Pohádkové Jordánsko

Minimální obsazenost:
8 osob
Informace o zájezdu:
Většina z nás si pod Jordánskem představí slavnou Petru, ale úžasné
jsou i méně známé skvosty: pouštní hrady, korálový útes v Rudém
moři, římské památky a pouštní příroda. A vždycky se můžete
spolehnout na pohostinnost zdejších lidí.
V rámci našeho zájezdu poznáte:

 • Jeden ze 7 divů světa a památky UNESCO – skalní město
  Petra
 • Domov Lawrence z Arábie – poušť Wadi Rum
 • Místo z Hebrejské bible – byzantský kostel na hoře Nebo s
  výhledem na Jeruzalém
 • 2 hodiny jízdy měsíční krajinou pouště Wadi Rum v beduínských
  džípech.
 • Nejstarší a největší přírodní lázně světa – Mrtvé moře
 • koupání a odpočinek v lázeňském městě Aquaba
Program zájezdu:
1. den přílet do Ammanu
Odletíme z Prahy do Ammanu (let trvá cca 4 hodiny). Po příletu do
Ammanu projdeme celní a pasovou kontrolou (pro vstup do Jordánska
je potřeba vízum, které nás bude čekat po přistání – připraví ho
náš agent v Jordánsku a je v ceně zájezdu). Po převzetí zavazadel
odjedeme do hotelu 3*, ubytujeme se a máme volno. Večeře v hotelu
je v ceně.

2. den Amman
Snídaně, celodenní prohlídka Ammánu, který byl ve starověku hlavním
městem národa Amónců a později významným helenistickým centrem –
římské divadlo z druhého století n. l., Citadela – prohlídka
umajjovského paláce a archeologického muzea, mešita krále
Abdalláha, možnost osobního volna, návrat na hotel, večeře.

3. den Umm Qais – Jerash – Amman
Snídaně, Umm Qais s nádherným panoramatickým výhledem na Galilejské
moře – místo, které křesťanská tradice spojuje s Ježíšovým zázrakem
vyhnání démonů z dvou posedlých mužů, Jerash – jeden z nejlépe
dochovaných a nejkompletnějších římských provinčních měst na světě,
návrat na hotel v Ammánu, večeře.

4. den Madaba – Hora Nebo – Betanie Zajordánská – Mrtvé
Moře

Snídaně, Madaba – významné křesťanského město – kostel sv. Jiří, v
němž se nachází vzácná mozaika ze šestého století n.l. – nejstarší
vyobrazení Svaté země a Jeruzaléma, hora Nebo – místo, odkud Mojžíš
pohleděl na Svatou zemi a kde poté rovněž zemřel, Betánie
Zajordánská – místo Ježíšova křtu na řece Jordán, Mrtvé moře –
možnost koupání, přesun do Petry, ubytování v hotelu, večeře.

Fakultativně: „Noční Petra“.Pokud budete mít chuť na
mimořádný zážitek, můžeme se společně vydat po osmé hodině na cestu
„Noční Petrou“. Průchod mezi skalními stěnami je lemován 1800
svíčkami, které nás dovedou až k prvnímu chrámu, kde si budeme moci
vychutnat strašidelnou hudbu beduínů a nádherné nasvícení prvního
skalního skvostu. Prohlídky začínají ve 20:30 a končí ve 22:00.

5. den Petra
Snídaně, celodenní návštěva Petry, zapsané v seznamu světového
dědictví UNESCO. Po vstupu do Petry průchod cca 1 km dlouhou
klikatou a úzkou soutěskou Sík, jejíž stěny jsou vysoké přes 100 m.
Od 3. století př. n. l. byla Petra slavným hlavním městem
Nabatejského království. Západními cestovateli byla objevena roku
1812. Hlavními památkami jsou tzv. pokladnice Al Chazneh, divadlo,
královské hrobky a zdatnější turisté mohou navštívit klášter
Ad-Dér. Návrat do hotelu, večeře.

6. den Malá Petra – Wadi Rum
Odjezd z hotelu, průjezd Malou Petrou (Bayda), která původně
sloužila jako místo odpočinku pro karavany před vstupem do Petry
nebo při cestách Dálný východ, do Egypta nebo Damašku. Malá Petra
poskytovala ubytování a stravování pro velbloudy a obchodníky.
Přesun do pouště Wadi Rum zapsané v seznamu Světového dědictví
UNESCO. Údolí je jednou z nejzajímavějších pouštních scenérií na
světě. Jde o bizarní krajinu protkanou nesčetnými kaňony a skalními
oblouky. Na strmých skalních stěnách lze objevit starověké kresby a
nápisy. Po cca 2hodinové jízdě terénními vozidly v údolí následuje
přejezd do Aquaby

7. den Aquaba
volný den v Aquabě, můžete si zaplavat v Rudém moři nebo se jít
projít do města. Navečer odjezd zpět do Ammanu a ubytování v hotelu
3*, večeře.

8. den Amman a odlet
Po snídani odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy.

Cena zahrnuje:
Leteckou přepravu Praha – Amman – Praha v optimální knihovací třídě
včetně všech tax
transfery a výlety dle programu včetně anglicky mluvícího
průvodce
česky hovořící doprovod CK AGL travel
Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s POLOPENZÍ v hotelích 3*dle
programu.
2 hodinové safari džípem ve Wadi Rum
Vízum do Jordánska.
1 lahev minerální vody na osoby na den.
Zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje:
Vstupné do památek dle programu – cca. 160 USD
Odbavené zavazadlo do 20 kg – cena cca 2.000 Kč.
Spropitné.
Nápoje a jídlo mimo program.
Osobní výdaje
pojištění léčebných výloh – 70 Kč/os/den
Minimální počet účastníků:
10 osob
Orientační časy letů:
Praha Amman 07:30 12:20
Amman Praha 12:45 16:00
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...