Provence – Vůně Levandule

Anotace
Oblíbený letecký poznávací zájezd za poznáním Provence 2023 v
době, kdy je krajina modrofialová kvetoucí
levandulí.
Provence – symbol léta, prázdnin, relaxace.
Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši,
provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Ze zdejší
krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van
Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské
osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu
zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte si Provence s
námi!
Zájezd provází Petr Horák.

Orange – Arles – Les Baux de-Provence – St.
Rémy-de-Provence – Avignon – Pont du Gard – Nîmes – NP Camargue –
Aigues-Mortes – Saintes-Maries-de-la-Mer – Vaucluse – Gordes –
klášter Sénanque – Roussillon – Le Château Du Bois – Aix en
Provence – Marseille
Program zájezdu
1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet do Lyonu, transfer na hotel, ubytování.

2. den zájezdu
Brzká snídaně a připojení k autobusové skupině u hotelu. Následuje
ORANGE, středisko obchodu s olivami, medem,
hroznovým vínem a lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského
divadla. Následuje město Van Gogha ARLES (UNESCO),
klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé
Arelate, v antických dobách nazývané „Římem
Galie“, se zachovalou arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St.
Trophime s přilehlým opatstvím z období románské provensálské
školy, Goghova nemocnice. Les Alyscamps,
galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků známá z děl
Danteho, van Gogha či Gauguina. Ubytování v Arles.

3. den zájezdu
Turistický magnet Provence opevněné kamenné LES BAUX
DE-PROVENCE
, městečko na vápencovém ostrohu, městečko
řemesel, překrásné výhledy na pohoří Alpilles, náhorní plošina s
rozvalinami hradu, citadela Les Baux, Carrieres des Lumieres.
Pokračujeme panoramatickou jízdou pohořím Alpilles do rodiště
Nostradama ST. RÉMY-DE-PROVENCE, malebné městečko
s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův klášter, vzácný antický
kenotaf a vítězný oblouk, navštívíme bývalý klášter
Saint-Paul-de-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Jedno z nejvíce
fascinujících měst jižní Francie papežský AVIGNON
s největším gotickým evropským palácem – prohlídka opevněného
města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet, ve
volném čase fakult. projížďka lodí po Rhôně do Villeneuve-lès
Avignon, možnost zakoupit vynikající víno Côte du Rhône nebo růžové
čokoládové koule papaline d´Avignon. Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Prohlídka PONT DU GARD, největší dochovaná část
římského akvaduktu v Evropě. NîMES s elegantním
římským chrámem Maison Carrée a skvělou římskou arénou – dvě
nejzachovalejší památky této doby na světě. Průjezd
Národním parkem CAMARGUE, přírodní rezervace v
deltě Rhôny, druhý největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí koně.
Návštěva městečka AIGUESMORTES,
středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval
Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce návštěva
ornitologické rezervace, pozorování nejen plameňáků v jejich
přirozeném prostředí. SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
romantická vesnice, přímořské letovisko, koupání. Návrat na
ubytování.

5. den zájezdu
Celodenní výlet na náhorní plošinu VAUCLUSE,
obrovské vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem
Provence, kde se snoubí bujná příroda s malebnými vesnicemi.
Fotogenické GORDES, jedno z nejhezčích městeček
trůnících na skále, románský klášter SÉNANQUE s
kvetoucími lány levandule, ROUSSILLON, bizarní
barevné skalní formace, okrové domy, naleziště malířských hlinek.
Fakultativní návštěva muzea levandule LE CHÂTEAU DU
BOIS.
O levanduli se tu dozvíte vše. Muzeum založil
Georges Lincelé, jehož rodina už po pět generací provozuje velkou
levandulovou farmu. Jejich firma Le Château du Bois obstará ročně
desetinu celofrancouzské produkce esenciálních olejů z pravé
levandule. Odjezd na ubytování v okolí Aix en Provence.

