
terasy a indiánský trh v PISACU, kde si můžeme
zakoupit rukodělné výrobky místních a oblečení z vlny lam. Oblíbené
jsou zvláště svetry a panenky, které jsou podobné indiánským
prodejcům. Cestou zastávka na typický místní oběd. Pozdě odpoledne
přesun vlakem do městečka AQUAS
CALINETES, jehož název lze přeložit jako „Horké
prameny“. Město je místem termálních lázní, kde se také ubytujeme v
hotelu.

8. den zájezdu
Brzy ráno se vydáme malými autobusky vzhůru do ztraceného města
Inků MACHU PICCHU (UNESCO) –
nejúchvatnější citadela říše Inků, skrývající tajemnou historii.
Projdeme si ruiny kdysi slavného města, hlavní náměstí, uvidíme
kulatou věž, svaté Sluneční hodiny, čtvrť císaře Inků, chrám Tří
oken, nekropoli zemřelých, kde na nás dýchne mystika starých časů a
průvodci nám budou i divoké lamy. Budeme si všímat slunných kopců a
vyhlídek. Ve vysokých velehorách padá stín velmi zajímavě a v
různých časech dne odlišně, kde se v údolí zdá být už večer a
přitom je dopoledne. Na úpatí města AGUAS
CALIENTES
na návětrné straně And se rozprostírá typický
les i s orchidejemi. Po návštěvě největšího magnetu Peru se vrátíme
vlakem a mninbusem do CUSCA na ubytování.

9. den zájezdu
Dnes budeme přejíždět vlakem Titikaka, jeden z původních
koloniálních expresů začátku 20. století, ve vlaku bude i oběd. Po
cestě se nám otevřou panoramata vysokých hor And, průsmyků,
vesniček s malými políčky Kečuánců a budeme dále stále stoupat do
výšky téměř 3600 m.n.m k JEZERU
TITIKAKA. Můžeme zahlédnout i let kondora a stáda
lam, naučíme se rozlišovat jejich druhy jako Guanako, Vikuňa,
Alpaka. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě
PUNO.

10. den zájezdu
PUNO, individuální volno u JEZERA
TITIKAKA
– fakult. plavba čluny na plovoucí ostrovy
UROS, které se budují z místního rákosu (Scirpus
totora je blízký papyrusu). Na plovoucí ostrovy se naveze zemina a
lze zde pěstovat i zeleninu; jezero nabízí také mnoho ryb. Oblast
je dodnes obývaná potomky předchůdců Inků, tzv. Vodním kmenem,
Tribu acuática. Lidé jsou zde soběstační, vše si umí k obživě na
vodě zajistit, domy i školy jsou postavené též z rákosu. Na tvářích
mají fialové pigmentové skvrny, které jim pomáhají žít se zvýšeným
zářením ve vysoké nadmořské výšce. Na ostrově
TAQUILE navštívíme populaci Kečuánců, kteří také
patří k původním obyvatelům. Po krátkém výšlapu místní krajinou
bude následovat oběd. Techniku stavby plovoucích ostrovů a člunů z
rákosu zde okopíroval známý norský badatel Thor Heyerdahl. Návrat
na ubytování v PUNO.

11. – 12. den zájezdu
Z města PUNO přeletíme do LIMA,
kde se napojíme na hlavní let domů. Návrat do Prahy, dle letového
řádu následující den v podvečerních hodinách.

