Řecko – velký okruh a Jónské ostrovy

Popis
Starověké Řecko – kolébka evropské civilizace. Rodiště mnoha
slavných civilizací a dnes země, která nabízí obrovské množství
památek nejen z období starověku. Řecko, to jsou Athény, Olympie,
Korinth, Epidauros a na závěr našeho putování odpočinek u nádherně
modrého Jónského moře na ostrově Korfu, který bezpochyby patří k
nejkrásnějším místům Řecka.
Zájezd zahrnuje
leteckou přepravu, dopravu autobusem po Řecku, průvodce, 4x
nocleh se snídaní v hotelích v Řecku, 4-5x nocleh (dle času
příletu) v hotelu s polopenzí na Korfu
Zájezd nezahrnuje
V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o
jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se
snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč(700.000000
CZK), 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení(5000.000000 CZK), 4x
večeře při okruhu v Řecku(1400.000000 CZK)
Program
Den 1
Přílet na Korfu .Den 2
Přejezd na řeckou pevninu. Skalní kláštery v METEOŘE (UNESCO) – v
minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních
tvarů. Nocleh.Den 3
DELFY (UNESCO) – světově proslulý archeologický areál, Apolónův
chrám, záhadná stavba Tholos aj. OSIOS LOUKAS (UNESCO) – věhlasný
byzantský klášter. Nocleh v Athénách.Den 4
ATHÉNY (UNESCO) – metropole Řecka, která si z dob své největší
slávy zachovala množství památek (Akropolis, Agora, Diův chrám,
Národní archeologické muzeum aj.). Nocleh.Den
5

Poloostrov Peloponés: KORINTSKÝ PRŮPLAV , archeologický areál
starého KORINTU se zbytky chrámu, EPIDAUROS (UNESCO) – posvátný
okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku, MYKÉNY
(UNESCO) – hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami
mohutného hradu. Nocleh.Den 6
OLYMPIA (UNESCO) – jeden z nejhezčích archeologických areálů v
Řecku a muzeum s významnými exponáty. Přejezd na ostrov Korfu .
Nocleh na Korfu .Den 7
Pobyt u moře na Korfu . Nocleh.Den 8
Grand Tour po ostrově Korfu : Hlavní město ostrova KÉRKYRA (UNESCO)
s pevnostmi, byzantskými kostely a mnoha dalšími památkami.
Poloostrov KANÓNY . ACHILLION – zámeček císařovny Sisi. Západní
pobřeží – PALEOKASTRITSA – jeden z nejkrásnějších a
nejnavštěvovanějších koutů ostrova. Malebná zátoka se spletitými
poloostrovy v tyrkysovém moři. ANGELÓKASTRO – zříceniny byzantské
pevnosti na vysokém skalisku vypínajícím se nad pobřežím, kde
divoké břehy moře, nádherný výhled a subtropická vegetace dávají
místu magický nádech. Vyhlídka BELLA VISTA. Nocleh.Den
9

Pobyt u moře. Fakultativně výlet do Albánie. Nocleh.Den
10

Odlet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...