6. den zájezdu
AIX EN PROVENCE
, krátce navštívíme město Paula Cézanna,
katedrála Saint Sauveur, možnost navštívit pravé
provensálské trhy, platanová alej Cours Mirabeau.
MARSEILLE, největší město Provence, projdeme se
starým přístavem, prohlédneme si mj. chrám Notre-Dame de la Garde,
odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama, navštívíme starou
rybářskou čtvrť Le Panier, variantně fakult. vyjedeme na
Château d´If. Večer si můžeme pochutnat na
bujabéze. Večer odjezd s průvodcem na ubytování u letiště v
Marseille.

7. den zájezdu
Snídaně a dle letového řádu odlet do Prahy.

Tento zájezd nabízíme i autobusovou dopravou
Provence
– vůně levandule – autobusovou dopravou

Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha – Lyon, Marseille – Praha vč.
  letištních tax a poplatků,
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. klim. pokoje s
  příslušenstvím,
 • 6x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno
  v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 5800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 540
  Kč,
Nástupní místa
26.06. – 02.07. Odjezd L2
Podnadpis
STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA, ANTICKÉ PAMÁTKY, PŘÍRODNÍ PARKY
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD PROVENCE LETECKY, DOVOLENÁ V PROVENCE 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel
Ikony pro web
oblíbené
Doprava
Letecky na trase Praha – Lyon a zpátky Marseille – Praha, dále na
území Francie je doprava zajištěna lux. klim. autobusem, z letiště
na hotel a zpět v Lyonu je zajištěn místní transfer
tranzitem/autobusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
6x ubytování v hotelu – 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně formou bufetu. Ostatní
strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z
r.2022

Orange – římské divadlo 8
Lyon
Celodenní lístek na metro 6
Avignon
Papežský palác + most +zahrady 13
Lodní projížďka 14
St. Rémy-de-Provence – klášter 4
Arles
Arless pass – 4 památky 10
St Paul de Mausole – van Gogh 5
Arelate – Konstantinovy lázně 3
Les Baux de Provence – hrad 6 Carrieres de Lumieres 15,50
Klášter Sénanque 8,50
Roussillon – okrová stezka 2
Pont du Gard 7
Nimmes – aréna 8
Aigues-Morte vyhlídka na věži, hradby 6,50
Ornitologická rezervace 6
Kostel St. Marie de la Mer 3
Les Bories du Gordes 6
Muzeum Levandule 6
Marseilles – loď na ostrov d´If 10
Marseilles – vstupné na pevnost d´If 5
Marseilles – vláček N-D de la Garde 8
Marseilles – MHD po městě cca 2
místní večeře s bouillabaisse včetně nápoje 29

DOPORUČENÉ KAPESNÉ

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek,
doporučujeme cca 185 €. Není podmínkou všechny památky navštívit.
Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených
objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u
výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena
zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ

– Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou
turistickou obuv a turistické oblečení.
– Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé
bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty,
nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s
pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích,
hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu).

POBYTOVÁ TAXA

Cena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca
1,90 €/dospělá osoba/noc. Průvodce od vás bude tuto částku vybírat
společně se vstupným do památek.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY

Síťové napětí ve Francii je, jako v České
republice 220 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice, a
proto není třeba žádného adaptéru.

VELVYSLANECTVÍ A
KONZULÁTY

Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou
pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Velvyslanectví Paříž – Ambassade de
la République tchèque
15, Avenue Charles Floquet, 75007
Paris
Telefon: +331/40651300, sekretariát vv. 40651301, sekretariát dipl.
40651303, obchodní oddělení 40651315
Fax sekret.dipl.: +331/40651313, OEÚ-40651316,
sekret.vv-40651332
Nouzová linka: +33/607764394
E-mail: paris@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 09.00 – 13.00, 13.30 –
17.30
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 09.00 – 13.00, 13.00 –
17.30

Konzulární oddělení velvyslanectví Paříž
18,
rue Bonaparte, 75006 Paris
Telefon: +33/144 320 200
Fax: +331/44 320 212
Nouzová linka: +33/607 764 394
E-mail: consulate.paris@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 8.30 – 17.00
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, úterý, středa, pátek 09.30 –
12.30, čtvrtek zavřeno

