Řecko – toulky po Peloponésu

Popis zájezdu

Řecko je vděčný cíl každé letní dovolené. Většina návštěvníků
míří na krásné písečné pláže na spoustě malých i velkých ostrovů,
jiní zase za antickými památkami do metropole země, velkolepých
Athén. V Řecku však toho najdeme mnohem více a opravdovou pestrou
všehochuť nabízí Peloponéský poloostrov.

Naše cesta vám umožní poznat známá i méně známá místa této
nejjižnější části řecké pevniny. Všechna je spojuje hluboká
historie, nádherná horská příroda, tyrkysové moře a pláže. Bydlet
budeme v příjemných hotelech, odkud vždy po snídani v malé skupině
vyrazíme mikrobusem za poznáváním, které budeme moci na vybraných
místech vyměnit za relaxaci na mořské pláži.

Upozornění:

Na tento zájezd nelze uplatnit systém slev a bonusů CK
Adventura!

V ceně nezahrnuto:

vstupy do navštívených památek a archeologických lokalit.

V ceně letenky je pouze příruční zavazadlo, zavazadlo k odbavení
je v případě potřeby nutno dokoupit – viz Služby za příplatek.
Příruční zavazadlo v ceně letenky může mít maximální hmotnost 8 kg
a rozměry 55 x 40 x 23 cm

Průvodce:

Jarní i podzimní termín povede Ondřej Zdráhal.

Velikost skupiny:

5-8 účastníků

Jednolůžkový pokoj pro jednotlivce je u tohoto zájezdu povinný.
Máte-li zájem o doobsazení pokoje, označte to na smlouvě. Bude-li k
dispozici další zájemce stejného pohlaví, příplatek za jednolůžkový
pokoj vám vrátíme
Program
1. den:

Letecky Praha – Athény, přesun na Peloponéský
poloostrov do městečka Nafplio, malebně
rozloženého kolem mořského zálivu; ubytování a noclech.

2. den:

Dopoledne výlet do světoznámých starověkých Mykén
,
někdejšího palácového komplexu z doby bronzové a sídla krále
Agamemnóna; odpoledne návštěva starověkého antického naleziště
Epidauros , jemuž dominuje monumentální amfiteátr a
Asklépiův posvátný okrsek; Nafplio – historické
městečko s benátskou pevností Palamidi, odpočinek, případně
koupání.

3. den:

Cesta vnitrozemím poloostrova na jih až do opevněného
středověkého městečka Monemvasia, ležícího na
monumentální osamělé mořské skále a zvaného též „řecký
Gibraltar“
– prohlídka zachovalého dolního města s mnoha
křivolakými uličkami a poté i neobydleného horního města z období
Byzance kolem chrámu sv. Sofie.

4. den:

Tento den věnujeme návštěvě divokého poloostrova
Mani
protkaného slavnými obytnými věžemi – návštěva
nejtypičtějšího zdejšího kamenného městečka
Areopoli; plavba lodičkou nejkrásnější řeckou
jeskyní Dirou s úchvatnými jezery, jezírky a
krápníky; prohlídka některé ze zdejších vesnic plné
obytných věží, které působí dojmem velkolepých
hradů, často čnějících nad rozeklaným pobřežím.

5. den:

Dopoledne návštěva byzantské Mystry – trosky
středověkého města v pohoří Taygetos s mnoha
byzantskými kostely a kláštery a velkolepým palácem Despotů;
odpoledne starověká Messénie, kde lze kromě
archeologických vykopávek obdivovat i 9 km dlouhé monumentální
hradby antického města; dojezd na nejzápadnější výběžek
Peloponésu.

6. den:

Methoni – prohlídka rozlehlého vodního hradu s
prvky benátské, turecké a i francouzské architektury; výlet podél
úžasných písečných pláží a kolem legendární laguny
Voidokilia
ve tvaru řeckého písmene omega (Ω), proslulé
tyrkysovou vodou a pláží s možností koupání, případně i nenáročná
vycházka k ruinám Nestorova hradu s vyhlídkou na
lagunu Gialova.

7. den:

Cesta po západním pobřeží poloostrova do slavné Olympie
– od
starověku proslulého centra náboženství a sportu, návštěva zdejšího
muzea, ruiny stadionu a chrámů zasvěcených Diovi a Héře; později
odpoledne odpočinek a relaxace na pláži.

8. den:

Jízda unikátní ozubnicovou dráhou úchvatným
kaňonem řeky Vouraikos – vláček překonává strmou
trasu dlouhou 22 km s mnoha tunely a mosty až do horského městečka
Kalavryta; návštěva unikátní jeskyně
Jezer
(Spilaio Limnon) s podzemními jezery
a krasovou výzdobou; zastávka u kláštera Moni Megalou
Spilaiou
, považovaného za nejstarší klášter v Řecku a
nacházejícího se ve Velké jeskyni pod horou
Chelmos (Aroania – 2355 m); návrat na pobřeží s
možností koupání a odpočinku.

9. den:

Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...