Provence – Vůně Levandule

Popis
Oblíbený letecký poznávací zájezd za poznáním Provence 2023 v době,
kdy je krajina modrofialová kvetoucí levandulí. Provence – symbol
léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem zalitá krajina s
platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se
levandulí. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a
spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol.
Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a
Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte
si Provence s námi! Zájezd provází Petr Horák. Orange – Arles – Les
Baux de-Provence – St. Rémy-de-Provence – Avignon – Pont du Gard –
Nîmes – NP Camargue – Aigues-Mortes – Saintes-Maries-de-la-Mer –
Vaucluse – Gordes – klášter Sénanque – Roussillon – Le Château Du
Bois – Aix en Provence – Marseille
Ubytovaní
hotel UBYTOVÁNÍ 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. klim. pokoje s
příslušenstvím STRAVOVÁNÍ 6x snídaně formou bufetu. Ostatní strava
je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.
Doprava
Nástupní místa: 26.06. – 02.07. Odjezd L2 Letecky na trase Praha –
Lyon a zpátky Marseille – Praha, dále na území Francie je doprava
zajištěna lux. klim. autobusem, z letiště na hotel a zpět v Lyonu
je zajištěn místní transfer tranzitem/autobusem.
Zájezd zahrnuje
6x snídani formou bufetu,, 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. klim.
pokoje s příslušenstvím,, dopravu lux. klim. busem,, leteckou
přepravu Praha – Lyon, Marseille – Praha vč. letištních tax a
poplatků,, průvodce CK, transfery z/na letiště,
Zájezd nezahrnuje
1lůžk. pokoj 5800 Kč (povinné při nedoobsazení),, EURO (značení
€), Fakultativní příplatek:, MĚNA A KURZ, vstupné, fakult.
služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena
zahrnuje“
Program
Den 1
Dle letového řádu odlet do Lyonu, transfer na hotel,
ubytování.Den 2
Brzká snídaně a připojení k autobusové skupině u hotelu. Následuje
ORANGE , středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým vínem a
lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje
město Van Gogha ARLES (UNESCO), klikaté uličky, stinná náměstí,
barevné domy, prohlídka starobylé Arelate , v antických dobách
nazývané „Římem Galie“, se zachovalou arénou, Konstantinovými
lázněmi, kostelem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období
románské provensálské školy, Goghova nemocnice. Les Alyscamps ,
galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků známá z děl
Danteho, van Gogha či Gauguina. Ubytování v Arles.Den
3

Turistický magnet Provence opevněné kamenné LES BAUX DE-PROVENCE ,
městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy
na pohoří Alpilles, náhorní plošina s rozvalinami hradu, citadela
Les Baux, Carrieres des Lumieres. Pokračujeme panoramatickou jízdou
pohořím Alpilles do rodiště Nostradama ST. RÉMY-DE-PROVENCE ,
malebné městečko s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův
klášter, vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk, navštívíme bývalý
klášter Saint-Paul-de-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Jedno z
nejvíce fascinujících měst jižní Francie papežský AVIGNON s
největším gotickým evropským palácem – prohlídka opevněného města,
papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet, ve volném
čase fakult. projížďka lodí po Rhôně do Villeneuve-les Avignon,
možnost zakoupit vynikající víno Côte du Rhône nebo růžové
čokoládové koule papaline d´Avignon. Návrat na
ubytování.Den 4
Prohlídka PONT DU GARD , největší dochovaná část římského akvaduktu
v Evropě. NîMES s elegantním římským chrámem Maison Carrée a
skvělou římskou arénou – dvě nejzachovalejší památky této doby na
světě. Průjezd Národním parkem CAMARGUE , přírodní rezervace v
deltě Rhôny, druhý největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí koně.
Návštěva městečka AIGUES – MORTES , středověký přístav obepnutý
mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý na křížové
výpravy. Pro zájemce návštěva ornitologické rezervace, pozorování
nejen plameňáků v jejich přirozeném prostředí.
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER romantická vesnice, přímořské letovisko,
koupání. Návrat na ubytování.Den 5
Celodenní výlet na náhorní plošinu VAUCLUSE , obrovské vápencové
pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, kde se snoubí
bujná příroda s malebnými vesnicemi. Fotogenické GORDES , jedno z
nejhezčích městeček trůnících na skále, románský klášter SÉNANQUE s
kvetoucími lány levandule, ROUSSILLON , bizarní barevné skalní
formace, okrové domy, naleziště malířských hlinek. Fakultativní
návštěva muzea levandule LE CHÂTEAU DU BOIS. O levanduli se tu
dozvíte vše. Muzeum založil Georges Lincelé, jehož rodina už po pět
generací provozuje velkou levandulovou farmu. Jejich firma Le
Château du Bois obstará ročně desetinu celofrancouzské produkce
esenciálních olejů z pravé levandule. Odjezd na ubytování v okolí
Aix en Provence.Den 6
AIX EN PROVENCE , krátce navštívíme město Paula Cézanna, katedrála
Saint Sauveur, možnost navštívit pravé provensálské trhy, platanová
alej Cours Mirabeau. MARSEILLE , největší město Provence, projdeme
se starým přístavem, prohlédneme si mj. chrám Notre-Dame de la
Garde, odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama, navštívíme
starou rybářskou čtvrť Le Panier, variantně fakult. vyjedeme na
Château d´If . Večer si můžeme pochutnat na bujabéze. Večer odjezd
s průvodcem na ubytování u letiště v Marseille.Den
7

Snídaně a dle letového řádu odlet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...