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha – Lima – Praha vč. let. tax a poplatků
  (v případě letu z/do Vídně CK zajistí transfery z/do ČR),
 • transfery z/na letiště v Peru,
 • 3x vnitrostátní letenka (Lima – Puerto Maldonato, Puerto
  Maldonato – Cusco, Cusco – Lima),
 • přejezd vlakem,
 • 10x ubytování – hotely/lodge***/**** – 2lůžk. pokoje s
  příslušenstvím,
 • 10x snídani (ev. balíček v závislosti na programu dne),
 • 4x oběd,
 • 2x večeři,
 • dopravu klim. busem/minibusem v průběhu programu,
 • průvodce CK,
 • místní průvodce
Cena nezahrnuje
 • fakultativní výlety a vstupy,
 • spropitné cca 70 $,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
  zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 7590 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • výlet De Los Monos (3.den) 1190 Kč,
 • výlet Cocha Perdida (4.den) 1990 Kč,
 • Peruánská večeře (5.den) 690 Kč,
 • výlet Plovoucí ostrovy vč. oběda (10.den) 890 Kč,
 • vstupenka Machu Picchu 1300 Kč,
 • komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu a
  případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 1200 Kč
Nástupní místa
31.05. – 11.06. Odjezd L1
Ubytovaní
 • V hotelích*** v lokalitě: Lima, Puerto Maldonado, Cuzco, Aguas
  Calientes a Puno.
Podnadpis
A SAFARI AMAZONSKÉHO PRALESA
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ V PERU 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
Hotely***
Ikony pro web
tip
Kapesné
 • Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla v
  restauracích, vstupné do památek, na případný nákup suvenýrů a
  platbu odletových tax z Limy (cca 30,25 $ ) a z Cuzca (cca 6 $).
  Měna, kterou je vhodné mít s sebou, jsou $. Minimální částka
  postačující k pokrytí veškerých nákladů spojených s výše uvedeným
  programem je asi 400 $ . Pro neočekávané případy doporučujeme mít s
  sebou ještě platební karty VISA CLASIC nebo MASTERCARD . Výběr z
  bankomatů je možný ve všech větších městech. Vstupné na památky
  není možné platit kartou. Měna: nový sol (PEN) orientační kurz: 1
  PEN = 6,89 Kč
Vstupní vízum
 • bezvízový styk do Peru pro občany ČR
Očkování
 • Očkování proti žluté zimnici není vyžadováno
Zajímavosti
Jídlo v Peru je relativně levné (podobné ceny jako v ČR), proto se
budete moci bez problémů stravovat v místních restauracích, u
stánků a kupovat si potraviny na tržnicích či v obchodech.
Orientační ceny potravin a jídla v $ : pokrm u stánku 3 – 4 pokrm v
restauraci 5 – 8 balená voda 1,5 litru 1,5 pivo v obchodě 0,33 1
pivo v restauraci 0,33 2 – 3 káva v restauraci 1 -2
Doprava
Letecky na trase Praha – Lima – Praha, v případě letu z/do Vídně CK
zajistí transfery z/do ČR, po destinaci se budeme pohybovat vlakem,
letecky (3x vnitrostátní letenka Lima – Puerto Maldonato, Puerto
Maldonato – Cusco, Cusco – Lima) a klim. autobusem/minibusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
10x ubytování – hotely/lodge*** –
2lůžk. pokoje s příslušenstvím (v lokalitách Lima, Puerto
Maldonado, Cuzco, Aguas Calientes a Puno)

STRAVOVÁNÍ
10x snídani (ev. balíček v závislosti na programu dne), 4x oběd, 2x
večeři. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v USD
($)

(Aktualizujeme)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca __ $, není podmínkou všechny objekty
navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do
navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na
ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v
odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Spropitné není vyžadováno, je však vřele vítáno. V lepších
restauracích může být automaticky připočteno k ceně.

MĚNA A KURZ
Oficiální měnou v Peru je Sol
(značení PEN)

https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/PEN-peruansky-nuevo-sol/

Na turistických místech je možné platit Americkými dolary (značení
USD)

https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/USD-americky-dolar/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY

Pro vstup a pobyt na území cizího státu
musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke
sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu
je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace
jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR
proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u
zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro
vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Peru musí mít
platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data
vstupu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

VÍZUM
Na počátku října 2003 rozhodla peruánská vláda o jednostranném
zrušení vízové povinnosti pro občany ČR cestující do Peru za účelem
turistiky. Při turistických cestách do Peru tudíž není
vyžadováno vízum
.
Standardní délka turistického pobytu je 90 dnů, konkrétní délku
pobytu stanoví při vstupu na hraničním přechodu imigrační úředník,
který může požadovat předložení dokladů potvrzujících zajištění
plánovaného pobytu v Peru a odjezdu ze země (letenka, finanční
zajištění, rezervace ubytování atd.).

OČKOVÁNÍ
Doporučuje se očkování proti žluté
zimnici, břišnímu tyfu a žloutence typu A i B, ale není
vyžadováno.
Žlutá zimnice se zde vyskytuje endemicky. Může být vyžadováno
potvrzení o platném očkování proti žluté zimnici po osobách
přijíždějící ze zemí s výskytem této nemoci. Požadavky země na
povinnost očkování žluté zimnice se mohou měnit na základě uvážení
místních orgánů. Doporučujeme cestovatelům před cestou do cílové
země ověření informací na příslušném konzulátu nebo
velvyslanectví.

