Portugalským Pobřežím Atlantiku Do Španělska

abstract

Sintra | Cabo da Roca | Lisabon | Obidos | Alcobaca | Porto | Braga | Bom Jesus do Monte | Santiago de Compostela | Coimbra | Tomar | Fatima | Batalha | Nazaré | Evora

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu, po příletu odjezd do Sintry (UNESCO) plného nádherných až extravagantních paláců a zahrad, prohlídka Národního paláce se sbírkou tradičních portugalských kachlíků „azulejos“. Odjezd do Cabo da Roca s majákem na vrcholku 140 m vysokého impozantního útesu – nejzápadnějšího místa evropské pevniny, které bylo ve středověku považováno za konec světa. Dojezd do Lisabonu jednoho z nejmenších evropských hlavních měst. První část prohlídky centra města, procházka hlavní promenádou Lisabonu Rue Augusta s pouličními umělci, kavárnami a elegantními obchody, přes náměstí Rossio až do nejstarší čtvrti města Alfama s úzkými romantickými uličkami, individuální volno. Transfer do hotelu. Večeře nebo fakultativní večeře v restauraci s tradiční portugalskou živou hudbou fado, nocleh.

2. den: Po snídani dokončení prohlídky centra Lisabonu, půvabná čtvrť Belém plná památek portugalského zlatého věku, návštěva kláštera sv. Jeronýma vystavěného na počest objevitele Vasca de Gama, který je zde i pochován. Odjezd do malebného portugalského městečka Obidos obklopeného hradbami ze 14. století, prohlídka centra s úzkými uličkami a oranžově a modře lemovanými sněhobílými domy. Přejezd do města Alcobaca s jedním z nejstarších gotických klášterů v zemi, který je spojován se vznikem portugalského národa. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.

3. den: Po snídani přejezd do druhého největšího portugalského města Porta, malebně situovaného na kopci nad řekou Douro. Prohlídka historického centra zapsaného na seznam UNESCO – katedrála Sé, kostely sv. Františka a sv. Kláry s bohatými interiéry, mosty… Návštěva sklepů, kde dozrává tradiční portské. Možnost výletu lodí po řece Douro (platba na místě). Přejezd do poutního města Braga nazývaného „portugalský Řím“, prohlídka centra až k vrcholu poutního místa Bom Jesus de Monte – monumentálnímu schodišti vedoucímu ke kostelu s impozantním výhledem do údolí. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do španělského města Santiago de Compostela (UNESCO) jehož centrum se považuje za jednu z nejkrásnějších historických čtvrtí na světě, pěší procházka centrem města s řadou paláců, klášterů a kostelů, úzkými uličkami a malebnými náměstíčky až ke katedrále, pradávného cíle všech poutníků na náměstí Plaza del Obradoiro… Návrat do hotelu v Portugalsku, ubytování, večeře, nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do proslulého univerzitního města Coimbra, bývalého hlavního města Portugalska – prohlídka Universidade de Coimbra, nejstarší portugalské univerzity založené v roce 1290 s nádhernou barokní knihovnou, Stará katedrála – nejvýznamnější románská budova v Portugalsku, kostel Svatého kříže s mistrovskými díly sochařského renesančního umění… Odjezd do historického templářského města Tomar, prohlídka centra města s klášterem Řádu Kristova (UNESCO) z 12. století. Odjezd do nejznámějšího poutního „místa zázraků“ v Portugalsku – Fátimy, prohlídka baziliky se soškou Panny Marie z Fatimy, kostel Svaté trojice, kaple Zjevení a Poutní náměstí, které je dvojnásobně větší než římské náměstí sv. Petra… Odjezd do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.

6. den: Po snídani odjezd do Batalhy pyšnící se dominikánským opatstvím Santa Maria da Vitória, které je mistrovským dílem portugalské gotické architektury (UNESCO). Přejezd do malebného rybářského městečka Nazaré, prohlídka kostela na skalním útesu nad letoviskem, centra střediska s mnoha hospůdkami nabízejícími slavné portugalské sardinky, individuální volno. Transfer do hotelu v okolí Lisabonu, ubytování, večeře, nocleh.

7. den: Snídaně, individuální volno, možnost koupání v moři či vlastního poznávání Lisabonu. Fakultativně možnost účasti na výletu do historické Evory. Prohlídka Starého města s řadou kostelů a malebných maurských uliček. Dále odjezd na španělské hranice do městečka Monsaraz – opevněné městečko odkud je nádherný výhled do okolí. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.

8. den: Dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Fakultativní služby

• příplatek za jednolůžkový pokoj Kč 3.990,-
• večeře s živou hudbou fado v Lisabonu Kč 1.390,- 
• celodenní výlet Evora a Monsaraz Kč 1.990,-

Minimální počet účastníků pro realizaci fakultativních služeb je 10 osob.

Informace

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytové taxy – cca 2 Eur/osobu/den
• spropitné – průvodce, řidič – cca 3 Eur/osoba/den

Orientační ceny některých vstupů na okruhu v Eur:
Lisabon:
Belémská věž: 6 € (do 12 let zdarma, nad 65 let 50% sleva)  
Klášter sv. Jeronýma: 10 €, do kostela vstup volný (do 12 let zdarma, nad 65 let 50% sleva)    
Kombinovaná vstupenka:  
Klášter sv. Jeronýma + Archeologické muzeum: 12 € (do 10 let zdarma, studenti do 25 a senioři nad 65 let: 5 €)      

Lisabonská karta (Lisboa Card):  
Zdarma MHD, metro, busy, tramvaje, výtahy, 28 muzeí a památek     
24 hodinová: 19 € (12 € děti 4-15 let)     
48 hodinová: 32 € (18 € děti 4-15 let)      

Sintra:  
Palác da Pena + park: 11,50 € (6-17 let, nad 65 let: 9 €) – nelze koupit vstup jen do paláce      
Park (samotný): 7,50 € (6-17 let, nad 65 let: 6 €)  
Národní palác Sintra: 9 € (6-17 let, nad 65 let: 7,50 €)  
Maurský hrad: 7,50 € (6-17 let, nad 65 let: 6 €)          

Evora: Katedrála v Evoře: 3 €   
Coimbra: Univerzita v Coimbře: 13 €   
Batalha: Klášter v Batalze: 6 €   
Alcobaca: Klášter v Alcobaca: 6 €  
Porto: Palác Burzy v Portu: 8 €     

Informace:   
Program a trasa zájezdu mohou být upraveny dle aktuální situace na místě.  
Změna hotelů a programu vyhrazena.  
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.  

Prohlídky jednotlivých pamětihodností probíhají individuálně, bez přímého průvodcovské ho výkladu.   

Doporučujeme si před cestou vyhotovit fotokopie cestovních dokladů (zadní strany s fotografií) a nenosit je spolu s originály. V případě ztráty či odcizení se tím urychlí vyřizování formalit na zastupitelském úřadě.

Cena zahrnuje

• leteckou dopravu Praha-Lisabon-Praha včetně tax a příplatků
• 7 noclehů se snídaní v hotelech*** v pokojích s příslušenstvím
6 večeří
• doprava autokarem dle trasy zájezdu
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Tipy pro správnou volbu

• bohatý program
• výlet do Španělska
• ochutnávka vína

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...