Honorární konzulát Marseille
4 rue d’Angkor de
Vauban, 13 006 Marseille
Telefon: +33 / 9 63 40 16 77
Fax: +33 / 4 91 81 81 67
E-mail: marseille@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost: departementy Hautes-Alpes,
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône,
Gard, Lozere, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Vaucluse,
Haute-Corse, Corse-du-Sud
Provozní hodiny úřadu: pondělí 09:00-13:00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA

První pomoc: 15
Policie – pohotovostní služba: 17
Požárníci: 18
Evropské číslo pohotovostní služby:
112
Směrové číslo z Francie do ČR: 00420
Směrové číslo z ČR do Francie: 0033

DOPORUČENÍ PRO
TURISTY

DROZD – Registrace občanů při cestách do
zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Jestliže cestujete z jedné země Evropské unie do jiné, můžete si s
sebou vzít tabákové a alkoholové výrobky určené k osobní spotřebě,
nikoliv však k dalšímu prodeji.
Do Francie lze pro osobní spotřebu z jiné země EU
dovézt:
800 cigaret, 400 doutníčků, 200 doutníků, 1 kg
tabáku, 10 litrů destilátů, 20 litrů, alkoholizovaného vína, 90
litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína), 110 litrů
piva.
Do Francie je zakázáno
dovážet:
Materiály s pedofilní tématikou, produkty
osahující nebezpečné látky, narkotika a psychotropní látky,
kojenecké lahve obsahující sloučeninu bisfenol A, výrobky osahující
azbest, do Francie se též nesmí dovážet některá bojová plemena
psů.
Devizové předpisy:
Všechny osoby
překračující francouzské hranice mají povinnost ohlásit dovoz i
vývoz finančních prostředků přesahujících 10 000 EUR celním
orgánům.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ
PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Ohlasy klientů

6.7.2022
Dobrý den,
byla jsem účastnicí zájezdu do Provence, kde byl průvodcem pan Petr
Horák. Ráda bych za sebe a kamarádky, které se mnou cestovaly, panu
Horákovi znovu poděkovala za jeho veliké znalosti, které nám v
průběhu cesty předával a také za jeho ochotu a vstřícnost.
Bylo nám potěšením s ním cestovat.
Věra M.

4.7.2019
Dobrý den,
minulý týden jsem se poprvé ve svém životě účastnila se svou
kamarádkou zahraničního poznávacího zájezdu. Jednalo se o zájezd do
Provence ve Francii.
Měli jsme neuvěřitelné štěstí, že naším průvodcem byla paní Helena
Hanáková, která je chodící encyklopedií!! Nechápu, kam se jí
všechny ty znalosti v hlavě vejdou :-). Měla nejen historické
vědomosti, které prokládala různými vtipnými příběhy, pověstmi a
doplňovala je i soukromými zážitky i vtipy, které jsem slyšela
poprvé 🙂 :-).
Od rána, kdy jsme vešli do autobusu až do chvíle, kdy jsme ho večer
opustili, byla neustále „pro nás“. Všude tak zajímavě vyprávěla, že
jsme se snažili být všichni co nejblíže k ní, abychom slyšeli.
Doporučovala, kde mají co dobrého, kde si můžeme koupit upomínkové
předměty a kde je to výhodnější. V průběhu celého zájezdu musela
řešit x nepříjemností a nikdy nedala najevo sebemenší rozmrzelost.
Byla obdivuhodně trpělivá!!!
Ráda bych se také vyjádřila k řidičům tohoto zájezdu, pánům
Martinovi a Alešovi. Do V první řadě ale musím ocenit řidičské
umění obou pánů. Některé úseky byly abnormálně náročné, ale oni
přes ně jezdili, jako kdyby takovými místy projížděli denně. Nám,
cestujícím, mnohde vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, oni ale ani
nemrkli :-). To, jakým způsobem zaparkoval pan Aleš v Avignonu mezi
dvěma autobusy, jsme museli ocenit alespoň potleskem, protože nikdo
z nás nevěřil, že vážně zaparkuje. Byl to úžasný výkon!!

Rády bychom celé vaší cestovní kanceláři poděkovaly za úžasný
týdenní zážitek, za to, že jsme mohly tato krásná místa vidět a
hodně se o nich dozvědět.

Lenka a Naďa

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...