POJIŠTĚNÍ (FAKULTATIVNÍ
PŘÍPLATEK)

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má
uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA
a.s.


Pojištění není limitováno věkem účastníka.
Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění,
jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000
000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu
600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300
000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné
(hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a
věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max.
40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max.
do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba
kontaktovat asistenční službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám
poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz
zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč
doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu.
Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné
události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i
automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro
zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu
vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v
místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném
termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na
stránkách www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se
seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné
podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s
jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v
souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Časový posun, počasí
ČASOVÝ POSUN
-7h v létě, -6h v zimě oproti
ČR.

PODNEBÍ
Peru má obecně období dešťů
(listopad-duben) s vyššími teplotami a vlhkostí a období sucha
(květen-říjen), kdy je méně srážek, ale také chladněji. Jinak je
ale počasí velmi proměnlivé a závislé na lokalitě a nadmořské
výšce. Počasí na jihu u rovníku je jiné než ve vysoko položených
Andách, taktéž jiné u pobřeží a v Amazonském pralese. Např. v Limě
se pohybují teploty okolo 25-30°C, v Cuzcu 20°C, v noci může
teplota klesnout až na 6-10°C. Oblečení proto přizpůsobte všem
druhům počasí a mějte s sebou jak vzdušné letní oblečení, tak
ochranu proti komárům, pokrývku hlavy, krém s vysokým faktorem,
sluneční brýle, pláštěnku a do hor teplejší oblečení a pohodlnou
obuv.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Napětí: 220 V
Frekvence: 60 Hz
V městech Talara je napětí 110 V i 220 V. V městě Arequipa je
frekvence 50 Hz. Zástrčky jsou s dvěma nebo třemi plochými kolíky.
Někde se můžete setkat i s našimi zásuvkami na dvojici kulatých
kolíků. Adaptér raději mějte s sebou.

VELVYSLANECTVÍ A
KONZULÁTY

Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s
velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Lima – Embajada de la
República Checa
Baltazar la Torre 398, San Isidro,
Lima
Telefon: +511/2643381, 2643374
Fax: +511/2641708
Nouzová linka: +511/2643381, 2643374, +51/998736567
E-mail: lima@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.30 – 17.00
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí – pátek 09.00 – 12.00

Honorární konzulát Callao
Av.Javier Prado
(Circ. Golf Los Incas) 134, Torre 2, Of.902, Lima 33, Callao
Telefon: +511 743 4630, +511 743 4633
E-mail: callao@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: provincie Callao
Provozní hodiny úřadu: po – pá 9.00 – 18.00
Poznámka: úřední hodiny dle telefonické dohody

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tel. předvolba: +51
Policie: 105
Hasiči: 116
První pomoc: 115
Červený kříž: 01-266 04 81
Turistická policie: 0800-22221
Clínica Anglo-Americana – pohotovost: (511) 616 8902

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Peru je vcelku bezpečnou
zemí, pozor si dejte na kapesní krádeže, využívejte hotelový trezor
a hlídejte si svá zavazadla. Po setmění vycházejte s minimální
hotovostí. Za nejvhodnější způsob placení se považuje vedle
hotovosti používání kreditních nebo debetních karet ovšem s
upozorněním, že s narůstající vzdáleností od Limy se snižuje
pravděpodobnost výskytu bankomatů. Taktéž je nutné dbát zvýšené
opatrnosti, neboť v poslední době se množí pokusy kopírování těchto
karet. Nezbytnou hotovost se doporučuje rozložit na menší částky a
uschovat v různých částech oděvu nebo zavazadel.
Peru se nachází ve vysoce aktivní tektonické oblasti, tudíž je
možné se v průběhu pobytu setkat se zemětřesením, či menšími otřesy
zemské kůry.

JAZYK
Oficiálním jazykem Peru je Španělština. Anglicky se domluvíte
zřídka a to pouze v turistických oblastech.

UPOZORNĚNÍ – VYŠŠÍ NADMOŘSKÁ
VÝŠKA
Některé turistické oblasti Peru se nacházejí ve
vysoké nadmořské výšce – nad 3 tisíce metrů nad mořem. Nadmořská
výška se projevuje bolestmi hlavy, závratěmi, ztíženým dýcháním a
také zvracením. Při příjezdu je vhodné počítat s obdobím na
aklimatizací. Ve výše položených oblastech se doporučuje chodit
spíše pomaleji, častěji odpočívat, nejíst těžká a tučná jídla a
přijímat velké množství tekutin. V místních lékárnách je možné
zakoupit speciální tabletky, které pomáhají překonat problémy
spojené s pobytem ve vysoké nadmořské výšce. Z výše uvedených
důvodů se také doporučuje připojištění, neboť většina běžných
komerčních pojištění platí jen do výšky 3 tis. metrů nad mořem.
Jako prostředek proti nevolnosti způsobené nadmořskou výškou
nabízejí hotely v Cuscu běžně kokový čaj nebo lístky koky, jejichž
žvýkání není v Peru trestné.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Voda z vodovodu není pitná, pijte pouze vodu balenou. Dbejte
zvýšené opatrnosti při konzumaci nápojů s ledem, ovoce a zeleniny
omyté pod tekoucí vodou, masa, vajec a mléčných výrobků.

OSOBNÍ VĚCI

Doporučujeme: Vezměte s sebou kvalitní fotokopie svého
pasu
– stranu s fotografií, pro případ ztráty pasu.
Vzhledem k tomu, že případné vyřízení náhradního cestovního dokladu
je komplikované, doporučujeme pas mít uložen vždy tak, aby nemohlo
dojít k jeho ztrátě nebo odcizení. Stejně tak doporučujeme mít
většinu peněz uloženou odděleně.
Plavky, dále klobouk a brýle proti slunci, repelent (je možné
zakoupit na místě, bývají účinnější), krém na opalování. Je dobré
mít vždy u sebe dezinfekční gel na ruce, vlhčené ubrousky či
toaletní papír.
Vezměte s sebou pohodlné boty a letní oblečení, vč. dlouhého rukávu
a kalhot pro případ chladnějších večerů ve vnitrozemí.
Doporučujeme vybavit osobní lékárničku nejenom léky, které
pravidelně užíváte, ale také analgetika a léky na žaludeční a
střevní potíže (Endiaron, Smecta, Hylac…).

CELNÍ A DEVIZOVÉ
PŘEDPISY

V Peru platí obvyklá dovozní omezení pro cestovatele s tím, že je
zakázáno dovážet potraviny v surovém stavu, čerstvé ovoce a
zeleninu, více než 20 krabiček cigaret a 3 litry alkoholických
nápojů. Bezcelně je povolen dovoz následujících předmětů: 2
fotoaparáty, 1 videokamera, 1 radiopřijímač, 1 elektrický spotřebič
pro osobní potřebu (holicí strojek, kulma, depilátor atd.), 1
hudební nástroj, 20 ks hudebních CD, 1 videopřehrávač, 1 přehrávač
videoher, 1 přenosný počítač, 1 elektronická agenda, 2 HDD, 4 USB
paměti, 2 paměti do fotoaparátu, 10 videokazet, 10 video CD, 2
mobilní telefony atd. V případě peněz je možné bez registrace
přivézt obnos do výše 10 tisíc USD. Při vstupu do země je
vyplňováno celní prohlášení.
Pro dovoz i vývoz zvířat a rostlin platí mezinárodní předpisy, tzn.
že je vždy vyžadován mezinárodní veterinární resp. fytosanitární
certifikát a dle druhu zvířete očkovací průkaz. K vývozu chráněných
rostlin a zvířat je nutné mít povolení Ministerstva zemědělství
Peru. Toto je třeba vzít v úvahu při nákupu suvenýrů např. motýlů,
různých vycpaných zvířat, speciálních kůží atd.
Povinná směna valut či deviz neexistuje. Kromě národní měny sol
(PEN) je v zemi běžným platidlem americký dolar (USD), který lze
směnit stejně jako např. Euro v bankách či směnárnách. S americkými
dolary lze prakticky běžně platit v obchodní síti, nicméně většinou
jsou přijímány bankovky menších nominálních hodnot něž 100 USD,
zejména kvůli obavám z padělání.
Při odjezdu z Peru je kontrolován především vývoz kulturních
předmětů. Nesmí se vyvážet žádné originální artefakty, ať již v
podobě keramiky či tkaniny.

DOPORUČENÍ PRO TURISTY –
DROZD

DROZD – Registrace občanů při cestách do
zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...